Lapszámok

2022. augusztus XXX. évfolyam IV. szám

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos ütemterv

A CEMBUREAU következő évtizedekre vonatkozó jövőképe a kőfejtők és azok környékének biológiai sokféleségéről.

ACEMBUREAU brüsszeli székhelyű európai cementipari szövetség, amely az európai cementipar reprezentatív szervezete.

A cementipar szóvivőjeként jár el az uniós intézmények és más hatóságok előtt, és közvetíti az ágazat véleményét minden olyan szakpolitikai kérdésben és irányelvek megalkotásában, amelyek a műszaki, környezetvédelmi, energetikai, munkavállalói egészségvédelmi és biztonsági, valamint fenntarthatósági kérdéskörbe tartoznak. Az EU mellett állandó párbeszédet folytat más nemzetközi szervezetekkel (pl. OECD, IEA), a Globális Cement- és Betonszövetséggel (GCCA) és a világ más részein lévő testvérszövetségekkel. Az európai cement- és betonipar alapvető fontosságú anyagokat biztosít az innovatív, fenntartható építéshez. Az építőipari értékláncban részt vevő partnerekkel együtt az iparág létfontosságú szerepet játszik modern világunk megteremtésében.

A cementgyártás mindig is a rendelkezésre álló nyersanyaghoz, azaz a mészkőhöz kapcsolódott. A növények jellemzően a kőbányák melletti területeket népesítik be, így a helyi gazdasági tevékenység és jólét alapjaivá válnak. A helyben rendelkezésre álló erőforrások cement- és betongyártásra való felhasználása Európa-szerte szilárdan meghatározza a cementipart a közösségekben.

A cement és a beton kulcsfontosságú szerepet játszik a klímasemleges Európa felépítésében. A szélturbinák, a vízerőművek, a passzív házak, az árapály-erőművek és az új közlekedési infrastruktúra alapjai mind a beton egyedi tulajdonságaira támaszkodnak. Ezenkívül a betontermékek szerkezeti elemként szerepet játszanak a vadon élő állatok mesterséges élőhelyeinek kialakításában, ide tartoznak a betonszerkezetből kialakított mesterséges szigetek és mesterséges zátonyok, a zöldtetők alapjaként szolgáló tetőszerkezetek/ falak és a vadak számára kialakított átjárók.

Röviden: a cement nemcsak a kötőanyag, amely az adalékanyagok és a víz elegyét csodálatos építőanyaggá teszi; hanem összeköti a társadalom növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos elvárásait a környezeti fenntarthatósággal. A cementágazat célja, hogy 2050-re elérje a karbonsemlegességet a teljes értékláncra – klinker, cement, beton, építőipar és a szén-dioxid (újra)karbonátosítására – vonatkozóan, más néven az 5C megközelítés (lásd a BETON 2020. III. - 2021. I. számait). Ez ipari és politikai intézkedések kombinációjával valósítható meg, amelyeket a CEMBUREAU 2020 májusában közzétett karbonsemlegességi ütemterve ismertet.

Cement: a társadalom számára nélkülözhetetlen anyag

A cementágazat szerepe a biológiai sokféleséggel kapcsolatban.

Az európai cementiparban felhasznált nyersanyagok kitermelési helyei fontosak a biológiai sokféleség szempontjából, mivel számos különböző típusú ökoszisztémát tartalmaznak, ezek az EU-n belül több különböző éghajlati övezetben helyezkednek el. A kőbányák sokféle fajnak adnak otthont, mivel gyakran többféle élőhelytípus található a területükön, és az élőhelytípusok közötti átmeneti zónák is jelentős biodiverzitást mutatnak.

Ezek az élőhelyek közötti átmeneti övezetek, az úgynevezett „ökotonok” hozzájárulnak a biológiai sokféleséggel kapcsolatos jobb eredményekhez. A nyersanyag-kitermelő tevékenységek támogatják az élőhelyek utánpótlását, ami viszont segíti az úttörő fajok, köztük a vadvirágok és a beporzók megtelepedését. Ezeknek az élőhelyeknek olyan korai betelepülő fajoknak, mint például a sárgahasú unka (Bombina variegata), a közönséges dajkabéka (Alytes obstetricans), a nagy fülesbagoly/Uhu (Bubo bubo) és a vándorsólyom (Falco peregrinus) is menedéket ad, amely talán hiányzik a tágabb vidékről.

