Lapszámok

2023. december XXXI. évfolyam VI. szám

Kis Tünde: Mintegy 40 év a cement és mész szabványosításának szolgálatában

Közel negyven évig volt a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 102 Cement és mész nemzeti szabványosító műszaki bizottság titkára Szendy Csabáné, Mária, akit nyugdíjba vonulása alkalmából rövid visszatekintésre kértünk.

- A műszaki bizottság titkáraként töltött idő alatt számtalan cementszabvány és a cementipart érintő vizsgálati és munkaanyag kidolgozásában vett részt. Miként változott, fejlődött a cementszabvány az elmúlt évtizedekben, mik hozták a legnagyobb változást?

- A bizottság szakterületén az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) az elmúlt harminchat évben 43 témában jelentetett meg európai szabványt, szabvány jellegű dokumentumot (EN, ENV, CEN/TS, CEN/ TR, CR). 1987-ben, amikor az MSZH/MB 102 Cement és mész bizottság titkára lettem, a CEN éppen az első európai cementvizsgálati szabványokat (EN 196-1, -2, -3) adta ki. Mivel a bizottság szakterületén hiányzott az előzetes tapasztalat az európai szabványok bevezetésében, Székely István bizottsági elnökkel és a tagokkal együtt tanultuk a magyar nyelvű változatok kidolgozásának lépéseit. Elnökünk halála után Mogyorósi Sándorné vezetésével folytattuk bizottsági munkánkat, majd az ő nyugdíjba vonulása után 2005. január elsejétől a tagság Sas Lászlót választotta meg elnöknek, amely tisztséget a mai napig ellátja. Ők hárman biztos szakmai vezetői voltak a bizottságnak és nekem elengedhetetlen segítség a bizottság irányításában.

- Mik jelentették a legnagyobb kihívást a Cement és mész műszaki bizottság titkáraként és személy szerint az ön számára a szakmai munka során?

- A 2003-as év jelentős változás hozott a bizottság életében. Az MSZT teljes jogú tagjává vált mind a három európai szabványosító szervezetnek (CEN, CENELEC, ETSI). A bizottság tagjai/szakértői ettől kezdve véleményezési kötelezettséggel és szavazati joggal vettek/vesznek részt az európai szabványok kidolgozásában. A magyar cementipar és a CEMKUT Kft. felismerte a szabványosítás szükségességét, az ennek révén elérhető előnyöket. Vállalta az ezzel járó szakmai feladatokat, a személyi, szakmai és anyagi feltételek biztosítását a bizottságban és CEN/TC 51 „Cement és építési mész” európai bizottság szabványosítási munkájában.

A szakterület dokumentumai jelentős részének már a harmadik vagy negyedik kiadása van érvényben. Ez a 43 téma esetében 90 új kiadású dokumentumot jelentett, amelyeknek magyar nyelvű változatát – egy kivételével – a bizottság elkészítette. Ez a szakterület európai szabványainak csaknem 100%-os magyar nyelvű kidolgozását jelenti, amely a CEMKUT Kft. és a magyar cementipar személyi, szakmai és anyagi szerepvállalása nélkül nem valósulhatott volna meg. A finanszírozás kiterjedt továbbá 40 új vagy korábban kidolgozott tiszta magyar szabvány (MSZ) korszerűsített változatának kidolgozására is.

- Melyek voltak a legemlékezetesebb munkái a műszaki bizottság titkáraként, amelyek akár az iparágban is látható változásokat eredményeztek?

- A bizottság munkájához tartozik az európai CEN/TC 51 Cement és építési mész bizottságban, továbbá a nemzetközi ISO/ TC 74 Cement és mész bizottságban való tagságunk óta az éves munkaterveik alapján készülő angol nyelvű szabványtervezetek véleményezése. Erre általában a készülő szabványok két fázisában kerül sor, de a több egyeztetést igénylő témák esetében újabb tervezetek kidolgozása és a CEN-tagtestületekkel való további egyeztetése is szükségessé vált. Ez a már említett 90 európai szabvány esetében több mint kétszáz állásfoglalást jelentett.

- Ön az európai szabványügyi szervezetben, a CEN-ben képviselte a magyar szabványosítást, a kongresszusokon is részt vett. Hogyan emlékszik vissza erre a szakmai tevékenységre, hogyan sikerült közelebb hozni, összehangolni az európai és a magyar szabványokat, volt-e olyan eset, amely különösen nehéz vagy sikeres volt?

- Az európai műszaki bizottság az elvégzett feladatairól a plenáris üléseken számol be a CEN-tagtestületek képviselőinek. Ezeken a plenáris üléseken az európai műszaki bizottságba bejelentett állandó képviselőnkkel, Illés Ferenccel, majd utódjával, dr. Gável Viktóriával személyesen is képviselhettük a bizottságunkban konszenzussal kialakított magyar állásfoglalásokat. 2003-ban pedig Budapesten rendeztünk sikeres plenáris ülést, amelynek anyagi és szakmai háttrét szintén a CEMKUT Kft. és a magyar cementipar biztosította. És igen, erre vagyok a legbüszkébb, hiszen a bizottsággal, a CEMKUT Kft.-vel és a magyar cementiparral való kiváló kapcsolat nélkül nem tudtunk volna Európa 24 országából és Ázsia 1 országából 57 résztvevőt fogadni, akik elismerésüket fejezték ki az igényes, eredményes szakmai találkozó rendezéséért, és én sem tudnám örömmel felidézni az eseményt.

De nem szeretném kisebbíteni a bizottság munkáját, amelynek során folyamatosan közreműködik a nemzetközi, európai és a nemzeti szabványosítás korszerűségi felülvizsgálataiban, a műszaki fejlődés figyelembevételével részt vesz mindhárom területen a felmerült szakmai kérdések megválaszolásában. Munkánkhoz tartozik továbbá a szabványosítással összefüggő szaktanácsadás, illetve szakértői vélemények összeállítása, továbbá részvétel az MSZT szabványoknak való megfelelőséget tanúsító munkájában. Ha a tevékenységünk minden feladatát nem tudtam említeni, annak az az oka, hogy nem férnek bele az interjú terjedelmébe.

- Személy szerint mi volt az ön mozgatórugója a titkári munkájában, miért vállalta ezt a pozíciót ilyen sokáig?

- Büszke és boldog vagyok, hogy az MSZT/ MB 102 Cement és mész nemzeti szabványosító műszaki bizottság titkára lehettem. Az a kiváló kapcsolatrendszer, ami kialakult és összekötött harminchat év óta a bizottsággal, annak minden tagjával, a CEMKUT Kft.-vel, a magyar cementiparral és az európai CEN/ TC 102 Cement és építési mész műszaki bizottsággal, segített a szakterületem feladatainak eredményes ellátásában. Köszönöm az együttműködésüket. A stafétabotot kollégámnak, Bernáth Csabának adom át. Tudom, mert ismerem szakmai elkötelezettségét, kiváló szervezőképességét, hogy jó kezekben lesz a bizottság. Ehhez mindannyiuknak további eredményes munkát és sok sikert kívánok!

(fotó: a szerző)