Lapszámok

2021. október XXIX. évfolyam V. szám

Urbán Ferenc: Ismét díjaztuk a legkiválóbb betonpályázatokat

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton), valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) beton.hu munkacsoportja 2021-ben újra – immáron hatodik alkalommal – kiírta a „Minden építés alapja” betonpályázatát – külön díjazva az innovációt és a körforgásos gazdaság kihívásaira adott válaszokat, valamint megoldásokat. A kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával, illetve a közvéleménnyel azon megoldásokat, amelyek tervezése és megvalósítása során az elsődlegesen alkalmazott anyag a beton, továbbá bemutatni azokat a technológiákat, amelyek a beton és alapanyagainak előállításához, alkalmazásához kapcsolódnak.

Az egyes kategóriákba beérkezett pályázatokat független bírálóbizottság értékelte, részesítette díjazásban.

A díjak átadására korábban hagyományosan a Beton fesztivál keretében került sor, mely a vírushelyzet miatt 2021-ben is elmaradt, ezért kiíró a díjakat 2021. október 7.-én ünnepélyes eredményhirdetés keretében adta át a hallgatóknak.

A díjátadót Asztalos István moderálta. Köszöntőjében kiemelte a beton sokoldalúságát, és a pályázat továbbra is pozitív fogadtatását a hallgatók oldaláról, hiszen szerte az országból érkeztek kiváló pályamunkák. Majd felkérte Pálfy Sándor DLA, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének professzor emeritusát, hogy ismertesse a bizottság értékelését és a díjazást.

Betonépítés, építészet egyetemi hallgatóknak:

A bírálóbizottság a kategóriában benyújtott pályázatok közül 4 pályamunkát tartott kiemelkedőnek, melyet értékelt és az alábbi díjazásban részesített:

1. helyezett: Matus Viktor János – Oxigén Bunker
Komplex anyag, a kortárs építészeti forma megosztó ezen a helyszínen, de erős pozitív üzenet mind funkcióban, mind anyaghasználatban – a beton használata és annak előnyei (megbízhatóság, tartósság…) hangsúlyosak, új fejlesztés jelenik meg látszóbeton, környezetbarát, ipari melléktermékből. Eredményesen pályázhatott volna az innovációra és a körforgásos gazdaságra adott válaszokért meghirdetett különdíjért is.


1. helyezett: Matus Viktor János

2. helyezett: Csepei Ferenc – Intermodális Közlekedési Központ, Győr
A város szintjén logikusan levezetett elhelyezésű és formálású az épület. Jó megoldások, aktív funkciók találhatók a fogadó- és az alatta lévő szinteken, a centrális szerkesztés jól szolgálja az alaprajzi elrendezést. Ugyanakkor a „betonhengert” körbefonó csigavonalra telepített épületrész aktivitása a jövőben tervezett funkciók ismeretének hiányában nem ítélhető meg. Jelentős mértékű a monolit- és az előregyártott beton felhasználása, de a pályázati terv nem hangsúlyozza eléggé a beton alkalmazásának előnyeit.


2. helyezett és különdíj: Csepei Ferenc

3. helyezett: Hegedűs-Lukács Gábor – Sóstói Szabadidőközpont kialakításának terve
Az extrém sportokat részletesen ismertető szakdolgozat színvonalától kissé elmarad a tervezett létesítményé. Az épület szerkezeti felépítése, összhangja jó, az épület minden porcikája élettel teli. Ugyanakkor a súlypont eltolódik a szakmaiságról.


3. helyezett: Hegedűs-Lukács Gábor

3. helyezett: Ortvein Csaba – Új tűzoltólaktanya és katasztrófavédelmi központ Veszprémben
Ennyire lejtős terepen tűzoltóságot elhelyezni nehéz és nem is biztos, hogy teljesíthető tervezői feladat. Az épület tulajdonképpen a nagyon részletesen és pontosan megfogalmazott funkció felöltöztetése. Előnyös a sok látszóbeton és az előregyártott elemek alkalmazása. Hangsúlyos az ipari esztétika, szerencsés a talajkollektoros hőszivattyú betervezése.


3. helyezett: Ortvein Csaba

Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak:

A bírálóbizottság egy pályamunkát tartott díjazásra érdemesnek. A kategóriában benyújtott további egy kreatív pályamunkát szakmailag kimagaslónak értékelte, ezért különdíjban részesítette:

Díjazott: Őze Csilla – Puccolános tulajdonságú cement kiegészítőanyagok vizsgálata
A kaolin termikus elemként való alkalmazása jó ötlet, ugyanakkor a 10% klinkerhelyettesítésen már túl vagyunk. Magyarországon nem létező kaolint használt, így nem releváns, ugyanakkor nagyon jó elméleti alapot és komplex minősítési módszert dolgozott ki. A témát folytatni tervezi hazai anyagokkal.


Díjazott: Őze Csilla

Különdíj: Bognár Angéla – Beton-kötés a 3. kategóriába tartozó kísérleti beton modul kollekció
Művészeti gondolatok kifejezésére alkalmas, kreatív iparművészeti alkotás, érdekes textúrák és speciális betonösszetétel a finom textúrák megjelentetésére. A körforgásos szempont kimutatható, de az alkalmazási ellentmondások szembeötlők (tisztíthatóság, újrahasznosíthatóság).


Különdíj: Bognár Angéla

Az innovációra és a körforgásos gazdaság kihívásaira adott megoldások, válaszok:

A bírálóbizottság a különdíjra is benyújtott pályamunkák közül az innovációt és a körforgásos gazdaság kihívásaira adott válaszokat, illetve megoldásokat tartalmazó egy pályázatot tartott érdemesnek díjazásra:

Díjazott: Csepei Ferenc – Intermodális Közlekedési Központ, Győr
A beépítési területen lévő logisztikai terület bontásából keletkező anyagok újrahasznosítása a beton zúzásával, a helyszínre telepített ideiglenes keverőtelep létesítésével, ami a felmerülő logisztikai problémákat jelentősen csökkenti.

A pénzjutalommal járó díjakat a kiíró képviseletében Rácz Attila és Urbán Ferenc adta át.

Gratulálunk a díjazottaknak!

(fotók: Sági István)