Lapszámok

2024. február XXXII. évfolyam I. szám

Asztalos István: Életmű-díjat kapott Szarkándi János és dr. Kulcsár Ferenc

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) tevékenységét hosszú időn keresztül meghatározó két vezetőnk köszönt el tőlünk a 2023. decemberi tisztújító közgyűlésünkön, mely alkalomból a szövetség közgyűlése Életmű- díjat adományozott részükre.

Szarkándi János, aki az elmúlt 14 évben ellátta a szövetség elnöki tisztét és hozzá köthető a korábbi nevén Magyar Cementipari Szövetség megújítása, valamint dr. Kulcsár Ferenc, aki a szövetség 1990-es alapításától 33 éven át jogtanácsosként ügyelt a törvényességre.

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség december 5-i közgyűlésén a tisztújításhoz kötve két Életmű-díjat is kiosztottunk. A cementiparban eltöltött több évtizedes munkájáért Szarkándi János leköszönő elnökünknek, illetve a szövetség jogtanácsosának, dr. Kulcsár Ferencnek nyújtottuk át ünnepélyesen a díjakat.

Szarkándi úr 2009 óta látta el a Magyar Cement- Beton- és Mészipari Szövetség – korábbi Magyar Cementipari Szövetség – elnöki tisztségét. Az elmúlt 14 év gazdag volt olyan kihívásokban, melyeket a folyamatosan változó gazdasági környezet és az iparág szabályozásainak ingadozása hozott magával. Elnöksége alatt kiemelkedő szerepet játszottunk a hazai és a nemzetközi döntéshozókkal való kapcsolattartásban, miközben nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai oktatás támogatására is.

Ezúton is köszönjük Szarkándi úr munkáját!

A közgyűlés alkalmával nemcsak Szarkándi úrtól mint leköszönő elnöktől búcsúztunk, hanem dr. Kulcsár Ferenc jogtanácsostól is, aki a szövetség alapításától kísérte végig a munkánkat. 33 éven át segítette rendkívüli szaktudásával a szövetség tevékenységét. Dr. Kulcsár Ferenc egész pályáját a cementiparban töltötte, tudására és személyére bármikor számíthattunk. Az ügyvéd urat mindenki ismeri a szakmában, szakmai tudása és tájékozottsága kivételes.

Nagyon jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk nekik!

Gratulálunk a díjakhoz!

(fotók: CeMBeton, MABESZ)