Lapszámok

2022. október XXX. évfolyam V. szám

Szabványfigyelő

2022. szeptember

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 932-3:2022
Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eljárás és terminológia az egyszerűsített kőzettani leíráshoz

2022. augusztus

Nemzeti szabványok visszavonása

MSZ EN 1992-4:2019
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 4. rész: Betonban használt rögzítések tervezése

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN 933-2:2020*
Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete

Új európai szabványkiadványok

EN 932-3:2022
Tests for general properties of aggregates. Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description

CEN/TR 17172:2022
Validation testing program on chloride penetration and carbonation standardized test methods

* A magyar nyelvű változat kiadásakor a magyar cím az illetékes bizottság döntése alapján az angol nyelven (címoldalas jóváhagyó közleménnyel) bevezetett szabvány címéhez képest változott.