Lapszámok

2023. december XXXI. évfolyam VI. szám

Minden építés alapja 2023 – Betonpályázat egyetemi hallgatóknak

A 2023-ban ismét kiírt „Minden építés alapja” pályázatra többségében rendkívül magas színvonalú pályamunkák érkeztek. Volt olyan pályázat, ami nem felelt meg a kritériumoknak, ezért a bírálóbizottság azt kizárta.

Az egyes kategóriákban a bírálóbizottság által díjazásban részesített kiemelkedő pályamunkák a következők:

Betonépítés, építészet egyetemi hallgatóknak:

1. helyezett: Fabók Luca – a Debreceni Egyetem hallgatójának Underground c. diplomaterve
Koncepció: Diplomamunkám helyszínének Budapest 5. kerületében a Szabadság tér alatt elhelyezkedő F4 objektumot, vagy ismertebb nevén a Rákosi-bunkert választottam. Tervemmel az volt a célom, hogy minél több ember megismerhesse és megtapasztalhassa ennek az óvóhelynek a sajátos atmoszféráját. A hely különleges térbeli helyzete miatt szerettem volna egy olyan lejutási alternatívát kitalálni, ami egy egyedi térélménnyel szemléltetheti a mélység brutalitását. A megoldás egy camera obscuraként is funkcionáló térformálás lett, ami amellett, hogy érzékeltetné a mélységet, egyszerre tudná megmutatni a fenti és lenti világot is, azzal, hogy a helyszín feletti égi képet levetítené az 50 méteres mélység aljára.
Beton, anyag, technológia: Az épületem teljes egészében a vasbeton és beton alkalmazása dominál. Amellett, hogy szerettem volna hangulatában igazodni a meglévő rideg, vasbeton szerkezetű bunkerhez, az időtállóság, a terhelhetőség és a sokszínű alkalmazhatósága miatt döntöttem a beton mellett. Maga a camera obscura több réteg betonacélból kialakított vázszerkezet, melyre egy vékony réteg lőtt beton került, aminek jellegzetessége, hogy fellövés után azonnal tömörítetté válik. Ez a kúp nem érinti a talajt, ezért minden szinten vasbeton gerendák biztosítják a „lebegő” hatást. A kúp köré egy szabályos háromszög alaprajzú, látszóbeton szerkezetű teret szerkesztettem, aminek a falai mentén egy rámparendszeren tudunk lejutni.
Értékelés: Építészetileg izgalmas téma, a funkcióval adekvát megoldás, fényaknájával lecsalja az alsó szintekre is a felszín fényeit. Rengeteg betont használ, attraktív, érdekes építmény. Brutalista megközelítésével megidézi a kort, melyben a bunker épült. Bemutatja, hogyan lehet látszó, lőtt betont alkalmazni a változatos közösségi terek kialakítására. Értékes koncepció, izgalmas belső tereivel fogalmazza meg építészeti üzenetét. A terv legfőbb érdeme, hogy felhívja a figyelmet az ötvenes évek e különleges földalatti építményére és egy nem mindennapi diplomaterv témájává teszi.

1. helyezett: Fabók Luca – a Debreceni Egyetem hallgatójának Underground c. diplomaterve

2. helyezett: Varga Judit – a Soproni Egyetem hallgatójának Szőlőmag-feldolgozó c. diplomaterve
Koncepció:
Tervezett épületem egy szőlőmag-feldolgozó manufaktúra. A szőlőmag mint melléktermék alternatív hasznosítása és pozitív élettani hatásai felkeltették az érdeklődésemet, ezért választottam ezt a funkciójú épület megtervezését. Magyarországon széles körben még nem ismert a kékszőlőmag jótékony hatása és felhasználása, annak ellenére, hogy Magyarországon a bortermelésnek nagy kultúrája van, kevesen foglalkoznak a szőlőmag feldolgozásával és hasznosításával. Célom az, hogy ez a szemlélet változzon és minél többen megismerjék a magban rejlő lehetőségeket.
Beton, anyag, technológia: Választásom azért esett a szálcementburkolatra, mert határozott, ugyanakkor homogén, tárgyszerű megjelenést is kölcsönzött neki, amely harmonikusan működik együtt a körülötte elhelyezkedő természeti környezettel. A kereskedelemben fellelhető termékek közül számos esztétikus burkolatot találtam, azonban úgy éreztem, hogy a hely szelleme többet kíván, így anyagkísérleteket folytattam a területen megtalálható természetes anyagokkal, amelyek egyedi mintát, struktúrát eredményeztek. Az épületem primer tartószerkezetéül monolit vasbetont használtam. A belső terek hangulatát a jól tisztítható öntött csiszoltbeton padló és a falakon is megjelenő látszóbeton-felületek határozzák meg.
Értékelés: A nagyon szép táji környezettel tökéletes összhangban a hulladék újrahasznosítását tartja fókuszban a terv. Építészetileg alaposan átgondolt, a beton alkalmazása 3 szinten (tartószerkezet, látszóbeton, szálszerű burkolat) is megjelenik. Funkcionalitás és játékosság jelenik meg a tervben. A pályázó magas építészeti minőség mellett mutatja be, amit tud: van szerkezet, metszet, üzenet, grafika, képi előzmény, és keresi a megoldást a saját kérdésére. Jól bánik a szerkezetekkel, anyaggal, színekkel. Jól megoldott az épület terepre ültetése, és gyümölcsöző a mérnöki és a művészi szemlélet.

