Lapszámok

2022. október XXX. évfolyam V. szám

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos ütemterv

Folytatjuk sorozatunkat a CEMBUREAU következő évtizedekre vonatkozó, a kőfejtők és azok környékének biológiai sokféleségéről szóló jövőképéről

01. ÖKOSZISZTÉMA-REHABILITÁCIÓ ÉS ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK

Bevezetés
A nyersanyagok kitermelése hatással van a természeti világra. Európa-szerte 400 mészkőbánya látja el a cementgyártáshoz szükséges nyersanyagokkal a CEMBUREAU tagjainak cementgyárait¹. E nyersanyagok kitermelésének hatása kőfejtő-rehabilitációs tervek kidolgozásával és végrehajtásával kezelhető és mérsékelhető.

Az ENSZ ökoszisztéma-helyreállítással foglalkozó évtizedének célja, hogy minden kontinensen és minden óceánban megakadályozza, megállítsa és visszafordítsa az ökoszisztémák pusztulását. Ez segíthet a szegénység csökkentésében, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és a tömeges kihalás megelőzésében. A program csak akkor lesz sikeres, ha mindenki kiveszi a részét a munkából². Az európai cementipar hozzájárulhat ezen célok eléréséhez, valamint a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia céljainak megvalósításához, különösen a természet-helyreállítási terv és a helyreállítási célok eléréséhez. Az ágazat támogathatja a Natura 2000 hálózat részét képező élőhelyek javítását, amely az unió 27 országában az EU szárazföldi területének több mint 18%-át teszi ki.

A kőfejtők rehabilitációja lehetőségeket teremthet az ökoszisztéma helyreállítására, a biológiai sokféleség növelésére, az élőhelykezelésen keresztül az ökoszisztéma-szolgáltatások fokozására, valamint új és ideiglenes élőhelyek létrehozására. Az ágazat egészében bevált gyakorlatként népszerűsített módszer, hogy a kőfejtés során, lehetőség szerint, fokozatos rehabilitációt hajtanak végre, csökkentve a kőfejtőn belüli nyílt területeket, és egyúttal elősegítve az élőhelyek kialakulását már a kőfejtő életciklusának korai szakaszában.

Annak értékeléséhez, hogy a kőfejtő rehabilitációja a „nincs nettó veszteség” vagy a „nettó pozitív hatás” elérése felé halad-e, fontos mérni a biológiai sokféleség szintjét, amely módszertanok alkalmazásával értékelhető, például a kőfejtő rehabilitációjának nettó hatásvizsgálatával.

A CEMBUREAUtagok mészkőbányái rehabilitációjának típusa³

A kőfejtők rehabilitációja lehetőségeket teremthet az ökoszisztéma helyreállítására, a biológiai sokféleség növelésére és az ökoszisztéma-szolgáltatások fokozott biztosítására.

VÍZIÓ
A CEMBUREAU tagjai az alábbi pontokban foglaltak szerint járulnak hozzá a 2030-ig szóló uniós biodiverzitási stratégiában és az ENSZ ökoszisztéma-helyreállítási évtizedre kitűzött célokhoz:

 • Lehetőség megteremtése az ökoszisztéma rehabilitációjára, valamint új és ideiglenes élőhelyek létrehozása a kőfejtő teljes életciklusa során.
 • A kőfejtő fokozatos rehabilitációjának előmozdítása.
 • Az élőhely minőségére vagy a célfajokra vonatkozó hatásvizsgálati módszertan/ értékelés beépítése a kőbánya rehabilitációs terveibe.
 • A rehabilitációval kapcsolatos bevált gyakorlati ismeretanyagok és tapasztalatok megosztásának megkönnyítése és ösztönzése az ágazatban.
 • Együttműködés a nem kormányzati szervezetekkel és a tudományos körökkel, a tudományos ismeretek és a rehabilitációs folyamattal kapcsolatos alkalmazott kutatások előmozdítása

Célok
Az ökoszisztéma-rehabilitációra és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó ütemtervünk célkitűzései a rehabilitált hektárokról szóló jelentésekhez és a kőbánya-rehabilitáció minőségének javításához kapcsolódnak.

1. Éves jelentés a rehabilitált területek nagyságáról

 • Adatok összegyűjtése a fő teljesítménymutatók (KPI) kiszámításához, évente a rehabilitált területek nagyságának közzététele.
 • A tagok adatszolgáltatása évente.

KPI 1 – helyreállított terület
KPI 2 – a visszaállított terület típusa
KPI 3 – a kitermelt terület százalékos aránya az ideiglenes élőhelyeken

2. A kőfejtő-rehabilitáció minőségének javítása

 • Magas színvonalú, rehabilitációt segítő anyagok terjesztésének támogatása.
 • Webináriumok támogatása a kőfejtők rehabilitációjával kapcsolatos ismeretek megosztásának ösztönzése érdekében.
 • Hatásvizsgálati módszertan beépítése a kőfejtő-rehabilitációs tervekbe.*
 • A kőfejtők rehabilitációja által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokról szóló tanulmányok számának növelése (pl. szénmegkötés, magszóródás, kulturális értékek).
 • Az ideiglenes élőhelyek létrehozásának elősegítése az aktív kőbányákban.
 • A nem erdei ökoszisztémák kőfejtő rehabilitációjának javítására (pl. vizes élőhelyek, pionír-élőhelyek, gyepek).

KPI 1 – A hatásvizsgálati módszertant alkalmazó kőbányák száma az összes kőbányák számához viszonyítva
KPI 2 – A kőfejtők rehabilitációja által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó tanulmányok száma

(fotók: LAFARGE)

1 4 CEMBUREAU-tagok a nemzeti cementiparból egyesületek és cementvállalatokból az Európai Unió területéről (kivéve Málta és Szlovákia), plusz Norvégia, Svájc, Törökország és Egyesült Királyság
2 https://www.decadeonrestoration.org/
3 https://cembureau.eu/media/wyukfn5q/biodiversity-leaflet-digital-version.pdf
*példa jelenleg hozzáférhető módszertanokra: a CSI-WBCSD és a BIRS-IUCN