Lapszámok

2021. augusztus XXIX. évfolyam IV. szám

Újabb egyetemi elismerés a CeMBeton oktatási tevékenységéért

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség oktatási programjában végzett munkájának elismeréseként Veszprémben vehette át a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oklevelét Urbán Ferenc, a CEMKUT Kft. ügyvezetője.

Aszövetség az ipar 4.0 és a körforgásos gazdaság kihívásainak következtében felgyorsult építőanyagipari fejlődésre reagálva előtérbe helyezte a felsőoktatási szakemberképzés támogatását. Cél a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek elmélyítése naprakész, gyakorlatorientált tudásanyaggal a CeMBeton tagvállalatok szakembereinek segítségével. Az elmúlt években a kezdeményezés eredményeként hat egyetemmel, a Magyar Mérnöki Kamarával (és területi megyei kamarákkal) jött létre az együttműködés.

"Ez az oklevél és a vele járó elismerés az egész iparágat, különösen a tudományos és oktatási együttműködésben részt vevő kollégákat illeti"

A CeMBeton az egyetemi igények és az iparági lehetőségek figyelembevételével dolgozta ki oktatási tematikáját az egyetemekkel karöltve, amelyek segítségével a hallgatók elméleti tudásukat gyakorlati tapasztalatokkal is bővíthetik, üzem közben tekinthetnek meg cementgyárat, betonüzemet és vizsgálólaboratóriumot is. Ezen felül a jövő szakemberei a beton.hu által évente kiírt „Minden építés alapja – Beton pályázat tervezőknek és hallgatóknak” pályázaton is részt vehetnek, hogy bemutassák a szakmának és a közvéleménynek az egyetemisták kreatív ötleteit a beton előállítására és felhasználására, immár külön díjazva az innovációt és a körforgásos gazdaság kihívásaira adott válaszokat és megoldásokat.

Július 15-én a Pannon Egyetemen ünnepélyes keretek között vehette át a Mérnöki Kar oklevelét Urbán Ferenc, a CEMKUT Kft. ügyvezetője. A Pannon Egyetem Mérnöki Karának Kari Tanácsa a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztésére történt kimagasló hozzájárulásáért a „MÉRNÖKI KAR ELISMERŐ OKLEVÉL” kitüntetést adományozta. „Ez az oklevél és a vele járó elismerés az egész iparágat, különösen a tudományos és oktatási együttműködésben részt vevő kollégákat illeti, akik a napi munkájuk mellett vállalják fel a tudásanyag kidolgozását és átadását. Közösen teszünk azért, hogy a felsőoktatásból jól képzett, naprakész tudással rendelkező szakemberek kerüljenek a munkaerőpiacra, akik ismereteik segítségével bármelyik vállalatnál helyt tudnak állni” – mondta Urbán Ferenc az oklevél átvétele után.

Dr. Kovács Kristóf, a Pannon Egyetem Mérnöki Tudományok Kutatóközpontja Anyagmérnöki Tanszék egyetemi docense a díjátadón méltatta az együttműködést: „Az Urbán Ferenc által vezetett CEMKUT Kft. alapvetően a kötőanyagok vizsgálatával, minősítésével, fejlesztésével foglalkozik, így tevékenysége szorosan kapcsolódik az Anyagmérnöki Intézeti Tanszék oktatásához, kutatásához. Aktív partner a kötőanyagipari kutatások területén is, több közös kutatás elindítója, résztvevője. A hosszú ideje tartó együttműködés az oktatásban és a forrásteremtésben egyaránt előnyös.”

(fotó: a szerzőtől)