Az európai cementipar egyik legfontosabb prioritása a kőfejtőinkben és azok környékén virágzó gazdag ökoszisztémák védelme és megőrzése. Ezek a területek nyersanyagaink forrásai, de el kell ismernünk, hogy természet megőrzésére hivatott területek is. Ezenkívül a rehabilitációs folyamat során létrehozott új élőhelyek, amelyek meghaladhatják a jogszabályi követelményeket, biztosíthatják az állati és növényi életet, beleértve a ritka és veszélyeztetett fajok megtelepedését is, hogy tovább élhessenek és virágozhassanak, hozzájárulva ezáltal az ENSZ 15. fenntartható fejlődési céljának eléréséhez: „Szárazföldi élet” az ENSZ ökoszisztéma-helyreállítás évtizede 2021–2030.

A kitermelési tevékenységeknek a tájra és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásai ellenére a cementipar célja, hogy a kőfejtő életciklusa során a rehabilitációs folyamatok révén hozzájáruljon a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához. A hatáscsökkentési hierarchia strukturált biológiai sokféleség-kezelési megközelítést biztosít e hatások kezelésére és végső soron a biológiai sokféleség növelésére.

Ez az élőhelykezeléssel és -helyreállítással kapcsolatos projektek révén érhető el, amelyek növelik a bányászott területek ökológiai értékét. Ez viszont oktatási forrást biztosít az akadémiai intézmények, a nem kormányzati szervezetek és a nagyközönség számára. A CEMBUREAU honlapján elérhető egy fotógaléria, amely különböző esettanulmányokat tartalmaz, és amelyek a természet védelmével és javításával kapcsolatos példákat mutatnak be tagjai kőbányáiban.

A cementipar büszke arra a munkájára, amely a jó földgazdálkodással és a kőfejtői tevékenységek megfelelő tervezésével támogatja a természetvédelmet. Ez nemcsak az ezeken a helyszíneken és azok környékén élő vadon élő állatok számára előnyös, hanem javítja az emberi jólétet, és fontos oktatási forrásokat biztosít mindenki számára.

A kőfejtőkben az ideiglenes élőhelyek fontos szerepet játszanak, pozitívan járulnak hozzá a biológiai sokféleséghez és a terület rekultivációjához. Az aktív kőbányák peremén burjánzó természetet a növények és állatok gyarapodása jellemzi. A rehabilitáció egyik módja az ideiglenes élőhelyterületek támogatása, amely olyan földterület jelent, ahol a kitermelés befejeződött, de még nem rehabilitáltak és legalább egy évig érintetlenül hagyták.

A kitermelési szakaszban számos ideiglenes élőhely keletkezik, és ez a folyamat fontos szerepet játszik az élőhelyek széttöredezettségének minimalizálásában. A növekvő összekapcsoltság lehetővé teszi az állatvilág mozgását, valamint az úttörő fajok és élőhelyek megjelenését, ezáltal növelve az ökológiai értéket és az ökoszisztéma fenntartását ezeken a területeken. Az ideiglenes élőhelyek fontosságának elismeréseként a CEMBUREAU a Birdlife Europe-pal, a HeidelbergCementtel, az Eurogypsum-mal (Gipsztermékeket gyártó ipart képviselő szövetség), az Európai Ásványanyag Szövetséggel (UEPG) együtt 2021 októberében elkészítette a „A nyersanyag-kitermelő ágazat fajvédelmi magatartási kódex”-ét – a nyersanyag-kitermelő ágazathoz kapcsolódó ideiglenes élőhelyek kezelésének egységes keretrendszerbe foglalása céljából.

A magatartási kódex az EU madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvének rendelkezéseire épül, és menedzsment szemléletű megközelítést javasol a kitermelő ágazat számára a fajok védelme és ezen irányelvek teljes körű tiszteletben tartása érdekében, a természet megtartásától kezdve az ideiglenes élőhelyek kialakításán át annak megőrzéséig.

