Lapszámok

2023. augusztus XXXI. évfolyam IV. szám

ESG – Sok múlhat a jelentéstételen

2024-től több mint 50 ezer európai vállalatnak kötelező ESG-vel, azaz az Environmental (környezeti), a Social (társadalmi) és a Governance (irányítási) tevékenységekkel kapcsolatos közzétételekről jelentést tenni. Az ESG keretrendszer pilléreknek nevezi a három tématerületet, amelyekben elvárják a vállalatoktól a jelentéstételt. A vállalatok működését ma már nem feltétlenül csak a pénzügyi szempontok határozzák meg, a természeti és a társadalmi tőke iránti gondos fellépés ugyanolyan nagy elvárásként fogalmazódik meg a befektetők és a szabályozók, mint a fogyasztók/vásárlók és a dolgozóik részéről. De mind több befektetési döntési folyamatban is meghatározó szerepet játszanak az ESG szempontjai. 

Mi tartozik az egyes pillérek alá?
A környezeti pillér a legkomplexebb, ez tartalmazza az üvegházhatású gázok (ÜHG), a légköri, víz- és talajszennyezés-kibocsátásokat, de azt is, hogy az adott vállalat miként használja fel az erőforrásokat: a termelés során újrahasznosított anyagot használ-e és miként gondoskodik a felesleges anyagok újrafelhasználásáról. Ugyanitt kell beszámolni a vízkészlettel való gazdálkodásról, az erdő- és földhasználatról, és arról, hogy a vállalat tevékenységének milyen pozitív környezeti hatása lehet.

A társadalmi pillér a vállalatok személyügyi kérdésekkel összefüggő gyakorlatait foglalja magában, illetve azt, hogy miként gondoskodnak dolgozóik fejlődéséről. A vállalatok e jelentésben taglalják termékeik biztonságát és minőségét, valamint az ellátási láncuk személyüggyel, munkahelyi biztonság- és egészségvédelemmel, etikátlan beszállítói magatartással kapcsolatos kérdéseit is. 

Az irányítás pillér alatt tárgyalják a vállalatok a részvényesek jogait, az igazgatótanács diverzitását, a vezetőség kompenzációját, ezek a fenntarthatósági célokkal való öszszehangoltságát. Emellett idetartoznak a versenyellenes magatartással és korrupcióval kapcsolatos tényezők is.

Az ESG-t jelentéstételi keretrendszerként aposztrofálják, egyelőre még nincs sztenderd ESG keretrendszer, így az egyes vállalatoknál igencsak eltérhet, hogy mit és hogyan jelentenek. A hazai vállalkozásoknál napirenden van az ESG témaköre – erre egy tavaly az Effekteam és a Comlab-ESG Core cégcsoport közös hazai ESG kutatása világított rá. A felmérésben 56 nagyvállalat vett részt. Többségük úgy döntött, hogy bevezeti az ESG-t, negyedük azért jár el így, mert a nemzetközi központjuk így határozott. Az ESG három tevékenységi területe közül a válaszadók többsége a környezeti pillért jelölte meg prioritásként. Legtöbben az energiahatékonyságra, az ÜHG-kibocsátás csökkentésre, a dekarbonizációra és a megújulóenergia-átállásra fókuszálnak. Társadalmi területen a munkavállalói egészség, biztonság, fejlesztés és képzés a fő csapásirány, míg vállalatirányításban az etikai standardok dominálnak. Az ESG bevezetését leginkább az idő- és kapacitáshiány akadályozza. 

A DDC-nél mindenkor a fenntartható fejlődés elvét követve történik a termelés. 

DDC – Mindhárom pillér kellő figyelmet kap
A Duna-Dráva Cement Kft. és az anyacég, a Heidelberg Materials esetében is kellő figyelmet kap az ESG mindhárom pillére. Ahogy az anyavállalat, úgy a DDC számára sem csupán a gazdasági teljesítmény elérése a cél, hanem az, hogy ökológiailag és társadalmilag felelős módon cselekedjenek. E köré épül a fenntarthatósági stratégiájuk is. A tulajdonos olyan elérendő célokat tűzött ki maga elé 2030-ra, mint „vezető gazdasági erő és innováció”, „kiválóság a munkahelyi egészség és biztonság területein”, „az ökológiai lábnyomuk csökkentése”, „a körkörös gazdaság ösztönzése”, a „jó szomszédnak lenni”, valamint „a megfelelés biztosítása és az átláthatóság létrehozása”, ami számukra is iránymutatást ad.

Anyavállalati mintára a fenntartható fejlődés elvét a Duna-Dráva Cement Kft. is stratégiai szinten kezeli és környezetkímélő technológiákat alkalmaz, integrált vállalatirányítási és minőségbiztosítási rendszert működtet, valamint társadalmi szerepvállalási tevékenységet folytat. Emellett arra törekszik, hogy a cementtermelés során a lehető legalacsonyabbra csökkentse az alapanyag- és energiafelhasználást olyan lehetőségek feltérképezésével, amelyeknek köszönhetően kiválthatók a természetes ásványkincsek. A DDC-nél mindenkor a fenntartható fejlődés elvét követve történik a termelés. Csak annyit vesznek el a természet erőforrásaiból, amenynyire feltétlenül szükség van, gondolva a jövő generációira, hogy majd ők is használhassák a Föld készleteit. Vonatkozik ez a mész-, a kő-, az agyag-, valamint a kavicsbányászatra, de a cement- és a betongyártási területre is.

