Lapszámok

2024. február XXXII. évfolyam I. szám

Wágner Ildikó: Elhunyt dr. Finta József

Életének 89. évében elhunyt dr. Finta József, Magyarország egyik legkiválóbb építésze, nemzetközi szaktekintély, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Kossuth- és Ybl-díjas építész, számos szakmai szervezet vezetőségi tagja, a PTE díszdoktora. Egyebek között olyan volumenű és kimagasló építészeti alkotások kötődnek a nevéhez, mint a Westend City Center, a Bankcenter, a fővárosi Marriott, az InterContinental, az ORFK-BRFK Központ, a Nemzetközi Kereskedelmi Központ és a Schönherz Kollégium. Az építészet területén elért kiemelkedő eredményei és elkötelezettsége mély nyomot hagyott a hazai építészeti szcénában.

Finta József 1935-ben született Kolozsvárott. Írónak, festőnek készült, de atyai tanácsra jelentkezett az Építőipari Közlekedési Műszaki Egyetem Építész Karára. Két évig a Bardon Alfréd által vezetett Rajzi Tanszéken demonstrátor volt. 1958-ban szerezte meg a diplomáját. Diplomaterve alapján – id. Janáky István javaslatára – felvették a MÉSZ Mesteriskola III. ciklusára. Ekkor hívta a LAKÓTERV akkori igazgatója a Lakó- és Kommunális Épülettervező Vállalathoz, ahol Zilahy István lett a mestere. A LAKÓTERV-ben eleinte tervező, majd műteremvezető, végül igazgatóhelyettes-főépítész volt.

Első sikerét az 1961-ben tervezett dunaújvárosi garzonház hozta meg, 1965-ben Ybl-díjban is részesítették az építészeti megoldásáért. Országosan ismert építésszé viszont a Duna Intercontinental szálló tette. 1972-ben Ybl-díját már a „szállodaépületek tervezésében elért kiemelkedő eredményeiért” kapta. 1995-ben műterme egészével megalapította a Finta és Társai Építész Stúdiót, mely az évek során nagy létszámú irodává nőtte ki magát. A stúdió legjelentősebb munkái egyebek között a Rendőrpalota, a Westend City Center, a BME-ELTE Informatikai épülete.

Az újabb generációk oktatásából is kivette a részét, a PTE Műszaki és Informatikai Kar (PTE MIK) építészeti tantárgyakat oktató tanszékei hosszú évtizedes tudományos szakmai kapcsolatot ápolnak a Finta és Társai Építész Stúdióval, mely a pécsi egyetemi szintű építészképzés létrehozásában vezető szerepet vállalt. Dr. Finta József személyesen vett részt az egyetemi képzés szakmai programjának kidolgozásában, műtermében lehetőséget biztosított több építészhallgató és végzett építész számára szakmai munkássága folytatására, nemzetközi szintű alkotásokban való részvételre. Kiemelkedő szerepe volt a DLA Mesteriskola megszervezésében, amely mestertestületének tagjaként konkrét professzori munkát végzett. 2004 óta az összes doktori védésnél bizottsági tagként segítette a PTE MIK munkáját. 2009 óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora (Honoris Causa).

„Soha nem a pillanatnak tervezett, alkotásai időn kívüliek, egész életében a hosszú távon érvényesnek tartott értékeket kutatta. Az építészetet komoly játéknak tartotta, melyet csak gyermeki lélekkel lehet művelni. A legutóbbi időkig töretlenül lelkesedett minden új dologért, miközben folyamatosan a maradandót és az időtlent próbálta megtalálni bennük.”

Egy néhány éve adott interjúban így nyilatkozott:
„Nincsenek kőbe vésett építészeti elveim és nem is szeretem, ha valaki művészi szólamokat hangoztat. Jó házakat kell csinálni és kész. Ebbe a két mondatba természetesen beleértem azt is, hogy a világ változásaira reagálnia kell az építésznek, nem zárkózhat be. Gyermekeinknek van még képzeletvilága és érzelmi szabadsága, a felnőtteknek már nincs – egy építésznek tehát szükségszerűen gyereknek kell maradnia. Úgy is mondhatnám: ha valaki felnőtté válik építészként, azonnal hagyja abba a pályát.”

Emlékét megőrizzük!

(forrás: mik.pte.hu, tervlap.hu, wikpedia.org, mandiner.hu, fotó: Finta és Társai Építész Stúdió)