Lapszámok

2024. február XXXII. évfolyam I. szám

Asztalos István: Szabványok, állásfoglalások, betonnépszerűsítés - A CeMBeton 2023-ban végzett tevékenységei és tisztújítás

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) tevékenységét 2023-ban már nem befolyásolta a Covid-19 koronavírus-járvány, sőt annak hozadékaként az online megbeszélések alkalmazásával hatékonyabbá vált a munka. A Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel (MABESZ) közösen végzett, betont népszerűsítő munkánkat ismét a korábban megszokottak szerint tudtuk végezni. Az év végén pedig tisztújításra is sor került.

A CeMBeton legfontosabb feladatának továbbra is a cement-, a beton- és a mészipar, valamint a kapcsolódó vállalkozások szakmai és gazdasági érdekvédelmét tekintettük. A tagozatokhoz kapcsolódó munkát ebben az évben is az egyes szakbizottságok keretei között végeztük.

A Szabályozási Bizottság elsődleges szakterületei a cement és mész, valamint a beton (transzportbeton) gyártásához kapcsolódó szabványosítási kérdések. Az európai szabványosítási munkák nagyrészt a CEN (ISO) bizottságban folytak. Az MSZT/MB 102 Cement és Mész Műszaki Bizottság által 2023-ban elvégzett szabványosítási feladatok:

  • Január 1-én megjelent az MSZ EN 16908:2017+A1:2022 Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz magyar nyelvű változata.
  • Március 1-én közzétette az MSZ 525- 15:2014 Cementek kémiai elemzése. 15. rész: A foszfor(V)-oxidtartalom meghatározása helyesbítését.
  • Június 1-én megjelent az MSZ EN 459- 2:2021 Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek magyar nyelvű változata.
  • Szeptember 1-én magyar előlappal nemzeti szabványként megjelent az MSZ EN 197-6:2023 Cement. 6. rész: Újrahasznosított építőanyagokat tartalmazó cement. A szabvány magyar nyelvű változatát elkészítette, a szeptember 13-i ülésén elfogadta a munkabizottság, közzétételére november 1-én került sor.

Ezenkívül aktív részt vállaltak a MSZT/ MB 107 Beton munkabizottság munkájában, amely 2023. évben június 16-án, július 12-én, augusztus 22-én, október 12-én és október 16- án tartott vegyes – online és fizikai – ülést, a munka egyébként e-mailes levelezés formájában is zajlott. Legfontosabb megtárgyalni való az MSZ 4798 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon szabvány módosítása, melynek részeként kivették a szabványból a Q mellékletet és egy új szabványba, az MSZ 4799-be tették be – ez utóbbi ajánlásokat tartalmaz a cementek környezeti osztályok szerinti alkalmazására. Így gyorsabban lesznek követhetők a cementek változásai. E munka november elején lezárult, a két szabványt 2023. december 1-én adták ki. A bizottság tagjai emellett megtárgyalták még az MSZ EN 12504-2:2021 A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása szabványt.

A Környezetvédelmi Bizottság tevékenységét a hazai és európai uniós jogszabályokkal és rendeletekkel, valamint ezek tervezeteivel, műszaki irányelvtervezetekkel kapcsolatos szakmai-műszaki állásfoglalások kialakítása, véleményezése, továbbá az iparágra vonatkozó érdekvédelem, a minél szélesebb spektrumot lefedő szakmai kommunikáció végzése jelentette. Ezenkívül részt vett az Energiaügyi Minisztérium Körforgásos Gazdaságért Felelős Helyettes Államtitkárság által létrehozott Építési-bontási hulladék szakmai munkacsoport jogalkotást segítő tevékenységében. Belföldi és nemzetközi (MGYOSZ, cementipari vállalatok, EM, PM, NEPSI, KSZGYSZ MATÉSZ, CEMBUREAU, GCCA stb.) szervezetekkel végzett szakmai és műszaki kapcsolattartást.

A PR- és Kommunikációs Bizottság munkáját 2023-ban is a CeMBeton elnöksége által elfogadott kommunikációs stratégiának megfelelően a kiválasztott ügynökség, a Skivak Kft. segítette. Az ügynökség a „betonnépszerűsítő” munkacsoport munkájában nem vett részt, csak az egyéb szövetségi ügyeket támogatta. A bizottság az év folyamán – a korábbi évek tevékenységeihez hasonlóan – nem tartott ülést, mivel a MABESZ együttműködés keretében, a velük közös „betonnépszerűsítő” munkacsoportban folyt ez a munka. A munkacsoport 2023. 02. 22-én, 03. 28-án és 05. 23-án tartott fizikai ülést, majd 09. 26-án még egy online megbeszélést, így október végéig összesen 4 alkalommal találkoztak a munkacsoport tagjai. Ezenkívül sok témát e-mailen egyeztettünk. A „betonnépszerűsítő” munkacsoport munkájáról külön beszámoló készült. A honlaphoz kapcsolódóan 2023-ban is rendszeresen megjelentettük a szövetség hírlevelét.

A december 5-én tartott közgyűlés ezúttal rendhagyó volt. A szokásos napirendi pontokon kívül több tisztség mellett a szövetség elnöki posztja is megújult. Szarkándi János helyét 14 év után Hoffmann Tamás, a Holcim Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója vette át. Hoffmann Tamás mint a szövetség új elnöke megköszönte a bizalmat és kifejezte azt a szándékát, hogy új lendülettel szeretné folytatni ezt a munkát. Kiemelten fontos kihívásnak tartja az iparág zöldítésére és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló feladatokat. Emellett a szükséges folyamatok hatékony kialakítása érdekében hangsúlyozta a kormánnyal való szoros kapcsolattartás és együttműködés fontosságát, hogy a jövőben közösen el lehessen érni ezeket a célokat. A közgyűlés alkalmával ünnepélyesen elköszöntünk Szarkándi János leköszönő elnökünktől, aki 2009. óta állt a szövetség élén, illetve nyugdíjba vonulása okán dr. Kulcsár Ferenc jogtanácsosunktól is, aki a kezdetektől, 1990-től végigkísérte és segítette a munkánkat. Szövetségünk épülésében és működésében mindketten kiemelten fontos és értékes szerepet játszottak. A tisztújító közgyűlésünkön meghívásunkra az Építési és Közlekedési Minisztériumot Határ Renáta helyettes államtitkár képviselte, amely nagy megtiszteltetés volt számunkra.

(fotók: CeMBeton)