Lapszámok

2022. április XXX. évfolyam II. szám

Az ágazat mérvadó szakmai platformja a Beton újság

2022-ben már a Beton újság 30. évfolyamát jegyezzük, ami azt igazolja, hogy a cementes, betonos szakma továbbra is érdeklődéssel fogadja, sőt, igényli e szakmai platform működését. A Beton újság megalapítása óta legfontosabb küldetése, hogy szakmai ismeretekkel segítse a Földön a víz után a második legnagyobb mennyiségben felhasznált anyag, a beton mint építőanyag használatát. A lap szakmai fórumot teremt a betonhoz kötődő szervezetek számára, lehetővé téve az új, kevéssé ismert megoldások és technológiák megismertetését. Feladatának tekinti, hogy aktuális tudással és szakmai információkkal lássa el a betonipari szakembereket, ezért bemutatja a betonipari ágazatot érintő újdonságokat és a korszerű megoldásokat, a magas minőségi színvonalat elérő kutatási eredményeket, vizsgálati tapasztalatokat mind hazánkból, mind külföldről. A Beton újság kiadója, a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton), a szerkesztőbizottságot a Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel (MABESZ) közösen működtetett betonnépszerűsítő munkacsoport tagjai alkotják. A laphoz kötődő több mint 20 állandó médiapartner szakmai és pénzügyi hátteret biztosít az újság folyamatos működéséhez.

„A lap felelős szerkesztője ezen a helyen szeretné megköszönni a lap korábbi (Kiskovács Etelka) és jelenlegi (Kis Tünde) főszerkesztőjének azt az áldozatos munkát, amellyel lehetővé tették a jelenlegi kéthavonta történő színvonalas megjelenést. A cikkek szerzői mellett elsősorban nekik köszönhető, hogy a lap a hazai »betonos« szakma elismert sajtótermékévé tudott válni, amely még a válságokat is túlélte. Mára ez az iparág a lapot elfogadta sajátjának és az mindannyiunk közös fóruma lett, mert a BETON az az építőanyag, amelynél valóban csak tőlünk függ, hogy mit alkotunk belőle.”
Asztalos István

A beton sokszínűsége
Míg korábban a betont szinte kizárólag építőipari célokra használták, addig az utóbbi években egyre több iparművész, kézműves fedezi fel az anyag sokszínűségét, a körforgásos gazdaságban betöltött szerepét. Természetesen ezeknek is helyet biztosítunk a lapban, így már ékszerkészítőket, betonhatásúkép-festőt, villanykapcsoló-dizájnert, betonépület-fotóst, de olyan motorkonstruktőrt is bemutattunk, aki betonból készíti a jármű egyes dizájnelemeit. A lapban továbbra is a szakmai cikkek, a referenciamunkák publikálása, az ágazatot érintő folyamatok megjelenítése, a történések dokumentálása, valamint a kutatásokról, vizsgálatokról, innovációkról készült szakmai írások vannak többségben. Esetenként egy-egy témában többrészes sorozatokat is indítunk a tartalom mélysége vagy a sokféle nézőpont szemléltetése érdekében. Az elmúlt években egyre többször adunk hírt a CO2 -kibocsátás csökkentését célzó, a körforgásosgazdaság témakörét érintő kezdeményezésekről és sikeres projektekről, a beton innovatív (energetika, veszélyes anyag immobilizálás, klímavédelem, hulladék újrahasznosítás és újra felhasználás…), külföldön egyre inkább terjedő alkalmazhatóságának bemutatásáról, amelyek nemcsak elgondolkodásra, de cselekvésre is serkentik a szakmát és a jogalkotókat.

A fiatal szakemberek is olvassák a Beton újságot
A Beton újság elindulása óta eltelt 30 év alatt felnőtt talán nem is egy, hanem két mérnöknemzedék. Ez azt is jelenti, hogy folyamatosan változik olvasóink öszszetétele, így az idősebb és a fiatalabb generáció számára is igyekszünk érdekes, informatív szakmai tartalmakat készíteni. A lap felületet biztosít egyetemi hallgatóknak a diplomamunkájuk, szakcikkeik megjelentetésére, de rendszeresen beszámolunk a beton.hu által kiírt „Minden építés alapja” beton pályázat díjnyertes munkáiról is a lap hasábjain. A Beton újság nyomtatott példányai a médiapartnerek szakembereihez, az előfizetőkhöz, a cikkírókhoz, az ország számos oktatási és közintézményébe jutnak el. A lap olvasóinak száma meredeken emelkedett az elmúlt években, és a XXI. századi trendeknek megfelelően egyre nagyobb hányada a beton.hu betonnépszerűsítű honlappal és a kapcsolódó socialmedia-elemekkel támogatott www. betonujsag.hu oldalon az újság elektronikus változatát tekintik meg, kiemelve egy-egy szakmai írást is, amely könnyebb hivatkozást tesz lehetővé.

A legnépszerűbb témák
A weblaplátogatók száma az elmúlt hat hónapban átlagban havi 2300–2400 volt. Általánosságban elmondható, hogy nem feltétlenül a legfrissebb tartalmak miatt érkeznek az oldalra, sokkal inkább a korábban publikált szakcikkekben fellelhető információk vonzzák őket. 2021. 2. félévében például a top 5 legnépszerűbb téma a 2018-as írásunk, a „Plasztikus, azaz korai zsugorodási repedések”, a 2015-ös „Kivirágzások a beton felületén” című cikk, a szintén 2018-as „Betonozás meleg időben” (nyári betonozás), az ugyanebben az éven publikált „Vízzáró beton vagy vízzáró betonszerkezet?” és a 2021-ben közölt „Vasbeton szerkezetek – mit kell tudnunk a betonacélról? – IV. rész: Betonacélminőségek az egyes EU tagállamokban” című írásunk volt. Egy-egy cikk több százas olvasottságot ért el csak ebben az időszakban.

(fotók: Beton újság)