2. helyezett: Varga Judit – a Soproni Egyetem hallgatójának Szőlőmag-feldolgozó c. diplomaterve

3. helyezett: Hernádi Zsombor – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatójának Lükeion, XI. ker. / Transzdiszciplináris Szakkollégium Újbudán c. diplomaterve
Koncepció: Magyarországon átlagosan 130%-os a kollégiumi túljelentkezés a felsőoktatásban tanulók körében; Budapesten és a nagyobb vidéki városainkban ez az arány még magasabb. A hallgatók számára fenntartott megfizethető lakhatás mennyiségi problémája mellett a hazai kollégiumkultúra egy további hiányosságban szenved: kollégiumaink a bentlakók szakirányát tekintve párjukat ritkítva egysíkúak. Diplomamunkámban erre a kettős problémára keresem a megoldást egy olyan bentlakásos szakkollégium tervezésével, mely elősegíti a hasonló érdeklődési körű, de esetleg más szakon tanuló hallgatók közötti szinergia létrejöttét.
Beton, anyag, technológia: A kikönynyített födém kétirányban működő perforált bordájú HOLEDECK HO-45 technológiával készül, mely a kedvező anyagfelhasználás mellett a mennyezeti térben való átvezetését is megengedi különböző szerelvényeknek. Ennek kialakításához rendszersaját, helyszínen összeállítandó műanyag kirekesztő tálcák kerülnek felhasználásra, melyeket a födém elkészülte után vissza lehet nyerni és újra felhasználni.
Értékelés: Gazdag, valamennyi szakágra kiterjedő terv kolledek szisztémás alsó lepényszintekkel. Építészetileg nem túl erős, a betonépítés lassú leépítésére fókuszál, de súlyos tévedéseket fogalmaz meg, félreértelmezett adatokra támaszkodik. A megfogalmazott betonkritikákra igyekszik megadni a jövőre vonatkozó lehetséges válaszokat. A leglaposabban kidolgozott pályázat, de közepes építészeti minőségű. Annak ellenére, hogy nagyon odafigyel a fenntarthatósági szempontokra, a pályázat a kiírás céljának való megfelelés kérdését veti fel.

3. helyezett: Hernádi Zsombor – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatójának Lükeion, XI. ker. / Transzdiszciplináris Szakkollégium Újbudán c. diplomaterve

Az Innovatív alkalmazás különdíját Varga Judit – Szőlőmag-feldolgozó c. munkája kapta.
Az Előregyártott betonelemek alkalmazásának különdíját Szekeres Zsanett – Társasház Ajkán c. munkájának ítélte a bírálóbizottság.

Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak:

1. helyezett: A pályázó a pályázatát visszavonta.

2. helyezett: Oláh Zsuzsanna – a Miskolci Egyetem hallgatójának Üveghulladék, tojáshéj és erőműi pernye szinergikusan történő újrahasznosítása hőszigetelő üveghabként c. munkája
Koncepció:
Az üveghulladék több területen is újrahasznosítható, ilyen például az építőiparban az aszfalt- és betongyártás, a geopolimer, illetve az üveghab előállítása. Munkám célja nagy hozzáadott értékű hőszigetelő anyagot, üveghabot fejleszteni másodlagos alternatív nyersanyagok felhasználásával, megfelelő eljárástechnikai műveletekkel, különös tekintettel az erőműi pernye és a tojáshéj-hulladékok újrahasznosítására. További célom, hogy ezzel a folyamattal jelentős mennyiségű nyersanyagot és energiát spóroljak meg, illetve hogy csökkentsem a lerakókba kerülő hulladék mennyiségét is. Az üveghab könnyű, merev, hőszigetelő, fagyálló, nem gyúlékony, baktériumálló, víz-, és gőzálló anyag. Könnyen kezelhetőségének köszönhetően kombinálható betonokkal, továbbá elterjedt az építőiparban szigetelőanyagként való hasznosítása (használható például könnyűtöltésként, lakó-, illetve ipari épületek hőszigeteléseként).
Beton, anyag, technológia: Fő alapanyagom az előállítás során az üveghulladék volt, adalékanyagként az erőműi pernye, habosítószerként a tojáshéj, kötőanyagként pedig a nátrium-bentonit. Ezeket megfelelő szemcsemérettel tablettázva, kiégetve állítottam elő az üveghabot, majd a kész üveghabok tulajdonságait vizsgáltam, úgymint testsűrűség, kopásállóság, hővezetőképesség és a pórusok szerkezete.
Értékelés: Nem kimondottan betonos a téma. Kidolgozása korrekt, felépítése logikus, több iparágból származó hulladék tényleges újrahasznosítása a célja. Kimondottan a technológiai fejlesztést megalapozó munka. Egyidejűleg a kiírás több részére is válaszol, jól dokumentált, a fejlődés számára hasznos megállapításokat tartalmaz, ugyanakkor a keletkezett hulladékok felhasználható mennyisége kérdésessé teszi a gyakorlati életképességét.

Az Innovatív alkalmazás különdíját Oláh Zsuzsanna – Üveghulladék, tojáshéj és erőműi pernye szinergikusan történő újrahasznosítása hőszigetelő üveghabként c. munkájának ítélte a bírálóbizottság.

Gratulálunk a pályázóknak!

(képek: a pályázók)