Lapszámok

2021. december XXIX. évfolyam VI. szám

Szabványfigyelő

2021. november

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 197-5:2021
Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement

MSZ EN 459-2:2021
Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek

MSZ 4798:2016/3M:2021
Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ EN 12390-1:2021
A megszilárdult beton vizsgálata. 1. rész: A próbatestek és sablonok alak-, méret- és egyéb követelményei

MSZ EN 12390-13:2021
A megszilárdult beton vizsgálata. 13. rész: A nyomási rugalmassági húrmodulus meghatározása

MSZ EN 12504-2:2021
A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása

MSZ EN 12504-4:2021
A beton vizsgálata szerkezetekben. 4. rész: Az ultrahang terjedési sebességének meghatározása

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN 197-5:2021
Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement

2021. október

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 206:2013+A2:2021
Beton. Műszaki követelmények, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség

MSZ EN 12390-18:2021
A megszilárdult beton vizsgálata. 18. rész: Kloridmigrációs együttható meghatározása

Nemzeti szabványok helyesbítése

MSZ EN 15804:2012+A2:2020
Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját meghatározó alapvető szabályok helyesbítése a következő:
3. táblázat: 8. sor (Eutrofizáció – édesvízi), 3. oszlop
A „kg PO4-egyenérték”-et a következőre kell cserélni: „kg P-egyenérték”
C1. táblázat: 8. sor (Eutrofizáció – édesvízi), 3. oszlop
A „kg PO4-egyenérték”-et a következőre kell cserélni: „kg P-egyenérték”
A helyesbítés forrása:
EN 15804:2012+A2:2019/C:2021, August

Szabványok magyar változatának megjelenése

MSZ EN 15743:2010+A1:2015
Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Öszszetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek