Lapszámok

2022. június XXX. évfolyam III. szám

Rácz Attila, Urbán Ferenc: Egyetemi és oktatási kapcsolataink újraépítése - egyetemi szakmai napokon vettünk részt

Szövetségeink, a CeMBeton (Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség) és a MABESZ (Magyar Betonelemgyártó Szövetség) külön-külön, de összevont erőkkel is elkötelezett híve a hazai felsőoktatás támogatásának és az oktatásban történő aktív részvételnek.

Az oktatási tevékenységeinket azért is kezeljük kiemelt prioritással, hogy a lehető legnagyobb mértékben összecsiszoljuk az egyetemeken oktatott elméleti tananyagot és az iparág által elvárt szakmai, valamint gyakorlati tudásanyagot. A kettő nem helyettesíti, inkább kiegészíti egymást! Ennek előnyeit mindhárom fél – az egyetemek, az egyetemi hallgatók, valamint a „betonos” iparág – egyaránt élvezi.

A szakmában napi szinten tevékenykedő, a maguk szakterületein kiemelkedő szakembereknek számító előadóink minden esetben olyan gyakorlatias és szakmaspecifikus szemmel készült előadásokat tartanak, ami nagyban megkönnyíti a végzett hallgatók beilleszkedését az iparágban működő vállalatok leendő munkavállalóiként, de a megszerzett tudásanyag egyéb iparágakban való elhelyezkedéskor is hasznossá válik.

A Covid-19 koronavírus-világjárvány és az azzal járó járványügyi korlátozások oktatási tevékenységeinkre, valamint egyetemi kapcsolatainkra is rendkívüli mértékben rányomta bélyegét. A jelenléti oktatás és a személyes kapcsolattartás gyakorlatilag ellehetetlenült. És bár oktatási anyagaink jelentős részét rohamléptekben digitalizáltuk (az előadások anyagait az előadók hangalámondással vagy videókkal egészítették ki), a személyes kapcsolattartást e téren sem lehet maradéktalanul kiváltani.

A 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterében megtartott egyetemi szakmai napok kiváló alkalmat jelentettek arra, hogy újraépítsük vagy megerősítsük a már meglévő egyetemi kapcsolatainkat, hovatovább azt minél nagyobb mértékben kiterjesszük a hallgatói szervezetek irányába is! Egyrészt újra kellett építenünk személyes kapcsolatainkat az egyetemek felső vezetésével, valamint a hallgatókkal és a hallgatókat képviselő különböző hallgatói szervezetekkel, illetve csapatokkal, így például a hallgatói önkormányzatokkal (HÖK) és a szakkollégiumokkal. Másrészről a személyes részvételünkkel az is célunk volt, hogy az elmúlt két évben készült szakmai és oktatási anyagainkat, kiadványainkat és videóinkat eljuttassuk és népszerűsítsük az egyetemek, valamint a hallgatóik körében. Harmadrészről pedig kiemelt szerepet szántunk a Minden építés alapja 2022 betonpályázatunk promotálására, amelyre idén is várjuk a jobbnál jobb hallgatói pályázatokat! A pályázat beadási határideje: 2022. 06. 30.

A fenti okok miatt ez év tavaszán a következő rendezvényeken vettünk részt személyesen vagy a tevékenységeinket támogató tagvállalatainkon keresztül.

A sort a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán megrendezett „Pollack Expo 2022” szakmai kiállításon és konferencián való részvétellel nyitottuk, amelyet 2022. 02. 24-25-én rendeztek meg a PÉCSI EXPO CENTER‐ben.

Már a tavasz jegyében, 2022. 04. 06-án a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara által szervezett Szakmai Információs Nap biztosította lehetőséggel élve ápoltuk kapcsolatunkat a hallgatókkal és az oktatókkal, május 26-án pedig a Fenntartható cement- és betonipari technológiák VI. szakmai napon egy rövid előadással foglaltuk össze a cement- és betonipar előtt álló kihívásokat „A beton szerepe a körforgásos gazdaságban” címmel.

A rá következő héten, 2022. 04. 13-án a győri Széchenyi István Egyetem Építészeti és Épületszerkezettani Tanszékén megrendezett „Épületszerkezeti megoldások 3.” Szakmai Nap és a XII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásáron a fenntartható fejlődéssel és körforgásos gazdasággal kapcsolatos kiadványaink terjesztése játszotta a főszerepet.

Másnap pedig, azaz 2022. 04. 14-én immáron sokadik alkalommal vettünk részt az egyre nagyobb népszerűségnek és látogatottságnak örvendő, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán megrendezett Szakmai Napon.

(fotók: CeMBeton)