Lapszámok

2023. október XXXI. évfolyam V. szám

Kis Tünde: Elkészült hazánk legnagyobb betonpaplan-burkolata

Egy különleges megoldással, betonpaplannal oldották meg az M31 autópálya vízrendezési feladatainak kivitelezésekor a levezető mederszakasz burkolatát. Magyarországon ekkora volumenben még nem használtak betonpaplan-burkolatot vízelvezetőmeder-kialakításhoz. A munkákat a KM Építő Kft. végezte, a részletekről Bodzán András műszaki igazgatót kérdeztük.

- Maga a betonpaplan anyag két textília közé töltött cementréteg, amelyet száraz technológiával terítünk bele az előre kialakított föld medrű árokprofilba az anyag gyártója által kiadott fektetési utasítás szerinti 10 cm-es átlapolással, majd fektetés után az átlapolásoknál csavarkötéssel rögzítjük egymáshoz az egyes szakaszokat. Az utolsó fázis a kiterített betonpaplan hidratálása, amikor a cement kötéséhez szükséges technológiai vizet juttatjuk a szerkezetbe. A cementréteg biztosítja az anyag kellő merevségét, a textilrétegek adják a szerkezet rugalmasságát, így az anyaghidratálás előtt olyan könnyen beépíthető, mintha padlószőnyeget terítenénk az árokba. A paplanterítést – mint bármilyen más árokburkolást – az árok alvízi végén kell kezdeni.

- Miként jött szóba a betonpaplan alkalmazása, mi indokolta ezt?
- A betonpaplan alkalmazása elsősorban megrendelői igény volt, amit a közbeszerzési felhívásban fogalmaztak meg. Egyébként hagyományosnak mondható mederlapos vagy előregyártott mederelemes burkolatokhoz képest lényegesen kisebb élőmunka felhasználása mellett kivitelezhető, nagyobb napi fajlagos teljesítménnyel, így kivitelezése költséghatékonyabb megoldás lehet ott, ahol műszakilag nem indokolt a mederlapburkolat kivitelezése. A ma tapasztalható munkaerőhiány miatt olyan technológia kipróbálása volt a cél, aminél a beépítéshez szükséges emberi erőforrás nagyobb beépítési volument tesz lehetővé, lecsökkentve a beépítéshez szükséges fajlagos emberierőforrás-igényt.

- Mi a különlegessége a betonpaplan burkolatnak?
- Társaságunk eddig csak az M31 autópálya és a Kis-Rákos patak között létesített levezetőmeder megvalósítása során alkalmazta ezt az anyagot, de foglalkozunk annak lehetőségével, hogy olyan ideiglenes munkatérhatárolások esetén is bevessük, ahol a felületre terített geotextília már nem elegendő. Ugyanakkor a lőttbetonos felületvédelem többszörösen túlbiztosított műszaki megoldást jelentene, de alkalmas lehet rézsűk védelmére, felületek elgazosodásának megakadályozására, meglévő burkolt medrek felújítására, leromlott állapotú felületük védelmére is. Ideiglenes vízelvezetésként használható építés közbeni állapotban vagy olyan gyorsan változó terepfelszínek estén is, mint a külszíni bányák.

- Ennél a munkánál mi volt a betonpaplan alkalmazásának az egyedisége?
- A munka egyediségét az adta, hogy az alkalmazott technológia új volt mind a beruházó, mind a kivitelezést végző csapat számára. A kivitelezés megkezdése előtt a beépítéshez a forgalmazócég szakmai segítségével bemutatót szerveztünk, ahol beépítés-technológusok segítségével sajátítottuk el közösen a helyes technológiát. Szerencsére sok kollégánk rendelkezett korábbi tapasztalattal geotextíliák közé kasírozott kitöltőanyagos paplanok terítésében – mint például a hulladéklerakók szigetelésénél használt bentonit paplan –, így a projekt kezdetén egy a témában nagy tapasztalattal rendelkező tervezővel készíttettünk egy szabási tervet. Ez elengedhetetlen annak érdekében, hogy elkerüljük a jelentős többletanyag-felhasználást. Mivel – mint a legtöbb építőanyag esetében – a betonpaplannál is a legkönnyebben elkerülhető többletköltség a feleslegesen megvásárolt többletanyag, ehhez képest egy ilyen terv elkészítése elenyésző költséggel jár.

- Megkívánt-e a betonösszetételben a munka valami újdonságot?
- A betonpaplan önmagában nem hagyományos betonszerkezet, maga az anyagválasztás adta az újdonságot. Az alkalmazás előtt meg kellett ismerkednünk az anyaggal és a beépítés technológiájával, majd ezen ismeretek megszerzése után tudtuk elvégezni a munka hatékony szervezését. A gyártó képviselőivel folytatott egyeztetések során megtudtuk, hogy a gyártástechnológia következtében nem lehet az anyagot „túlhidratálni”, mivel a szükséges víz/cement-tényező elérése után nem vesz fel több vizet.

- Milyen tapasztalatokkal szolgált ez a munka a betonnal összefüggésben?
- Mivel a betonpaplan-technológia hazai felhasználása úttörő a maga nemében, a tapasztalatokat e munka megvalósulása utáni időszakban lehet gyűjteni. Kivitelezés közben megvalósult az eredeti elképzelések szerinti hatékony beépíthetőség.

- A burkolat elkészült, lesz-e utóélete az önök részéről: monitorozzák-e, hogy miként működik a gyakorlatban?
- Természetesen számunkra is fontos tapasztalat lesz a megépült burkolat jövőbeli alakulása. Klasszikus monitoring-tevékenység nincs a szerződésünkben, így ilyet nem végzünk, azonban a garanciális időszakban az éves utó-felülvizsgálatokon bejárjuk, és mivel elég sokat autózunk a térségben, rendszeresen rá is nézünk a műre, ha időnk engedi. A megrendelővel közösen értékeljük majd a tapasztaltakat. Bízunk benne, hogy kedvező hosszú távú tapasztalat esetént a teljes mérnöktársadalomban és építtetői oldalon is elfogadottá válik a technológia, és hogy a jövőben lehet találkozni majd hasonló projektekkel, ahol a most szerzett tapasztalatainkat kamatoztathatjuk.

(fotók: KM Építő Kft)