Lapszámok

2015. március-április XXIII. évf. 3-4. szám

Farkas Norbert, Kapu László, Kalkopulosz Attila: Fehér látszóbeton a Nemzet Főterén

Az Országház épületének parkolóházzal és látogatóközponttal való bővítése, valamint a pince egy részének átépítése kapcsán az egyik legfőbb építész tervezői koncepció – az egyéb látványelemek mellett – a különleges „fehérbeton” felületek tervezése volt. A teljes vasbetonszerkezet, köztük a látszóbeton felületek elkészítésére kapott megbízást 2013. tavaszán a Moratus Szerkezetépítő Kft. Alábbi cikkben bemutatjuk a Parlamentbe látogatók számára is megtekinthető fehér vasbeton szerkezetek elkészítésének műhelytitkait.

1. Tervezői igények

A térszín alatt elhelyezkedő Látogatóközpont és a három szint mélygarázs az Országház északi oldalán épült meg. A Parlamentet megtekinteni szándékozó turisták-érdeklődők egy széles, kényelmes lépcsőn jutnak le a Látogatóközpont tereibe, ahonnan átközlekedő alagutakon keresztül lehet továbbhaladni a Parlament alagsorába, majd az északi belső udvarába. Itt helyezkedik el a Parlamenti Múzeum új impozáns épülete.

A látogatóközpont szerkezetének egy része, a közlekedő alagutak teljes egészében, továbbá a Parlamenti Múzeum pillérei és gerendarácsos födémszerkezete fehér látszóbeton felületekkel készült.

A tervezők konkrét műszaki specifikációban, magas minőségű látszóbeton felületet írtak elő. Meghatározták a beton színét, a lenyomati képeket, élképzést. Tervezői igény volt még, hogy a megadott helyeken a födémekben és a falakban már a szerkezetépítéskor elhelyezésre kerüljenek a világítótestek.

2. Előkészületek, próbafelületek

Korábbi hazai példa helyszíni monolit látszó fehérbeton szerkezetépítésről alig található, ekkora volumenű felülettel pedig egyáltalán nem készült fehér látszóbeton szerkezet. Kérdés volt, hogy mennyire fehér betont tudunk előállítani, illetve milyen felületi megjelenéssel tudjuk ezt kivitelezni.

A munkákat próbafelületek sorozatának elkészítésével kezdtük. Kezdő lépésként kézzel mozgatható méretű mintafelületeket készítettünk, más-más árnyalatú fehér beton összetételekben a végleges szín kiválasztásához. Az első végleges látványfelületet 2013. szeptember végén öntöttük, míg az első próbafelületek már júliusban elkészültek.

A mintafelület készítése során teljes laborkontroll mellett vizsgáltuk a friss betonkeverék tulajdonságait. Az egyes zsalubontások után levontuk a tanulságokat, szükség esetén változtattunk a betonkeverék összetételén, a bedolgozás technológiáján.

2013. augusztusában már a helyszínen – az ottani adottságokat is figyelemben véve – a mélygarázs -3; -2 szintjeinek utólag eltakart beton felületein készítettünk próbafelületeket: összesen kilencet.

3. Főpróba

Az első élesben történő betonozás a Látogatóközpont lépcsője mellett lévő – a lépcső felső kontúrját követő – változó magasságú vasbeton fal volt. Itt már a próbafelületeknél levont tanulságokat és a tervezőkkel elfogadtatott megjelenéseket és megoldásokat használva bátran kijelenthetjük, kiváló fehér látszóbeton falat készítettünk.

Pár fontosabb részlet a tervezők által előírt kritériumokból:

 • zsalutábla illesztés csak függőleges vonalban lehetséges, aminek illeszkednie kellett a belsőépítészeti koncepcióban meghatározott 90 cm-es osztáshoz, és a fal illesztési hézagagnak a födémen is folytatódniuk kellett,
 • munkahézagok csak az előbb említett táblaillesztéseknél lehettek, és megjelenésükben nem különbözhettek a táblaillesztési hézagoktól,
 • látszó élben csatlakozó, fémházú, vonalszerű világítótesteket betonozás előtt elmozdulás-biztosan el kellett helyezni a zsaluzatban,
 • élsarkítót nem lehetett használni, derékszögű élképzést kértek,
 • anker-átvezetéseket rozsdamentes lemez takarással kellett ellátni,
 • a betonfelületen csak minimális számban és kis méretben jelenhettek meg légbuborékok,
 • repedésmentes felület előírás volt,
 • a felületi színnek homogénnek kellett lennie.

 

Hogyan tudtunk megfelelni a tervezői előírásoknak?

 • egyedileg, asztalos üzemben méretre vágattuk a zsaluhéjakat,
 • a pillérekhez előregyártott látszóbeton papírvázas látszóbeton zsalut használtunk,
 • keretes zsalura többlet héjat helyeztünk, amelynél a milliméteres síkkülönbségeket is kihézagoltuk,
 • a táblaillesztéseket kitöltöttük,
 • a lámpákat utólag oldható rögzítéssel a zsalutáblára szorítottuk,
 • a zsaluhéjakat maximum kétszer használtuk fel,
 • betartottuk a próbafelületek során meghatározott technológiai utasításokat (vibrálási idő, betonozási rétegek, utókezelés stb.),
 • a betonacél távtartók mennyiségét minimálisra csökkentettük,
 • üvegszál erősítést kevertünk a betonba a korai, zsugorodási repedések megakadályozása érdekében.

