Lapszámok

2021. február XXIX. évfolyam I. szám

Szabványfigyelő

2021. január

A CEN által kiadott helyesbítések

EN 12390-7:2019/AC:2020
Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete

EN 12504-1:2019/AC:2020
Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression

2020. december

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 16516:2017+A1:2020
Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. A beltéri levegőbe való kibocsátás meghatározása

MSZ EN 933-2:2020
Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete

Új európai szabványkiadványok

CEN/TR 17086:2020
Further guidance on the application of EN 13791:2019 and background to the provisions

EN 14038-2:2020
Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete. Part 2: Chloride extraction