Lapszámok

2021. június XXIX. évfolyam III. szám

Szabványfigyelő

2021. május

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN ISO 21637:2021
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Szakszótár (ISO 21637:2020)

MSZ EN 17289-1:2021
Ömlesztett anyagok jellemzése. A mérettel súlyozott finom frakció és a kristályos szilícium-dioxid-tartalom meghatározása. 1. rész: Általános információ és a vizsgálati módszerek kiválasztása

MSZ EN 17289-2:2021
Ömlesztett anyagok jellemzése. A mérettel súlyozott finom frakció és a kristályos szilícium-dioxid-tartalom meghatározása. 2. rész: Számítási módszer

MSZ EN 17289-3:2021
Ömlesztett anyagok jellemzése. A mérettel súlyozott finom frakció és a kristályos szilícium-dioxid-tartalom meghatározása. 3. rész: Ülepítéses módszer

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN ISO 14118:2018
Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése (ISO 14118:2017)

MSZ EN ISO 16911-1:2013
Helyhez kötött légszennyező források emiszsziója. A sebesség és a térfogatáram kézi és automatikus meghatározása csatornákban. 1. rész: Kézi referencia-módszer (ISO 16911- 1:2013)

Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

MSZ 4752-2:2001
Feszített vasbeton távközlési oszlopgyámok. EF jelű oszlopgyám

MSZ 9372-4:1990
Feszített beton födémgerendák. EP jelű födémgerendák

MSZ 18286-2:1980
Építési kőanyagok energiavezetési és térfogatállandósági vizsgálata. Hővezetőképesség meghatározása Bock-módszerrel

MSZ 11343:1976
Gyalog- és kerékpárút csőkorlát vasbeton oszlopokkal

Új európai szabványkiadványok

CWA 17675:2021
Mapping of the mandatory and voluntary carbon management framework in the

EU EN ISO 19734:2021
Eye and face protection. Guidance on selection, use and maintenance

EN 206:2013+A2:2021
Concrete. Specification, performance, production and conformity

EN 12390-18:2021
Testing hardened concrete. Part 18: Determination of the chloride migration coefficient

2021. április

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 12609:2021
Betonkeverő tehergépkocsik. Biztonsági követelmények

(fotó: https://elements.envato.com/)