Ez kiváló példa arra, hogy a természetvédő szervezetek és az üzleti szféra hogyan működhet együtt annak érdekében, hogy tartós megoldásokat dolgozzanak ki a biológiai sokféleség és az emberek igényeinek kielégítése érdekében – végül is segít a természetpozitív jövő megteremtésében.

Ezenkívül bizonyítja a CEMBUREAU és partnerei elkötelezettségét az iránt, hogy olyan gyakorlati megoldásokat találjanak, amelyek biztosítják, hogy „a kőfejtés és a megőrzés kéz a kézben járjon”.

A Natura 2000 követelményeinek megfelelő, nem energetikai célú kitermelési tevékenységek folytatásáról szóló európai bizottsági iránymutatás¹ számos példát tartalmaz a cementgyártásra használt kőfejtők rekultivációjára vonatkozó bevált gyakorlatra: beleértve azokat is, amelyek bizonyítják, hogy a kitermelési projektek végső soron előnyösek lehetnek a biológiai sokféleség szempontjából, mivel kiváló minőségű ökológiai rést biztosítanak.

Partnerségben dolgozunk

A fenti példa is mutatja a partnerség működésének erejét, és bár kiváló példája az ágazati együttműködésnek, az érdekelt felek körének elkötelezettsége a CEMBUREAU széles körű szerepvállalásának gyümölcse.

2014-ben a CEMBUREAU együttműködött a Nemzetközi Természetvédelmi Unióval (IUCN), a Fenntartható Cement Kezdeményezéssel (CSI)² , a Latin-amerikai Cementszövetséggel (FICEM) és az Európai Ásványianyag Szövetséggel (UEPG) egy átfogó útmutató közzététele céljából, melynek tárgya a biológiai sokféleség kezelése a cement- és ásványianyag-kitermelő ágazatban.

2017-ben a CEMBUREAU a Birdlife International-lel együtt közösen aláírt egy, az Európai Bizottságnak címzett levelet, amelyben konkrét ajánlásokat írt le a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek végrehajtásában és betartatásában mutatkozó hiányosságok és elégtelenségek orvoslása céljából.

A CEMBUREAU a Global Cement & Concrete Association (GCCA) társult tagja, és teljes mértékben támogatja a 2020 májusában közzétett szakpolitikai nyilatkozatát, illetve a kőfejtők rehabilitációjára és a biológiai sokféleség menedzselésére vonatkozó fenntarthatósági iránymutatásait.

"A komoly vállalkozások mára megértették, hogy egy halott bolygón egyszerűen nem lehet üzletet csinálni. Ennek ellenére mégis túl sok vállalat és ágazat tagadja, vagy csak a zöldre mosdatás szakaszába jutott el. Ezért igazán izgatott vagyok a CEMBUREAU új biodiverzitási ütemterve miatt, amely a megfelelő kérdésekkel foglalkozik, komolyan veszi a tudományt, és számszerűsített és ellenőrizhető kötelezettségvállalásokat tesz. Ez minden bizonnyal megmutatja az utat az ágazat és az üzleti közösség egésze számára."

Ariel Brunner
Szenior politikai vezető
BirdLife Európa és Közép-Ázsia

Szakpolitikai háttér

Az európai biodiverzitási politika középpontjában az Állatvilágról és Növényvilágról és az Élőhelyvédelméről szóló Irányelv (FFH), illetve a Madárvédelmi Irányelv áll. Ezek együttesen az EU természetmegőrzési és biodiverzitási politikája lényegének tekinthetők, és egy több ezer területből álló, az egész EU-ra kiterjedő ökológiai hálózat (Natura 2000) alapját képezik, amelynek célja a leginkább nagy értékű és veszélyeztetett fajok, élőhelyek és ökoszisztémák hosszú távú túlélésének biztosítása.

