Lapszámok

2015. július-augusztus XXIII. évf. 7-8. szám

Szarka Szabolcs: Gyirmót FC stadion rekonstrukció

A labdarúgó NB II-ben szereplő Gyirmót FC részére egy új, kb. 4000 fős stadion épült 2015 első felében, mely létesítmény az MLSZ és az UEFA szabályzatainak megfelelően került kialakításra. Részt vállalván a stadionrekonstrukciós beruházásokban az új épületek előregyártott vasbeton vázszerkezeteinek kivitelezését vállalatunk végezte, a felmerült feladatokat különös kihívásként kezeltük. A beruházás három részből állt: főépület építése, illetve 1-es lelátó (az északkeleti oldalon) és 2-es lelátó építése (a délnyugati oldalon).

A játékosokat és a klubot kiszolgáló főépület (1. kép) falazott szerkezetű, az épület födémszerkezetét a földszint felett is és az emelet felett is előregyártott vasbeton körüreges födémpallók alkotják. Ezen födémkonstrukció a gyors kivitelezhetőség miatt került alkalmazásra, mely eredményeképpen a főépület kb. két hónap alatt el tudott készülni. Az emeleti szint részben beépített, mely kialakítás a földszint feletti épületrészen járható tetőterasz kivitelezhetőségét tette lehetővé. A pálya felőli homlokzati oldalon került elhelyezésre az eredménykijelző, amely a futballpálya két hosszanti oldalára épített, teljesen új lelátóépületekről tökéletesen látható.

A lelátóépületek előregyártott vasbeton szerkezetűek, melyek a beruházás leglátványosabb egységei. A pálya észak - keleti oldalán épült lelátó egy többszintes épület (2. kép), melyben a szurkolói nézőtér és a sajtó számára kialakított lelátóhelyek mellett VIP lelátóhelyek kerültek kialakításra. Utóbbiaknak külön födémszintet biztosítottak az épület tetején, élesen elhatárolva más szurkolói egységektől. Ezen nézőtér kialakítás egy többszintes előregyártott vasbeton szerkezetű épületváz létrejöttét eredményezte, mely a kapcsolódó, helyszínen készült monolit vasbeton szerkezetekkel együtt egy izgalmas épületegyüttest alkot. A pálya délnyugati oldalán épült lelátó egy sokkal egyszerűbb létesítmény, melyben a szurkolói nézőtéren kívül csak függesztett acélszerkezetű kameraállások kerültek kialakításra, melyek a média közvetítések szabályok szerinti lehetőségét biztosítják.

A 17 m magas pillérekből épült épületek belső sori pillérei 15 m hosszú lép csős gerendákat fogadnak. A vasbeton pillérek kehelynyakakból, a lépcsős gerendák pedig monolit vasbeton fejtömbbe betonozott tőcsavarokról indulnak. Az épület kivitelezése során nagy kihívást jelentett ezen megoldás, hiszen az alaptestbe a helyszínen beépített tőcsavaroknak és az előregyártott vasbeton lépcsős gerendákba – az üzemi előregyártás során – beépített fogadó szerelvényeknek a tökéletes illeszkedésére volt szükség, mely érdekében az üzemben történő előregyártási munkákat és a helyszínen történt kiviteli munkákat plusz/mínusz 5 mm-es tűréshatáron belül kellett végezni.

A többszintes lelátóépület parkoló felőli főhomlokzatát monolit vasbeton lépcsőházak tagolják (3. kép), melyekbe betérve előregyártott vasbeton lépcső karon juthatunk fel a födémszintekre. A 17 m magas homlokzat két részre tagolódik, az általános nézőtéri szint és a VIP szint élesen elkülöníthető. A homlokzaton jól látható, hogy az alsó szinten előregyártott vasbeton mellvédpanelok biztosítják a szurkolók leesés elleni védelmét, melyek egyúttal az egységes homlokzati megjelenést is adják. Az épület homlokzata egységes, festetlen nyersbeton felületként jelenik meg. A lelátóépületekben a szurkolói nézőtér alatt kaptak helyet a vizesblokkok, melyek hagyományos szerkezetből kerültek kivitelezésre.

A pálya két oldalán elhelyezkedő, egyenként közel 100 m hosszú lelátóépület mindösszesen 7 hét alatt épült fel, melyek kb. 5.000 tonna előregyártott szerkezet leszállításával és beemelésével valósulhattak meg. Az épületek három dilatációs egységből állnak, melyeket mindösszesen kb. 1.500 db elem alkot. Az építmény bár egyszerűnek tűnik, de a helyszíni adottságok és az épület kialakítása megbonyolította a kivitelezhetőséget: a beruházást úgy kellett megvalósítani, hogy a kivitelezés idején a futballpályát szabadon kellett hagyni (a helyszíni munkákat annak érdekében kellett így szervezni, hogy a bajnokság mérkőzései a kivitelezéssel párhuzamosan – hétvégente – lebonyolításra kerülhessenek). A pálya hosszanti oldalára épült lelátó épületek munkaterületei fentiek miatt ütemezetten kerültek átadásra.

A kivitelezés során gondolni kellett az építés közbeni épületmerevség biztosítására is, melyeket az előregyártott vasbeton szerkezetekkel együtt készült helyszíni monolit vasbeton szerkezetek biztosítottak. Ezek a lelátóépület födémszintjei közötti átjárhatóságot biztosító lépcsőházak, illetve a födémszintek felbetonjai és monolit vasbeton felmenő falai voltak. A kapcsolódó acélszerkezetek - tetőszerkezetet biztosító konzolosan benyúló tartók és szélrácsok - ütemezetten kerültek kivitelezésre, az előregyártott vasbeton szerkezethez kapcsolódóan, melyek kivitelezése lekövette a helyszíni szerkezetépítést (4. kép). A helyes logisztika elengedhetetlen feltétele volt a szoros kivitelezési határidő betartásának.

Az előregyártott vasbeton felszerkezetnek és a vasbeton elemeknek a statikai tervezését az SW Umwelttechnik Kft. megbízásából a SKALÁR Terv Kft. végezte, szem előtt tartva az EUROCODE és az MSZ EN szerinti előírásokat. A tervezés során különös figyelmet igényelt az, hogy az előregyártott vasbeton szerkezet festetlen, látszó szerkezetként jelenik meg, az elemek kivitelét, a kialakítandó csomópontokat és kapcsolatokat mindmind ennek figyelembevételével kellett kialakítani és megtervezni. A gyártást az SW Umwelttechnik Kft. Alsózsolcai és Majosházai gyáregysége végezte, az elemek kiszállítása közúton történt. A projekt szerkezettervezése, az épület vasbeton elemeinek előregyártása és a kivitelezés lebonyolítása lehetőséget adott arra, hogy az SW Umwelttechnik Kft. ezáltal a stadionépítésben is bizonyítsa helytállóságát.