Lapszámok

2016. március- április XXIV. évf. 3-4. szám

Polgár László, Szabó Ottó: A környei BD fecskendőgyár tervezése

A tervezett üzem jellemzően kétszintes (az alapterület 25%-án háromszintes), 50×86 m befoglaló méretű (azaz összes alapterülete 2×4300+1050=9650 m²). Tartószerkezete előregyátott vasbeton váz, vele együttdolgozó monolit vasbeton felbetonnal. Az alkalmazott raszterháló 7,3×9,5 m.

1. kép A fecskendôgyár épülô váza. A tartószerkezet kivitelezôje az ASA Építôipari Kft.

A monolit lemez pontalapokba előregyártott vasbeton kelyheket állítottunk, ezek befogásából indulnak az egységesen 50/50 cm keresztmetszetű, teljes hosszban (10,95 m) előregyártott pillérek. A főtartók 50/68 cm keresztmetszetűek, a 7,3 m-es raszteren futnak, kiharapott végeik kel pillér rövidkonzolokra ülnek fel, felfelé, a felbeton irányában az együttdolgozásra méretezett kitüskézéssel rendelkeznek. Oldalaikba fent, a fesztáv harmadoló pontjaiban ún. zsebek (kiharapások) mélyednek be, ezek fogadják a 9,5 m fesztávot áthidaló feszített vasalású, trapéz keresztmetszetű (16-28/60 cm) kiharapott végű fióktartókat, melyek felfelé a felbetonnal méretezett kitüskézéssel együttdolgoznak. Az egymástól jellemzően 7,3:3=2,433 m-re lévő vasbeton fióktartókra az ASA speciális gyártmánya, az AFB 55+55 feszített, felülbordás zsalupanel támaszkodik. A zsalupanelek jellemzően 2,4 m szélesek, felálló bordáik osztástávolsága 60 cm, ezekre a felbeton helyszíni vasszerelése közvetlenül ráfektethető. A vasszerelés után megönthető az előregyártott elemekkel együttdolgozó, C30/37-XC1 minőségű, gépi simított felületű felbeton, ennek megszilárdulásával a tartószerkezet elkészül, terhelhető.

2. kép A tartószerkezet alulnézetbôl

Az ilyen, viszonylag nagy terhelésű (hasznos teher: 7,5 kN/m²), nagy alapterületű födémeknél szinte adja magát a többtámaszúság előnyét hasznosító főtartó-fióktartó-vasbeton lemez statikai rendszer. Ami itt mégis érdekesség, és e cikk megírását indokolttá teszi, az az elméletileg tiszta szerkezeti rendszer kivitelezésbaráttá formálása, azaz daruval gyorsan, egyszerűen olyan előregyártott vasbeton vázat összerakni, ami segédszerkezetek (zsaluzás, állványozás) nélkül alkalmas felbeton vasszerelésre és a betonozási extra terhek felvételére, majd a felbeton megszilárdulásával létrejött kompozit szerkezet a végleges terhek felvételére is.

3. kép A felülbordás zsalupanelekre a vasszerelés közvetlenül ráfektethetô

Körültekintő tervezéssel olyan méretű és szelvényű főtartókat, fióktartókat, zsalupaneleket alkalmaztunk, hogy a kivitelezés közbeni (a felbetonnal történő együttdolgozás állapota előtti) helyzetben se kelljen több vasat betenni, mint amit a végleges működési állapot megkíván. Ehhez egymással párhuzamosan futó kettős méretezés és folyamatos mérnöki szintetizálás szükséges, de a plusz befektetett munka a kivitelezés során – annak egyszerűsége, haladási sebessége okán – megtérül.

1. ábra Pillér, fôtartó, fióktartó összeépítési alapegység

A felbeton vasalásának kialakításánál és a már említett többtámaszúsításnál éltünk a vasbeton szerkezeteknél (korlátozottan) alkalmazható teherátrendezés lehetőségével. Itt arra gondolok, hogy a beépített főtartó, fióktartó és zsalupanel is eredendően kéttámaszú elem. Ha a klasszikus értelemben akarnánk többtáma szúsítani őket, két nagy gondot is a nyakunkba vennénk: egyik a támaszoknál alul jelentkező nagy beton nyomóerő felvétele (miközben pl. a főtartónál és a fióktartónál is csak kis keresztmetszetű gerenda van), a másik a felbetonba irtózatos mennyiségű és koncentráltságú vasalás elhelyezhetősége (főleg a főtartók esetén, ahol még az átmenő pillér is „útban van”). A födém teherátrendeződési képessége abban áll, hogy ha meglehetősen „lággyá”, azaz alul vasalttá alakítjuk a negatív nyomatéki helyeket, akkor nagyobb pozitív mező nyomatékok alakulnak ki, azaz dominánssá válik a kéttámaszúság, amit az eredendően kéttámaszú elemeink „gyárilag” tudnak is. E szisztémának meg felelően a felbeton negatív nyomatékra igénybe vett vasalá sait arra a minimumra vesszük vissza, amennyi a támaszok feletti beton repedéseit a megengedett határérték alatt tartja. Megfigyeléseink szerint az optimális vas beton váz a fentiek szerint alakítható ki.

2. ábra Az 1. ábra alapegységei kiegészítve a zsalupanellel