Lapszámok

2021. február XXIX. évfolyam I. szám

Asztalos István: Cembeton évértékelő: a Covid-19 ellenére is eredményes munkát végeztünk

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) legfontosabb feladata a tagjai érdekkörébe tartozó iparágak – cement-, beton- és mészipar –, valamint a kapcsolódó vállalkozások szakmai és gazdasági érdekvédelme. Ennek a tevékenységnek az egyik legfontosabb része – amelyet a Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel (MABESZ) közösen végzünk – a beton népszerűsítése. Szintén lényegesnek tartjuk az oktatási tevékenységet, amelyet szintén a MABESZ-szal együtt folytatunk. Mindkét tevékenységről – azok fontosságára való tekintettel – külön cikkekben tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.

A CeMBeton egyéb tevékenységeit bizottságokban végzi folyamatosan. Ezek a bizottságok továbbra is a következők:

  • Gazdasági és Szabályozási Bizottság
  • Környezetvédelmi Bizottság
  • PR és Kommunikációs Bizottság, valamint
  • Oktatási Bizottság.

A 2020-as év történései szövetségünket sem kerülték el, így munkánkra is jelentős hatással volt a koronavírus-járvány, illetve az azzal összefüggő intézkedések. Ebben a vonatkozásban a legfontosabb tevékenységünk az volt, hogy folytatni tudtuk a 2019- ben megkezdett kapcsolatot az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a velük történő egyeztetésre 2020. január 31-én került sor. A Covid-19 koronavírus-járvány kitörése előtt még egy találkozón vettünk részt 2020. március 12-én, amelyre dr. habil. Boros Anita államtitkár hívott meg bennünket. A téma az ITM Építésgazdasági Stratégiai Terv egyeztetése volt. Álláspontunkat írásban is eljutattuk az ITM részére. Ezt követően – a járvány kitörése után – heti beszámolót kért tőlünk az ITM, amelyet minden hét péntek reggelén küldtünk el 2020. március 27-től kezdődően 2020. július 3-ig bezárólag. Ezután dr. habil. Boros Anita államtitkár ismét egy személyes találkozóra invitálta szövetségünket, ahol a téma az ITM Építésgazdasági Stratégiai Terv további egyeztetése volt. Az ezt követő – immár online – tájékoztatóra 2020. augusztus 25-én került sor.

A Gazdasági és Szabályozási Bizottság elsődleges feladata, hogy részt vegyen a cement, a mész és a beton gyártásához kapcsolódó szabványosítási tevékenységben. Ezek a munkák nagyrészt a CEN (ISO) és az MSZT bizottságaiban folynak. Lapunk, a Beton újság rendszeresen beszámolt az itt végzett tevékenységről, amelyről kedves olvasóink a „Szabványfigyelő” rovatunkban olvashattak. Ezek közül érdemes megemlíteni az MSZ EN 12350 és az MSZ EN 12390 szabványsorozatokat, amelyek a friss- és a megszilárdult beton vizsgálataival foglalkoznak. Említést érdemel még az MSZ EN 13369:2018 szabvány munka alatt lévő magyar nyelvű kiadása, amely az előregyártott betontermékek általános szabályait tartalmazza.

Jelenleg folyamatban van az építési termék rendelet (CPR) felülvizsgálata. Ezzel kapcsolatban 2020. május hónapban felvettük a kapcsolatot az ITM-mel és Magyarország megbízott szakértőjével.

A Környezetvédelmi Bizottság elsődleges feladata a jogszabálymódosítás-tervezetekkel, végrehajtásiutasítás- és műszakiirányelv-tervezetekkel kapcsolatos szakmai-műszaki állásfoglalások kialakítása, véleményezése, továbbá az iparágra vonatkozó érdekvédelem, a minél szélesebb spektrumot lefedő szakmai kommunikáció elvégzése. Ennek megfelelően 2020-ban is számos jogszabály-tervezetet véleményeztünk, illetve különböző intézmények többféle témában végzett munkáját segítettük a cement- és mészipar álláspontjának megküldésével, egyeztetéseken történő részvétellel, valamint közvetítettünk a hazai tagvállalatok felé. Ezek közül a legfontosabbak az ún. RDF hulladékok hasznosítási kérdései és az ún. R15 hulladék hasznosítási kód (anyagában történő hasznosítás) bevezetésének támogatása, valamint a hulladékgazdálkodás ágazati kérdései voltak, melyek során közvetlen kapcsolatot tartottunk az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).

Fontos volt még az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságával való kapcsolattartásunk is, melynek során elvégeztük az általuk megküldött törvényjavaslatok, szakmai előkészítő anyagok, műszaki tervezetek véleményezését, a cement- és mészipar szempontjából releváns álláspontok érvényesítését.

Az európai ügyek nyomon követésének és befolyásolásának legfontosabb eszköze a CEMBUREAU munkacsoportjaiban való részvétel és az ottani munka segítése. Ezenkívül – a CEMBUREAU segítő közreműködésével – kommunikálunk a brüsszeli magyar képviselettel és a magyar EP-képviselőkkel is, továbbá tájékoztatjuk őket az itthoni – MABESZ-szal közös „betonnépszerűsítési” tevékenységünkről. Mindezt 2020- ban online módon tudtuk elvégezni.

A PR és Kommunikációs Bizottság munkáját 2020. évben is a Skivak ügynökség segítette. Az ügynökség a „betonnépszerűsítő” munkacsoport munkájában nem vett részt, csak az egyéb szövetségi ügyeket, elsősorban a hírlevél készítését támogatta. A CeMBeton honlapjának intranetjét folyamatosan töltöttük fel tartalmakkal. A honlaphoz kapcsolódóan 2020-ban is rendszeresen, havonta megjelentettük a szövetség hírlevelét.

Az Oktatási Bizottság 2020. évi tevékenységéről a bevezetőben már említett külön cikkben olvashatnak kedves olvasóink.