Lapszámok

2022. augusztus XXX. évfolyam IV. szám

Szabványfigyelő

2022. július

Nemzeti szabványok visszavonása

MSZ 4715-4:1987
A megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok roncsolásos vizsgálata

Nemzeti szabványok helyesbítése

MSZ EN 13501-1:2019
Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok során kapott eredmények felhasználásával

2022. június

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 933-9:2022
Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszemtartalom meghatározása. Metilénkékmódszer

MSZ EN 1097-6:2022
Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása

Nemzeti szabványok helyesbítése

CEN és CENELEC által kiadott helyesbítés MSZ EN 12350-7:2019
A friss beton vizsgálata. 7. rész: Levegőtartalom. Nyomásmódszerek. A helyesbítés jelzete: EN 12350-7:2019/AC:2022, January

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN 845-3:2013+A1:2016*
Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 3. rész: Fekvőhézag-vasalás acélhálóval

Új európai szabványkiadványok

EN 17468-1:2022
Fibre cement products. Determination of pull through and shear resistance and bending strength calculations. Part 1: Flat sheets

* A magyar nyelvű változat kiadásakor a magyar cím az illetékes bizottság döntése alapján az angol nyelven (címoldalas jóváhagyó közleménnyel) bevezetett szabvány címéhez képest változott.

(fotó: Beton Újság)