Lapszámok

2022. augusztus XXX. évfolyam IV. szám

Palatinus Miklós: Szakmai találkozó a DDC-nél a fenntarthatóság jegyében

Mai világunkban rendkívül fontos, hogy fenntartható jövőt építsünk. A Duna-Dráva Cement Kft. a HeidelbergCement Csoport tagjaként kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy megfeleljen a jövő kihívásainak. Ahhoz, hogy sikerüljön, az építőiparban is minden szereplőnek egységesen kell gondolkodnia és tennie, hogy ökológiai lábnyomunkat ha megszüntetni nem is, de csökkenteni tudjuk.

Ebben a témakörben kerestük a válaszokat egy kerekasztal-beszélgetés formájában építészekkel és statikusokkal.

A célunk az volt, hogy egyrészt hozzuk közelebb az építőipar különböző területein tevékenykedő szereplőket, másrészt közösen beszélgessünk arról, hogy milyen lehetőségeink vannak, ki hogyan látja.

Szóba kerültek a zöld (BREEAM, LEED minősítésű) épületek, a nagy volumenű anyagok kérdésköre, külföldi példák és folyamatban lévő fejlesztések, de szó esett a helyes betontípus kiválasztásáról is.

Hazánkban is egyre több zöld épületet építenek és minősítenek, mégis úgy tűnik, jelenleg még kiforratlan ennek alkalmazása, hiányzik a szabályozása, és ebből fakadóan igencsak nehézkes az előrelépés.

Jó alkalom volt arra, hogy beszélgessünk a kivitelezések során szükségessé váló, a kiírástól történő eltérésekről is, melynek megvitatására a termék gyártója és a terméket betervező között általában nincs fórum. A módosítások a tervezői jóváhagyás során minden fél számára ismertté válnak, de ezúttal meghallgathattuk az építőipar különböző résztvevőinek nézőpontját, a szakmai megfontolások mikéntjét is.

Rendkívül hasznos, interaktív beszélgetésre került sor. Egyetértettünk abban, hogy van lehetőség a cselekvésre, de azt leginkább közösen tudjuk megtenni.

Szükség lenne egy egységes hazai szabályozásra, de legalább is egy irányelv kidolgozására.

(fotó: DDC)