Lapszámok

2023. február XXXI. évfolyam I. szám

Asztalos István: A CeMBeton 2022-ben végzett tevékenységei

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) tevékenységét 2022-ben már csak kismértékben befolyásolta a COVID-19 koronavírus-járvány. Így a Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel (MABESZ) közösen végzett, betont népszerűsítő munkánkat ismét a korábban megszokottak szerint végeztük.

A CeMBeton legfontosabb feladatát, a cement-, beton- és mészipar, valamint a kapcsolódó vállalkozások szakmai és gazdasági érdekvédelmét el tudtuk látni. A tagozatokhoz illeszkedő munkát az egyes szakbizottságok keretei között végeztük.


A két elnök, Dr. Ágoston Csaba (KSZGYSZ) és Szarkándi János (CeMBeton) az együttműködési megállapodás aláírásán

A Gazdasági és Szabályozási Bizottság elsődleges szakterületei a cement és mész, valamint a beton (transzportbeton) gyártásához kapcsolódó szabványosítási kérdések. Az európai szabványosítási munkák nagyrészt a CEN/TC 51 bizottságban folytak. A hazai munka az MSZT/MB 102 Cement és mész, valamint a MSZT/MB 107 Beton és előregyártott betontermékek bizottságokban zajlott. Fizikai ülés megtartására csak a Cement és mész bizottságban került sor, a Beton és előregyártott bizottság a munkát e-mailek segítségével végezte. A megjelent új európai és nemzeti szabványokról, valamint egyéb információkról rendszeresen tájékoztattuk kedves olvasóinkat a lap Szabványfigyelő rovatában. Idetartozik még, hogy jelenleg is folyamatban van az építési termék rendelet (CPR) felülvizsgálata, melynek tervezetét szövetségünk is véleményezte.

A Környezetvédelmi Bizottság végezte a hazai és európai uniós jogszabályokkal, rendeletekkel és műszaki irányelv-tervezetekkel kapcsolatos szakmai-műszaki állásfoglalások kialakítását, véleményezését. Munkánkat képezte továbbá az iparágra vonatkozó érdekvédelem és a minél szélesebb spektrumot lefedő szakmai kommunikáció. Kapcsolatot tartottunk belföldi (MGYOSZ, ITM-TIM, KSZGYSZ, Greenology, KÖVET, MAKESZ, MATÉSZ, MKIK, PMSZ stb.) és nemzetközi (CEMBUREAU, Európai Parlament, VÖZ, VDZ stb.) szervezetekkel. A Környezetvédelmi Bizottság 2022. február 15-én tartott egy online ülést, melynek fő témája a CBAM és ETS tárgyában történt fejlemények megtárgyalása, valamint a hulladékszállítással kapcsolatos törvénytervezet leglényegesebb változásainak összefoglalása volt. A CBAM és ETS témáról e lap hasábjain külön részletes cikkben számolunk be. A bizottság tevékenységéhez kapcsolódik még, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségével (KSZGYSZ). Az MGYOSZ által elkészített kérdőívet elküldtük tagjainknak, amely az energiaválság vállalatokra gyakorolt hatásáról szólt. Sajtónyilatkozatot adtunk ki a villamosenergia-válsággal kapcsolatban. Személyes konzultációk formájában megválaszoltuk az Építési és Beruházási Minisztérium cementgyárakkal kapcsolatos kérdéseit. Az MGYOSZ felhívására a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló tervezeteket elemeztük. Még a korábbi Innovációs és Technológiai Minisztériummal kezdtük el az építési-bontási hulladékok (bontalékok) hazai szabályozásának előkészítését, amit azután a Technológiai és Ipari-, valamint az Energiaügyi Minisztériummal is folytattunk.

Szólni kell még a PR Kommunikációs bizottság munkájáról is. A 2022. évben is a CeMBeton elnöksége által elfogadott kommunikációs stratégiának megfelelően a kiválasztott ügynökség, a Skivak Kft. segítette munkánkat. Az ügynökség a „betonnépszerűsítő” munkacsoport (MCS) munkájában nem vett részt, csak az egyéb szövetségi ügyeket támogatta. A bizottság az év folyamán – a korábbi évek tevékenységeihez hasonlóan – ülést nem tartott, mivel a MABESZ együttműködés keretében, a velük közös „betonnépszerűsítő” munkacsoportban folyt ez a munka. A munkacsoport 2022. 02. 16-án és 03. 23-án még a Microsoft Teams felületen tartott megbeszélést, de 2022. 09. 08-án – a tervezett Beton Fesztivál helyszínén – már fizikailag is ülésezett, így október végéig összesen 3 alkalommal tartott megbeszélést a munkacsoport. A távolságtartás miatt nagyon sok témát e-mailen egyeztettünk (részletes beszámolót a következő cikkben olvashatnak). Az egyéb bizottsági ügyeket – részben az ügynökség közreműködésével – külön egyeztettük, vagy szintén e-mailen kommunikáltuk. A Beton Fesztiválról és a Beton pályázatról lapunk hasábjain külön beszámolókat olvashattak kedves olvasóink.

(fotó: CeMBeton)