Lapszámok

2021. október XXIX. évfolyam V. szám

Hiánypótló képzés a PTE MIK-en: Környezettudatos építés – készházak

A folyamatosan változó építtetői attitűdnek és az építőparban fokozottan jelenlévő munkaerőhiánynak is betudható, hogy egyre élénkebb érdeklődés övezi az ún. „készházakat” a lakáspiacon – mindamellett a tipizálás és előregyártás nem környezetidegen fogalmak az ágazatban. A Magyarországon inkább ismert építéstechnológiákat egészíti ki ez a műfaj, melynek szakszerű ismérveivel, ipari-piaci mozgatórugóival jó idejekorán megismertetni a jövő mérnökeit. Az új rendszerek behatóbb tanulmányozását teszi lehetővé a Pécsi Tudomány-egyetem Műszaki és Informatikai Karán (PTE MIK) a Környezettudatos építés – készházak választható tantárgy. A példaértékű és előremutató összefogással létrejövő kurzust az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) kezdeményezésére először indította el a kar az elmúlt félévben, amikor más egyetemek oktatói, kutatói, az ÉVOSZ és a készházépítésben érdekelt vállalkozások képviselői osztották meg tapasztalataikat.

„Azért is volt szükség ennek a tárgynak a meghirdetésére, mert az építéssel kapcsolatban is egyre inkább előtérbe kerül a mindennapokban a környezettudatos gondolkodás. Ma az egyik fontos kérdés, hogy miként tudunk úgy építeni, hogy a lehető legkevesebb energiát használjuk fel az építés és az üzemeltetés során. A kurzus során megvizsgáljuk a témakör jogi hátterét, az építőanyagok minősítési kritériumait, megismerjük, hogy milyen módon kell tervezni az ilyen épületeket. Kitérünk arra is, hogy mitől környezettudatos egy technológia, milyen anyagok használhatók e gondolkodás mentén, milyen szerkezetépítési elvek alapján lehet megépíteni az épületeket. Azért hiánypótló ez a tantárgy, mert az alapképzésben kevés szó esik ezekről a technológiákról” – foglalja össze a tantárgy fő témáit dr. Perényi László Mihály tantárgyfelelős.

(forrás, fotó: PTE MIK)