Kiadó

A szakmai lapot Asztalos István alapította 1992-ben, a BVM Mérnöki Kft., mint kiadó és szerkesztőség keretei között. Az indulást támogatta dr. Balázs György professzor úr, a BME Építőanyagok Tanszék akkori vezetője. A BVM Mérnöki Kft. tevékenységének befejezésekor, 1994 márciusától a kiadói feladatokat a Magyar Cementipari Szövetség, jelenlegi nevén Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) látja el. 2016. májusától az alapítói jogok is átkerültek a CeMBeton szövetséghez, így az újság már formailag is a szakma lapjává vált.

A CeMBeton legfőbb törekvése tagvállalatai helyzetének javítása, a betonból készült építmények iránti bizalom növelése, sokrétű felhasználásának megismertetése. Törekvései során a szövetség széles körű, partnerségen alapuló szakmai együttműködéseket alakít ki, többek között a jogalkotókkal, civil szervezetekkel, nemzetközi intézményekkel. A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség szakmai fórumot biztosít a jogszabálytervezetek véleményezésében, elsősorban a környezetvédelem, az aktív minőségpolitika és a gyártói versenyképesség témaköreiben.

A CeMBeton tevékenységének főbb céljai:

  • képviseli tagjait az állami szervek, valamint a társadalmi környezet irányában belföldön és külföldön;
  • közvetíti a hazai cement-, beton- és mészgyártás, valamint kapcsolódó iparágak érdekeit;
  • kommunikálja mindazon intézkedéseket, amelyek az iparág politikáját, stratégiáját, véleményét tükrözik.

További információ: http://www.cembeton.hu