Lapszámok

2023. február XXXI. évfolyam I. szám

Szabványfigyelő

2023. január

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN 12350-8:2019
A friss beton vizsgálata. 8. rész: Öntömörödő beton. A roskadási terülés vizsgálata

MSZ EN 16908:2017+A1:2022
Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz

2022. november

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 13823:2020+A1:2022
Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatai. Egyetlen égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a padlóburkolatok kivételével

MSZ EN 13888-1:2022
Fugázóhabarcsok kerámiai burkolólapokhoz. 1. rész: Követelmények, osztályba sorolás, megnevezés, megjelölés és címkézés

MSZ EN 13888-2:2022
Fugázóhabarcsok kerámiai burkolólapokhoz. 2. rész: Vizsgálati módszerek

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN 13286-47:2022
Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 47. rész: Vizsgálati módszer a kaliforniai teherbírási hányados (CBR-érték), a közvetlen teherbírási index és a lineáris duzzadás meghatározására