Lapszámok

2024. február XXXII. évfolyam I. szám

Wágner Ildikó: Gazdasági áttekintés: 2023. számokban

A hazai gazdaság teljesítményének értékelése során a KSH 2023. I–III. negyedévi összesítése alapján a bruttó hazai termék (GDP) mind nyers, mind szezonálisan, illetve naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatai szerint 1,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Az ipari szektorban további visszaesést mutatnak a 2023 novemberi adatok, ahol az ipari termelés volumene 5,8%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A feldolgozóipar szinte minden ágában csökkenés tapasztalható, kivéve két alágat.

Az építőipar teljesítése a KSH szerint 2023 novemberében szintén csökkenés mutatkozott, így a nyers adatok szerint az építőipari termelés volumene 12,8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Mindkét építményfőcsoportban mérséklődés tapasztalható, az épületek építése 18,3%-kal, míg az egyéb építményeké 3,5%-kal csökkent.

A külpiaci és a hazai értékesítéseket vizsgálva pedig az látható, hogy az iparban és az építőiparban egyaránt visszaesés következett be. Az ipari termelés 2023 január–novemberi időszakában 4,8%-kal csökkent, míg az építőipari termelés ugyanezen időszakban 5,3%-kal esett vissza. Különösen érzékenyen érintette a vállalkozásokat a külpiaci eladások volumenének 2,4, illetve a hazai értékesítések 15,1%-os csökkenése.

Az építőipari vállalkozások szempontjából megfigyelhető, hogy az új szerződések volumene 60,3%-kal emelkedett, azonban az épületek építésére kötött szerződéseké 19,5%-kal csökkent. Az egyéb építmények építésére vonatkozó szerződések volumene viszont 186%-kal meghaladta az előző évit, főként a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagy értékű szerződések következtében.

A beruházásokat tekintve 2023. III. negyedévében általános visszaesés volt tapasztalható, a volumen 12,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóipar, a közigazgatás nemzetgazdasági ága és néhány kisebb súlyú terület kivételével a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult a visszaeséshez.

A lakásépítés terén folytatódik a mérséklődés, 2023. I–III. negyedévében 21%- kal kevesebb új lakás épült az egy évvel korábbihoz képest. Budapest és a vármegyeszékhelyeken 29%-os, illetve 37%-os csökkenés tapasztalható az épített lakások számában.

A fogyasztói árakban 2023-ban jelentős emelkedés figyelhető meg, decemberben 5,5%-kal, az év során átlagosan 17,6%-kal nőttek az árak. A drágulás az élelmiszerek esetében a legnagyobb mértékű (25,9%), de a többi kategóriában is emelkedés figyelhető meg, elsősorban a költségek, a munkabérek és az építőanyagok árának növekedése miatt.

Összességében elmondható, hogy a 2023- as év a hazai gazdaság számára kihívásokkal teli időszak volt. Az ipar és az építőipar teljesítménye visszaesett, a beruházások csökkentek, a külkereskedelmi egyenleg pozitív irányba mozdult. A lakásépítés továbbra is mérséklődik, a fogyasztói árak azonban jelentős emelkedést mutatnak.

2024-es kilátások
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) tagszervezeteit és az építőipar további jelentős szereplőit megkeresve felmérte, milyen várakozásokkal tekintenek a vállalkozások a 2024-es évre. A válaszadók közel háromnegyede a tavalyinál rosszabb üzleti évre számít 2024-ben.

A MÉASZ 2023 első tíz hónapra vetített felmérése azt mutatja, hogy éves viszonylatban stagnáltak, sőt egyes építőanyagok esetében csökkentek az árak a 2022-es szintekhez képest. Ez egyértelműen a jelentősen visszaeső eladási volumeneknek tudható be. Az alapanyag-, illetve az energiaárak is konszolidálódtak, ezért a jelenlegi állás szerint 2024-ben valószínűleg nem várható drasztikus áremelkedés az építőanyagok területén.

Az állami beruházások újbóli elindulása 2024 szeptemberétől várható, addig nem prognosztizálható érzékelhető fellendülés az iparágban. Azonban jönnek az állami mentőövek: érkezik az épületek energiahatékonyságát javító állami projekt, ami némiképp ellensúlyozni hivatott a 2022. év végén kifutott otthonfelújítási támogatási programot.

(forrás: KSH - gyorsjelentések, ÉVOSZ MÉÁSZ; fotó: Beton újság)