 

4. A fehérbeton elkészítése és bedolgozása

Miből is áll a beton? Leegyszerűsítve cement, adalékanyag, adalékszerek és víz. Esetünkben a fehér szín elérése érdekében CEM I 52,5 R White cementet használtunk. A betonfelületek színének homogenitása elsősorban az adalék anyag színétől függ, ezért az adalékanyag kiválasztásánál nagy odafigyelésre volt szükség. A cement kötési idejének rövidsége és a nyári magas hőmérséklet miatt a beton eltarthatósági idejének növelése érdekében folyósítószert és kötéskéslel - tetőt használtunk adalékszerként. Külön betonadalékszert alkalmaztunk a légbuborékok betonból való kihajtására, ezzel az esztétikai megjelenés növelésére. Eze - ken felül pedig a korai zsugorodási repedések megakadályozására üvegszálat adagoltunk a betonhoz.

A betonüzem külön cement és adalékanyag silót tartott fenn a munka kiszolgálására. Fontos volt, hogy minden fehérbetonos keverék elkészítése előtt a keverőgépet teljesen át kellett mosni, hogy véletlenül se keveredjen szürke cementtel a beton, mert az a színét megváltoztatta volna. Valamint a kiszállítást végző mixer autóknak is teljesen tisztának kellett lenniük.

A belváros szívében lévő építkezés megközelíthetősége nehézségeket is fel - vetett. Ez a körülmény – főleg +25 °C feletti hőmérséklet esetén – minimum 2,0 órás eltarthatóságot követelt. Amennyiben a munkahelyre érkező mixerkocsi dobjában lévő beton konzisztenciája egy osztályt csökkent az előírt eltarthatósági időn belül, úgy építéshely színi után-adagolással állítottuk be a betonkeverék megfelelő konzisztenciáját, melyet terülésméréssel kontrolláltunk.

A bedolgozást kellő odafigyeléssel, azonban rövid időn belül el kellett végezni, különben a beton bedolgozhatatlanná vált. Vibrálásnál be kellett tartani a technológiai előírásokat, illetve nagyon figyelni kellett, hogy vibrátor véletlenül se érjen a zsaluhoz, mert az a lenyomati képben hibát eredményezett volna.

5. Kihívás a kihívásban

Az eddigiekben említetteken túl tartalmazott még kihívásokat a kivitelezés, melyből a legfontosabbak:

 • födémek készítésénél nagy odafigyelést kellett fordítani a zsaluhéj megóvására a vasszerelés folyamán, ezért a zsaluzat elkészülte után azt geotextiliával letakartuk, majd a vasszerelés befejezése után kihúztuk a vasalás alól,
 • a Parlament alagsorában elkészítettünk egy több mint 5 méter magas látszóbeton falat, ahol az Országház földszinti padlója miatt nem fértünk a fal tetejéhez, ezért a zsalu oldalára szerelt betonozási nyílásokon keresztül, nyomás alatt betonoztuk be a falat,
 • az Országház belső udvarában készült múzeumnál kézi mozgatással kellett végezni a kivitelezést, mivel a daru a Parlament felett nem emelhetett.

 

6. Látszó kéregbeton

További komoly kihívás a már elkészült lőttbeton tartószerkezetet eltakaró, az építészeti követelményeknek megfelelő, 3-6 cm vastagságú kéregbeton szerkezetek kivitelezése volt. Ezeket a kéregszerkezeteket az Országház pincéjében közel száz éve ívesen felfalazott tartószerkezetek közé kellett beépíteni.

Tapasztalataink szerint a folyamatos tömör textúrát a legegyszerűbben magas konzisztenciával könnyebb elérni. Ennek megfelelően már a Látogatóközpontnál is F6-os konzisztenciát alkalmaztunk. A kialakítandó vékony szerkezetet és a nehézkes bedolgozhatóságot szem előtt tartva a kéregelemek beton konzisztenciáját még ennél is képlékenyebbre állítottuk be, amely már a szétosztályozódás határán volt.

Figyelembe véve azt, hogy az egy ütemben bedolgozható mennyiség nem haladta meg a 2 m³-t, illetve a kéreg elemeket a ház pincéjének – a bejárathoz képest – egy eldugott részében készítettük, így a nehézkesen és időigényesen kialakítható betonpumpa telepítés helyett a gyorsabb és költséghatékonyabb kézi „vödrös” megoldást választottuk. Ez a technológia sok bizonytalanságot rejtett magában. A kizsaluzott felületek minősége azonban minket igazolt.

7. Összefoglalás

Az épület presztízse és a tervező által meghatározott követelmények komoly kihívást jelentettek számunkra. Az anyag - beszállítók és a kivitelező csapat nagy időráfordítást igénylő, precíz munkájának eredménye, hogy az Országház hoz méltó megjelenéssel várja a világ minden tájáról odalátogatókat.

A megvalósításban részt vett kollégáink: Éles Zsolt, Farkas Norbert, Fehér Gábor, Horváth Márton, Holczer Gábor, Juhász István, Kalkopulosz Attila, Kammerer Edit, Kapu László, Karskó Csanád, Kovács Ákos, Németh László, Ördög László, Szabó István.