Lapszámok

2015. július-augusztus XXIII. évf. 7-8. szám

Szakmai kiadványok

Megjelent az update 42 füzet a CeMBeton kiadásában, Betonburkolatok felújítása az új osztrák betonpálya helyreállítási módszerrel címmel. A röviden NÖBI-nek nevezett eljárás az ún. white topping módszeren alapszik, nagyobb kiterjedésű burkolati károk esetén alkalmazzák.

Ilyen károk lehetnek pl. a hiányos tapadóképesség, elégtelen hangelnyelés, nagy kiterjedésű felületi hibák, él-letöredezések. A károsodás megszüntetésével egyidejűleg, egy munkamenetben a betonpálya megerősítése révén a teherbíró képesség is növelhető. A kivitelezés első üteme során a nem megfelelő betonburkolatot a megadott mélységig felmarják. A marást úgy kell elvégez ni, hogy a szomszédos, kétoldali csatlakozó pályarész sértetlen maradjon, a marás szélessége ne érjen el a hosszirányú hézagokig. Az így megmaradó betonsávokat kézi eszközökkel kell levésni. A második ütemben épül be az új felső betonréteg.

Az új felső és a régi alsó, megmaradó réteg közti tapadás érdekében a lemarás után megsérült, fellazított szövetű felületet igen nagy nyomású (1500 bar fölötti) vízsugárral letisztítják. A megmaradó régi beton felszínén több, mint 1,5 N/mm² leszakító tapadószilárdságot a nagynyomású vízsugár ismételt alkalmazásával kell elérni. A felső betonréteg beépítése előtt az előkészített fogadófelületet megfelelően elő kell nedvesíteni. Az alsó rétegben képződő tartaléknedvesség elérése érdekében a követő réteg beépítése előtt legalább 12 órával megkezdik a nedvesítést, és állandóan nedvesen tartják. A felső betonréteget a tervezett vastagságban az RVS 08.17.02 útügyi előírás szerint építik be.

Azt is be kell tartani, hogy az erősen csökkentett zsugorodású beton hőmérséklete 22 fok alatt legyen.

A továbbiakban elkészítik a megfelelő mosottbeton felületet, a hossz- és kereszthézagokat a felvett állapotot követve újravágják, utókezelnek. Forgalomba helyezés legkorábban öt nappal a betonozás után lehetséges.