Jogi feltételek

Azzal, hogy belép a www.betonujsag.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

 • A www.betonujsag.hu webszájton (a továbbiakban "lap") található tartalom a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (a továbbiakban "laptulajdonos és kiadó") szellemi tulajdona.
   
 • A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség fenntart a lappal és annak minden példányával kapcsolatos minden, a bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalma és kialakítása a hazai jogszabályok és vonatkozó nemzetközi szerződések oltalma alatt áll
   
 • A laptulajdonos és kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából bárki - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
   
 • A lap oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a laptulajdonos és kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
   
 • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
   
 • A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
 1. nem módosítja az eredeti információt,
 2. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 • A betonujsag.hu domainnév, valamint a "Beton újság" szerzői jogi védelmet élvez, a szövetségi elnevezés védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
   
 • A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség a lapon pontos és hiteles információk közlésére törekszik.