Lapszámok

2021. október XXIX. évfolyam V. szám

30 éves a CEMKUT – az építőanyagipar szolgálatában

Elkötelezettség, szakmai tudás és fejlődésre való hajlandóság – e három fontos érték mindenkor szerepet játszott a cement, beton, mész és egyéb építőanyagokkal kapcsolatos vizsgálatokat, valamint kutatási-fejlesztési, szakértési feladatokat ellátó CEMKUT Kft. működése alatt. A vállalkozás éppen 30 éve alakult meg, és a mai napig elismert szereplője a betonos szegmensnek. Hogy melyek voltak a fő mérföldkövek a cég elmúlt három évtizedes fejlődésében, arról Urbán Ferenc ügyvezetőt kérdeztük.

- A CEMKUT Cementipari Kutató-fejlesztő Kft.-t 1991-ben a Cementipari Társaságok, a CEMÜ és a SZIKKTI alapították a SZIKKTI Cementkutató Osztályára alapozva, majd a tulajdonosváltozások eredményeként került a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (akkori nevén a Magyar Cementipari Szövetség) kizárólagos tulajdonába. Az első évek a megkapaszkodás időszaka volt dr. Opoczky Ludmilla ügyvezetésével, melyet a szövetség és a CEMKUT összehangolódásának időszaka követett dr. Szörényi Márta ügyvezetésével. 2005-ben a szövetség új stratégia kidolgozását és végrehajtását tűzte ki célul immár az én ügyvezetésemmel. A stratégia végrehajtásának eredményeként egy személyi állományát tekintve karcsúbb, modern vizsgálóberendezésekkel és európai színvonalú infrastruktúrával rendelkező társaság jött létre, mely építve a korábbi évek eredményeire megerősödött a külső piacokon is.

1994-ben a CEMKUT Kft. egyesült az energetikai profilú Technocem Kft.-vel, 1995-ben csatlakozott a SZIKKTI analitikai részlege, majd 2001-ben a Betonolith Kft. Az így létrejött szervezet képessé vált a cementtel, betonnal, mésszel és egyéb építőanyagokkal kapcsolatos vizsgálatok, kutatási-fejlesztési, szakértési feladatok elvégzésére.

- Az ágazat folyamatos változása milyen kihívások elé állította a CEMKUT Kft.-t, és ezekre miként tudott megfelelni?

- A CEMKUT Kft. 30 éve alatt a szövetség elnöksége (korábban tanácsadó testülete) „gondos gazdaként” adott iránymutatásokat, melyeknek köszönhetően a változásokra időben fel tudtunk készülni. A 2005- ös stratégiaváltás eredményeként létrejött szervezet azóta is hatékony választ képes adni az újabb és újabb változásokra, köszönhetően a cement-, beton- és mészipari háttérnek, illetve a 2007-ben megszerzett megfelelőségértékelési (kijelölt és EU bejegyzett tanúsítási, illetve bővített akkreditált vizsgálólaboratórium) jogköreinknek, melyet később a Műszaki Értékelő Iroda létrehozásával tettünk teljessé. Mindezek mellett 2012-ben a szövetségi munka is még szorosabban összefonódott társaságunkkal.

- Egy vállalkozás egyik fő mozgatórugója az a szellemi potenciál, amelyet az ott dolgozók képviselnek. Kikre lehetett és kikre lehet ma büszke a cég és miben áll a nagyszerűségük?

- Fennállásunk alatt nagy hangsúlyt fektettünk a „tacit” tudás megőrzésének, a szellemi tőke továbbvitelének és továbbépítésének fontosságára, mely szemlélet a szlogenünkben is visszaköszön: „Szakértelem biztos alapokon”. Olyan nagy szakemberek önzetlen tudásátadása segített, mint dr. Opoczky Ludmilla (mentoráltjai, Sas László az iparágban folytatta pályafutását, dr. Gável Viktória pedig – egyéb tevékenységek mellett – ma is a CEMKUT Kft. kutatási tevékenységeit irányítja) és dr. Révay Miklós – sajnos ma már nincsenek közöttünk. Meg kell említeni dr. Erdélyi Attilát, aki 88 éves kora ellenére a mai napig tanácsadóként segíti a munkánkat a beton területén.

- Milyen értékekre épül a CEMKUT, amelyek által fennmaradhatott, sőt, fejlődhetett?

- A 30 év nem teljesülhetett volna a szövetség és a személyi állományra támaszkodó mindenkori ügyvezetők elkötelezettsége nélkül. Hiszem, hogy azok a szolgáltatások, amiket nyújtunk, hasznára van immár nem csak a cement- és mésziparnak, hanem egy sokkal szélesebb építőanyagipari szegmensnek. A legfontosabb a munkatársak szakmai tudása, elkötelezettsége – e nélkül ma már nem lehet sikeres egy vállalkozás.

- Miként rajzolható meg a jövő, milyen tervei, céljai vannak a cégnek?

- Az egész építőanyagipar legnagyobb kihívása a következő évtizedekben a szénsemleges, körforgásos gazdaságra való átállás. A folyamat nemcsak – a ma még talán elképzelhetetlen – új anyagokat, technológiákat fog eredményezni, hanem a meglévő anyagok és technológiák innovációját is. A szűkülő nyersanyagok hatása már ma is érződik, de a folyamat részeként rengeteg új szabályozás lép életbe vagy alakulnak át már meglévők. Mindezek következtében külső környezetünk várhatóan soha nem látott változásokon fog keresztülmenni, nekünk pedig felkészülten kell hatékony válaszokat adni az újabb kihívásokra.