Lapszámok

2021. december XXIX. évfolyam VI. szám

Együttműködnek az építésgazdaság zöld megreformálása érdekében

A Greenology – Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetséggel (CeMBeton) együttműködve segíti a hazai építésgazdaság fenntartható és innovatív továbbfejlesztését.

2021. november 4-én a Tudásközpont képviseletében Huszár Barbara alprojektvezető és a Magyar Cement-, Betonés Mészipari Szövetség képviseletében Szarkándi János elnök együttműködési keretmegállapodást írt alá az építésgazdaság zöld, innovatív és fenntartható átállásának elősegítése érdekében.

A Tudásközpont vállalta, hogy támogatja a hazai gazdaság valamennyi szereplőjét a fenntarthatósági fordulat megvalósításában, elősegítve az innovatív termékek és technológiák piacra jutását. Emellett zászlajára tűzte a legjobb zöldinnovációs gyakorlatok hazai gyakorlatba való átültetését. A Tudásközpont képviselője kiemelte, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a magyarországi vállalkozások is nyitottak és partnerek ebben.

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetséggel való együttműködés kiemelkedő fontosságú, tekintettel a szövetség építésgazdaságban betöltött meghatározó szerepére – hangsúlyozta a Tudásközpont képviselője. A hazai építőanyag-gyártók széles körét képviselő szövetség tevékenységének gyakorlása során kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokra. A szövetség szakmai hátterét – a tagvállalatok szakembereivel – a szervezet által alapított Cemkut Kft. biztosítja a cement, beton, mész és egyéb építőanyagokkal kapcsolatos vizsgálatok, kutatási-fejlesztési, valamint szakértési feladatok elvégzésével. A Cemkut Kft. jogosult meghatározott építési termékek és üzemi gyártásellenőrzés tanúsítására, valamint mechanikai, kémiai, környezetvédelmi, munkavédelmi és munkaegészségügyi vizsgálatok, mintavételek, illetve mérések végzésére.

A Tudásközpont a szakmai és érdekképviseleti szervezetek vezetőinek bevonásával létrehozta a Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztalt az építésgazdaság zöldinnovációval, zöldgazdasággal és fenntarthatósággal kapcsolatban felmerülő kérdéseinek megvitatására. A szakmai platform tagjai a havonta összehívott ülések alkalmával a Tudásközpont hazai építésgazdaság aktuális zöldinnovációs kérdéseire fókuszáló kutatási projektjének sikeres megvalósításában is közreműködnek.

A CeMBeton és a Tudásközpont közösen vállalták az építésgazdaság zöldinnovációs és fenntarthatósági tevékenységeinek, valamint a szakemberek, vállalkozások, kutatók, oktatók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók elméleti és gyakorlati fejlődésének támogatását.

(fotó: CeMBeton)