Lapszámok

2016. március- április XXIV. évf. 3-4. szám

Leczovics Péter: Beton workshop a SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Karon

Hosszas előzetes egyeztetések után, hallgatói kezdeményezésre (Dobri Kata, Csák Dániel) létrejött a SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi karon - a korábban szakkörnek, önképző körnek nevezett - a kor stílusának megfelelő kifejezéssel élve a „beton workshop”.

1. kép Az elsô kísérletek egyike: az öntô forma ellenôrzése

A stúdió vezetői – Nemoda Ferenc szakcsoport vezető, Leczovics Péter mérnök - tanár - célul tűzték ki, hogy az önkéntes alapon szerveződött, hallgatói kezdeményezést felkarolva olyan új lehetőségeket keressenek, amelyek a beton széleskörű alkalmazhatóságát, a már hagyományos megoldások mellett kiterjesztik. Az alternatívák a tervek szerint a teljes betontechnológiát felölelik, kezdve a receptúrális kérdések vizsgálatát, a zsaluzat anyagának cél orientált megválasztását, a beton mechanikai megmunkálásának korlátait, lehetőségeit, stb. Célunk, hogy az építőiparban döntően felhasznált anyag – a beton – alkalmazási lehetőségeit bővítsük, és akár a mindennapi életünk közvetlen részévé váljon.

2. kép Horkai András LP betonlámpája

Az Ybl Építéstudományi Karon korábban is végeztünk a témakörrel kapcsolatos tevékenységet – pl. betonkenu [1], beton-ékszerek [2] –, azonban ezen eredmények elsősorban oktatói tevékenységen alapulnak. A nemrég megalakult Ycon stúdió alapvető célja, hogy a diákok ötleteinek, kreatív elgondolásaik megvalósításának lehetőséget teremtsen, túl azon, hogy új inspirációkat kapjanak, az együttdolgozás alapján az ismeretek megosztása, új lehetőségek feltárása.

3. kép Fuchs Dániel betonlámpája
Fő irányzatok:
 öntési technológiák megismerése, a lehetőségeinek széleskörű kiaknázása (1. kép),
 a fény (természetes és mesterséges) és a beton látszólag ellentétes kapcsolatának vizsgálata, kiterjesztése (2., 3. kép),
 beton receptúrák kidolgozása, az újabb, kevésbé ismert technológiák megismerése, alkalmazása,
 makettek, modellek készítése betonból (5. kép),
 kisebb nagyobb méretű használati tárgyak létrehozása (6-8. kép),
 a betontechnológia korszerű anyagainak megismerése, alkalmazási lehetőségeinek kutatása.
 

Az alapítók lényegében már korábban is kutatták a beton alkalmazásának lehetőségeit. Jó példa erre, hogy a workshopra a már korábban elkészült darabokkal, pályázati anyagokkal, elképzelésekkel jelentkeztek. Érdekes módon a betonlámpák kerültek előtérbe, három irányzat képviseltette magát: a fényáteresztő beton készítése és alkalmazása, a „hagyományos nak” tekinthető megoldás (beton - elem + fényforrás (2. kép), a harmadik pedig a különböző anyagok párosítása (3. kép) a cél érdekében.

4. kép Munka közben

A makett készítés bár nem új keletű, azonban a monolit szerkezetek alkalmazására eddig nem sok példa akadt. Klaff Gábor a celldömölki Kemenes Vulkán - park központi épületének modelljét készí tette el, stílszerűen betonból (5. kép).

4. kép Munka közben

A betontechnológiai kísérletek, a receptúrák kidolgozása, a keverék optimalizálása, a kész beton mechanikai tulajdonságainak vizsgálata mellett a résztvevők törekszenek arra, hogy minél kevesebb anyag kerüljön veszendőbe, így az alkalmasnak ítélt friss betonból kisebb-nagyobb használati tárgyakat is készítettünk (6-8. kép).

8. kép Az elsô képen még csak a tojástartó, a második képen már a tojás is beton
Felhasznált irodalom
[1] Leczovics P. - Sugár V.: Concrete canoe: a complex concrete technology. YBL JOURNAL OF BUILT ENVIRONMENT 1:(2) pp. 43-56. (2013)
[2] Leczovics P.: Betonékszerek. TECHNIKA-MŰSZAKI SZEMLE 2015/3: pp. 25-26. (2015)
[3] http://epiteszforum.hu/galeria/ kemenes-vulkanpark-latogato kozpont/142823 2015.09.10.

HÍREK, INFORMÁCIÓK

A Betonépítészeti Díj 2015 pályázat egyik munkája egy balatonakarattyai nyaralóépület volt. Tervezője Bulcsu Tamás és Fortvingler Éva. Az épület karéjszerű tömegét a túl közeli szomszédtól és a nyáron forgalmas utcától való elhatárolódás, valamint a kertekben álló fák védelme és koncepcióba ágyazása, a tömeg kert felé nyitása formálta. A komfort és a klímatudatosság optimalizálására olyan szerkezeti megoldás keresése volt a cél, amely a tördelt tetőformának kellő merevséget biztosít, miközben a rendelkezésre álló szűkös rétegrendi vastagságban maximális hőszigetelési, átszellőztetési és hűtés-fűtési kapacitásokkal rendelkezik.

A tető kéthéjú szerkezetének elsődleges teherhordó szerkezete méretezett, 18-20 cm vasbeton koporsófödém, a másodlagos teherátadó szerkezet az erre ráépülő héj. A vasbeton szerkezet felett távtartókon egy igen jelentősen kiszellőztetett, 8-15 cm légréssel kialakított fa szerkezet áll. A teljes tetőfelület hűtő-fűtő klímazóna, melyet egy gazdaságosan üzemeltethető inverteres hőszivattyú táplál energiával. A fehér héjalás csökkenti a felület hőelnyelő képességét, a kiszellőztetett légrés és a vastag hőszigetelés gazdaságos üzemeltetést eredményez. A passzív (vasbeton koporsófödém és kéthéjú tető) és aktív (levegős hőszivattyú) rendszerek optimálisan egészítik ki egymást, az épület energiafelhasználása a passzív rendszereknek köszönhetően minimális.