Lapszámok

2023. június XXXI. évfolyam III. szám

Tanulmány az erőforrások megőrzéséről a cement- és betongyártásban

Az éghajlat és a fajok védelme mellett a természeti erőforrások megőrzése korunk egyik legnagyobb ökológiai kihívása. Ez a cement- és betongyártás tekintetében különös jelentőséggel bíró terület, amely a Németországban felhasznált elsődleges nyersanyagok nagyjából egyötödét teszi ki. „Tisztában vagyunk az iparágunk által támasztott hatalmas kereslettel, és készek vagyunk felelősséget vállalni a természeti erőforrások még gondosabb felhasználásáért” – magyarázza Christian Knell, a Német Cementgyárak Szövetségének (VDZ) elnöke. A VDZ „A cement és beton jövőjének erőforrásai – potenciál és cselekvési stratégiák" című új tanulmánya egy lehetséges 2050- es forgatókönyvet ír le, amelynek célja az elsődleges nyersanyag-felhasználás további csökkentése.

Az erőforrások megőrzése egyáltalán nem feltérképezetlen terület a német cement- és betonipar számára. Rendelkezésre állásuktól függően a már ma alkalmazott különböző melléktermékek és újrahasznosított anyagok évente több mint 10 millió tonna elsődleges nyersanyag megtakarítását teszik lehetővé. „A vasgyártásból származó kohósalak és különösen a széntüzelésű energiatermelésből származó pernye játszik jelentős szerepet” – magyarázza dr. Martin Schneider, a VDZ vezérigazgatója. „Az ipari szektorban folyamatban lévő dekarbonizációs folyamat fényében azonban ez a két anyag a jövőben már nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben lesz elérhető. Ezért alternatív anyagokra lesz szükség.”

Egy ambiciózus forgatókönyv alapján a tanulmány bemutatja, hogy bizonyos feltételek mellett 2050-ig mennyi természeti erőforrás takarítható meg a cement- és betonértéklánc mentén. Ennek megfelelően 41%-kal kevesebb elsődleges ásványi nyersanyagot, például mészkövet, kavicsot és terméskövet lehetne alkalmazni. E cél elérésének egyik kulcsa az épületszerkezetek bontásából nyert újrahasznosított anyagok, és az azokban jelen lévő beton felhasználása. Az anyagkezelési folyamat során keletkező finom zúzott beton felhasználható klinker és cement előállításához. A durvább összetevők újrahasznosított adalékanyagként újra felhasználhatók a betongyártásban.

A vizsgált forgatókönyvben ez a szempont kínálja a legnagyobb lehetőséget a természeti erőforrások megőrzésére a cement és a beton értéklánca mentén. A tanulmány számos központi cselekvési területet határoz meg az erőforrás-takarékos beton előállítás előfeltételeként. Például fenntartható anyagáramlás-gazdálkodásra van szükség, amely lehetővé teszi az épületekben használt anyagok szisztematikus nyilvántartását és visszavezetését a körforgásba. A politikai eszközök hatékony kombinációja szintén elengedhetetlen mind az újrahasznosított építőanyagok folyamatos kínálatának, mind az erőforrás-takarékos építési munkák iránti kereslet előmozdításában. „A műszaki és politikai keretek mellett a döntő tényező az lesz, hogy a teljes építőipari értéklánc mentén összehangolt megközelítéssel kezeljük ezeket a kérdéseket. Ez az egyetlen módja annak, hogy kölcsönös megértést teremtsünk az erőforrások megőrzésével kapcsolatos sajátos kihívásokkal és lehetőségekkel kapcsolatban” – hangsúlyozza Martin Schneider. A hazai elsődleges nyersanyagok biztosítása további fontos cselekvési terület, nem utolsósorban azért, mert még az ambiciózus körforgásos gazdaság mellett is a természeti erőforrások teszik ki a cementhez és betonhoz szükséges nyersanyagok legnagyobb részét.

Christian Knell bízik abban, hogy az iparág az elkövetkező években jelentősen hozzájárul mind az erőforrások megőrzéséhez, mind az éghajlatvédelemhez. „A két cél kéz a kézben jár. Az anyagfelhasználás csökkentése lehetővé teszi számunkra, hogy ennek megfelelően csökkentsük a CO2-kibocsátást” – mondja a VDZ elnöke. Ezenkívül a VDZ égisze alatt tett erőfeszítések nagy lendületet adnak a fejlődésnek mindkét területen, amint arra Martin Schneider is rámutat: „Mi és az iparág többi tagja teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az erőforrások megőrzésével kapcsolatos felelősségünk teljesítése iránt. A VDZ által végzett számos kutatási projekt jelentős mértékben hozzájárulhat ehhez.”

A VDZ-t 1877-ben alapították Német Cementgyártók Szövetsége néven. A német cementgyártók közös szervezeteként több, mint 145 éve aktívan támogatják a környezetbarát cementgyártást és a kiváló minőségű betonból történő építést. A cement, beton és környezetvédelem területén végzett kutatási és szakértői központként a VDZ világszerte hírnevet és tiszteletet szerzett gyakorlati kutatási munkájával és átfogó szolgáltatásaival a teljes értékláncban.


Az új VDZ tanulmány angol nyelvű öszszefoglalója letölthető a következő címről: https://www.vdz-online.de/en/cement-industry/raw-materials-and-biodiversity

A VDZ teljes tanulmánya, „A cement és beton jövőjének forrásai – potenciál és cselekvési stratégiák” (német nyelven) letölthető a következő címről: https://www.vdz-online.de/ ressourcenschonung