Lapszámok

2023. február XXXI. évfolyam I. szám

Rácz Attila: Új elnök a Magyar Betonelemgyártó Szövetség élén

A MABESZ 2023. január 25-ei közgyűlése Galló Ferencet, a szövetség korábbi alelnökét választotta meg a MABESZ új elnökének.

Galló Ferenc az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. ügyvezetője, mindemellett a szövetség elnökségi tagja és társalelnöke volt majd 8 éven keresztül.

Alelnökül Berezvai Attilát, az ASA Építőipari Kft. kereskedelmi és operatív cégvezetőjét, a szövetség korábbi elnökségi tagját választotta meg a MABESZ közgyűlése, ő a továbbiakban Galler Károly alelnökkel társalelnökként képviseli a szövetséget.

A MABESZ nagy-nagy köszönettel tartozik Vass Zoltán leköszönő elnöknek, aki közel 8 évig vezette a Magyar Betonelemgyártó Szövetséget. Vezetése alatt a szövetség stabil gazdasági és szakmai alapokat teremtett, továbbá elévülhetetlen érdemei vannak a MABESZ tagi és pártoló tagi létszámának jelentős növekedésében is.

Galló Ferenc székfoglalójában jelezte, hogy szeretné továbbvinni a rendkívül magas színvonalú szakmai munkát és kiemelt hangsúlyt fordítani a taglétszám további bővítésére.