Elkötelezettek a dolgozók, a partnerek és a harmadik fél egészségi és munkabiztonsági körülményeinek folyamatos fejlesztése mellett. A természetes nyersanyagok helyett az alternatív energiaforrások használatának fokozatos növelésével megőrzik természeti tartalékaikat, illetve elkötelezettek a vállalatot körülvevő közösségek szociális és gazdasági fejlődésének támogatása iránt. 

A fenntarthatóság elve az egész szervezet, azaz minden munkavállaló számára irányadó.

Világszerte elismert, hogy a fenntartható jövő kialakításához cselekvésre van szükség. Az ESG keretrendszer számos előnyt és új növekedési lehetőségeket rejt magában a vállalatok számára. 

Holcim – elköteleződés az etika és az elszámoltathatóság mellett
A Holcim Cégcsoport világvezető az innovatív és fenntartható építési megoldások terén. A teljes globális vállalati csoport működése és irányítása során stratégiai prioritásnak tekinti a legmagasabb környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szabványoknak történő megfelelést és azok betartását. A cégcsoport olyan stratégiai lépéseket tesz, amelyek által minden üzleti egységét tekintve betarthatók a legmagasabb etikai és elszámoltathatósági normák. Ennek megfelelően határozza meg a teljes vállalati működést átható szabályait, politikáit, többek között az átfogó „Etikus magatartás kódexét”, a Klíma-, Környezet-, Természetvédelmi politikáit, Emberi jogok politikáját, Korrupcióellenes, valamint Támogatási politikáját stb. A Holcim Cégcsoport kézzelfogható és mérhető kötelezettségeket vállal olyan világvezető szakmai szervezetekkel, amelyek az ESG-t üzleti tevékenységük során szintén prioritásként kezelik. Üzleti tevékenységét tekintve a vállalatcsoport célja az átláthatóság biztosítása, ennek érdekében évente jelenteti meg az előző évet összefoglaló fenntarthatósági jelentését. Ez részletezi a vállalat előrehaladását és elköteleződését a fenntarthatóság, zöldépítés iránt. A vállalatcsoport fenntarthatósági tevékenységének legutóbbi elismeréseként idén második alkalommal jegyezték a Financial Times „Európai Klíma Vezetők” listáján.

A Holcim Magyarország Kft.-nél a kezdetek óta stratégiai prioritásként kezelik a környezettudatos működést. Az elmúlt években több mint 4,5 milliárd Ft értékben valósítottak meg környezetvédelmi beruházásokat, amelyek által a helyi hulladékkezelésre is megoldást tudnak nyújtani. Ennek köszönhetően mára a fosszilis tüzelőanyagokat 90%-ban tudják kiváltani alternatív tüzelőanyagokkal, és ezáltal a kezdeti évekhez képest már több mint 45%-kal csökkent 1t cementkötésű termékre vonatkozóan a nettó CO2-kibocsátásuk. Környezeti hatásuk átláthatósága érdekében a www.holcim.hu honlapon teszik közzé az emissziós értékeiket, valamint az ezzel kapcsolatos éves fenntarthatósági jelentésüket.

A Holcim Magyarország Kft.-nél a kezdetek óta stratégiai prioritásként kezelik a környezettudatos működést.

Idén tavasszal jelent meg a második zöld cementtermékük („ECOPlanet Super” fantázianéven), amely 30%-kal alacsonyabb környezeti lábnyomot ígér a CEM I cementfajtájú termékekhez képest. A nettó szénsemlegességi működés elérésének érdekében további termékfeljesztéseket terveznek a jövőben. Ennek keretében például a mészkövet szeretnék kiváltani építési és bontási hulladékkal. (A cementgyártás CO2-kibocsátásának mintegy ⅔-a a mészkő égetésével szabadul fel.)

A gyártástechnológia mellett a teljes vállalati működés során is a fenntartható megoldásokat tartják szem előtt. Ennek érdekében hívták életre az „Office Goes Green” kampányukat, amelynek célja az irodai, háttérfolyamatok „zöldítése” (pl. PET-palackok kivezetése, az ügyintézés és a kommunikáció során a digitális megoldások előnyben részesítése). Mint társadalmilag felelős vállalat a munkavállalóik szemléletformálása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a helyi közösségek környezettudatos életmódjának kialakítására. Szemléletformáló tevékenységüket különböző környezetvédelmi témában tartott előadások, gyárlátogatások, ill. a Holcim Magyarország Facebook-oldalán közzétett „Zöld Csütörtök” tippsorozatuk és a betOn podcastuk adásaiban elhangzó, fenntarthatóságról szóló beszélgetések is szolgálják.

A vállalat környezetvédelmi tevékenységét (beruházások, ECOPlanet termék, környezeti szemléletformálás) az elmúlt években számos díjjal jutalmazták, legutóbbi a Greengage – „A zöld elkötelezettség” díja, amit több kategóriában is megítéltek számukra a tavalyi és idei évben.

A Holcim Magyarországnál fontos a helyi közösségek életszínvonalának növelése, a közösségi élet előrelendítése. Ennek érdekében hívták életre 2018-ban a Közösségi Érték Programukat, amelynek keretében mára több mint 100, helyi civil szervezetek által kezdeményezett projekt valósult meg a Királyegyházi Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya közvetlen vonzáskörzetében. Külön öröm számukra, hogy az egészséges életmód, a helyi közösségi infrastruktúra és a kulturális programok mellett egyre több a környezetvédelmet, a fenntarthatósági szemlélet kialakítását célzó program is.

A vállalati irányítást tekintve a cégcsoport által meghatározott politikákkal és szabályokkal összhangban végzik tevékenységüket. Etikus üzleti magatartásukat legutóbb 2018ban ismerték el Üzleti etikai díjjal.

forrás:
https://www2.deloitte.com/
https://effekteam.hu/

(fotók: Beton újság)