Emellett 2020-ban az EU átfogó biodiverzitási stratégiát fogadott el a 2030-ig tartó időszakra, amely különböző megközelítéseket és intézkedéseket tartalmaz a biológiai sokféleség megerősítésének és a biológiai sokféleséget érintő kockázatok csökkentése érdekében. A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a védett élőhelyek és fajok védettségi helyzete 2030-ig ne romoljon. Továbbá, többek között, az EU-rendelet végrehajtását is elő kell mozdítani annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen, illetve megelőzhető legyen az idegenhonos fajok behurcolása és megtelepedése az EU-ban.

Az európai cementágazat képviselőiként teljes mértékben támogatjuk az EU erőfeszítéseit, hogy a biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes feleinek 15. konferenciáján (COP) a világ élére álljon egy átalakító globális keretrendszer elfogadásának előmozdításában.

A CEMBUREAU teljes mértékben egyetért az Európai Bizottság azon értékelésével, amely szerint „a biológiai sokféleség válsága és az éghajlati válság szervesen összefügg egymással”, és hogy „a természet létfontosságú szövetséges az éghajlatváltozás elleni küzdelemben”. Ezt szem előtt tartva az európai cementipar mészkőbányáiban a természetvédelemre irányuló munka értékes hozzájárulást jelent mind a biológiai sokféleség védelméhez, mind az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a fenntarthatóbb jövő elérése érdekében.

A CEMBUREAU teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság elkötelezettségét az EU-ban a biológiai sokféleség csökkenése fő okainak kezelése mellett. Támogatjuk az EU védett területei fejlesztésének szükségességéről szóló mélyreható elemzését, megértve, hogy a jogszabályi rendelkezések betartása összeegyeztethető a nyersanyagok iránti kereslet kielégítésével és a fenntartható fejlődéssel.

A CEMBUREAU olyan politikai irányvonalat támogat, amelyek hangsúlyozzák az oktatás szerepét a biológiai sokféleséggel kapcsolatos tudatosság növelésében. A mészkőbányák már most is „szabadtéri tantermek” a kutatók és az iparág közötti gyümölcsöző együttműködés számára, de a helyi lakosság számára is értékes információforrások.

2020-ban az EU átfogó biodiverzitási stratégiát fogadott el a 2030-ig tartó időszakra, amely különböző megközelítéseket és intézkedéseket ismertet a biológiai sokféleség megerősítésének és a biológiai sokféleséget érintő kockázatok csökkentése érdekében.

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 2030-ig szóló ütemtervünk és jövőképünk

A cementágazat biodiverzitási ütemtervének közzétételével a CEMBUREAU megosztja a kőbányákban és azok környékén a következő évtizedekre vonatkozó biodiverzitással kapcsolatos elképzeléseit.

Míg ezen ütemterv középpontjában a cementgyártáshoz nyersanyagokat biztosító mészkőbányák állnak, ösztönözzük az ütemtervben szereplő intézkedések és célok alkalmazását más nyersanyag-kitermelő ágazatokra és folyamatokra. Az egyes vállalatok mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy kiterjeszti-e ennek az ütemtervnek a hatályát az egyéb ásványianyag-kitermeléssel foglalkozó kőbányákra is.

Ez az ütemterv négy fő területre csoportosított intézkedéseket és célokat vázol fel 2030-ig, annak érdekében, hogy segítse, irányítsa és befolyásolja a vállalatokat a biológiai sokféleség kezelésében, és együttműködésre ösztönözze a cementágazatot más érdekelt felekkel, például a hatóságokkal, természetvédelmi szervezetekkel, politikai intézményekkel és a szélesebb társadalommal.

Ezzel az ütemtervvel a CEMBUREAU és tagjai hozzájárulnak a „Természetpozitív” 3 globális cél eléréséhez azáltal, hogy növelik a kitermelt területek ökológiai értékét, védik és helyreállítják az ökoszisztémákat a fenntartható növekedés érdekében, harmóniában a természettel – ez a mi jövőképünk.

(fotók, ábrák: CEMBUREAU)

Következő számunkban folytatjuk

¹https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/ publication/69b6d6c1-bfc1-4fe5-9252-08af20a95cfe/
²amelynek munkája 2019. január 1-jén átkerült a Global Cement & Concrete Association-hez (GCCA)
³https://www.naturepositive.org/