Lapszámok

2023. augusztus XXXI. évfolyam IV. szám

Sajtónyilatkozat

A Magyar Közlöny 2023. július 17-i számában jelent meg a Kormány 320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelete a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról.

Szövetségünk, a CeMBeton mint az Európai Cementipari Szövetség (CEMBUREAU) tagja szeretne reagálni a Kormány tárgy szerinti rendeletére.

Az már most látható, hogy a tranzakciós díj és a szén-dioxid-kvóta adó együttesen katasztrofális hatással lesz a cement- és mésziparra.

Kétféle teherről van szó.
Az egyik egy tranzakciós díj, amelynek mértéke a tranzakcióval érintett, térítésmentesen kiosztott kibocsátási egységek értékének 10%-a.

A másik a szén-dioxid-kvóta adó, amelynek mértéke 40 EUR/tCO2-vel egyenértékű magyar forintnak megfelelő összeg. Az adót – függetlenül a július 17-i kihirdetéstől – viszszamenőleges hatállyal 2023. január első napjától kezdődően kell megfizetnie az érintett vállalkozásoknak.

A tranzakciós díj és a szén-dioxidkvóta adó együttesen tehát katasztrofális hatással lesz a cement- és mésziparra. Arról nem is beszélve, hogy a 2021 júliusában szintén rendeletben meghatározott kiegészítő bányajáradékot¹ azóta is változatlan formában kell megfizetnie a belföldi cementipar szereplőinek. Ugyanakkor a Magyarországra behozott cementtermékekre ilyen szankciók nem vonatkoznak, így azok a termékek jelentős versenyelőnyhöz jutnak.

Megítélésünk szerint a Kormány 320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelete kérdéseket vet fel, mert az ETS rendszer az EU-jogon és az EU-jog primátusán alapul, amelynek a magyar kormány általi megváltoztatása aggályos. Ezenkívül a kvótakiosztás ingyenessége és a kvótán belüli felhasználás is egy 2012-es törvény szerint történik, amelyet most egy kormányrendelet változtat meg! Végül egy adónem visszamenőleges hatályú megállapítása véleményünk szerint az Alaptörvényben rögzített jogalkotási elveket sért.

Azt, hogy ez mekkora adóbefizetéssel jár az iparág részéről, még nem látjuk. Becslésekbe korai bocsátkozni, jelenleg is zajlik a jogszabály értelmezése. Véleményünk szerint a kihirdetett kormányrendelet éves szinten több milliárd forintos extra terhet jelent az iparág számára. 

Mind a hazai, mind az európai cementipar fő törekvése a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentése, és a szén-dioxid-semlegesség elérése 2050re. A Kormányrendelet nemcsak a kibocsátás-csökkentést célzó beruházásokat veszélyezteti, hanem az alaptevékenység, a termelés válik veszélyeztetetté, lehetetlenül el. Iparágunk ezenkívül folyamatosan jelentős zöld beruházásokat végez, de amit a társaságok a fejlesztésre, a zöld átállásra fordítanának, azt most elviszi az újabb adó és a tranzakciós díj.

Azt, hogy hogyan lehet a kialakult helyzetet kezelni, még mi sem tudjuk, de természetesen a magunk részéről mindent megteszünk a helyzet feloldására. Nem ismerjük a Kormány szándékait, azonban egyértelmű, hogy a jogszabály az érintett cégek gazdálkodását lényegében ellehetetleníti.

¹Kiegészítő bányajáradék: a magyarországi cementgyártók a cementtermékeik 20.000 forint/tonna – általános forgalmi adó nélkül számított – áron felüli értékesítése esetén a tényleges árbevétel, az értékesített mennyiség és a meghatározott ár alapján megállapított árbevétel különbségének 90 százalékát kiegészítő bányajáradék formájában kötelesek havonta megfizetni a Magyar Állam részére.

Forrás:Cembeton

(fotó, ábra: Beton újság)