Lapszámok

2022. június XXX. évfolyam III. szám

Szabványfigyelő

2022. május

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ CEN/TS 16800:2022
Útmutató a fizikai-kémiai analitikai módszerek validálásához

MSZ EN ISO 14040:2022
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT – Az MSZ EN ISO 14040:1998, az MSZ EN ISO 14041:2001, az MSZ EN ISO 14042:2001 és az MSZ EN ISO 14043:2001 helyett –

MSZ EN ISO 14044:2022
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és irányelvek (ISO 14044:2006 + Amd 1:2017 + Amd 2:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT – Az MSZ EN ISO 14040:1998, az MSZ EN ISO 14041:2001, az MSZ EN ISO 14042:2001 és az MSZ EN ISO 14043:2001 helyett –

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ CEN/TS 16800:2022
Útmutató a fizikai-kémiai analitikai módszerek validálásához

MSZ EN ISO 14040:2022
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN ISO 14044:2022
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és irányelvek (ISO 14044:2006 + Amd 1:2017 + Amd 2:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

MSZ EN 14992:2007+A1:2013*
Előregyártott betontermékek. Falelemek

Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

MSZ 4781-2:1987
Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. Kis csúcshúzású, feszített vasbeton oszlopok

MSZ 4781-3:1987
Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. Nagy csúcshúzású, feszített vasbeton oszlopok

MSZ 18290-4:1982
Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Mikrokeménység mérése Vickers szerint

MSZ 4715-4:1987
A megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok roncsolásos vizsgálata

Új európai szabványkiadványok

EN 16908:2017+A1:2022
Cement and building lime. Environmental product declarations. Product category rules complementary to EN 15804

EN 17468-2:2022
Fibre-cement products. Determination of pull through and shear resistance and bending strength calculations. Part 2: Profiled sheets

2022. április

Nemzeti szabványok visszavonása

MSZ EN 16236:2019
Kőanyaghalmazok teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP). Típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN 12390-2:2019
A megszilárdult beton vizsgálata. 2. rész: Szilárdságvizsgálati próbatestek készítése és tárolása

MSZ EN 12390-3:2019
A megszilárdult beton vizsgálata. 3. rész: A próbatestek nyomószilárdsága

MSZ EN 12390-4:2020
A megszilárdult beton vizsgálata. 4. rész: Nyomószilárdság. Előírások a vizsgálóberendezésekre

MSZ EN 12390-5:2019
A megszilárdult beton vizsgálata. 5. rész: A próbatestek hajlító-húzószilárdsága

MSZ EN 12390-7:2019
A megszilárdult beton vizsgálata. 7. rész: A megszilárdult beton testsűrűsége

MSZ EN 12390-8:2019
A megszilárdult beton vizsgálata. 8. rész: A nyomás alatti vízbehatolás mélysége

Új európai szabványkiadványok

EN 933-9:2022
Tests for geometrical properties of aggregates. Part 9: Assessment of fines. Methylene blue test

EN 1097-6:2022
Tests for mechanical and physical properties of aggregates. Part 6: Determination of particle density and water absorption

* A magyar nyelvű változat kiadásakor a magyar cím az illetékes bizottság döntése alapján az angol nyelven (címoldalas jóváhagyó közleménnyel) bevezetett szabvány címéhez képest változott.