Lapszámok

2020. december XXVIII. évfolyam VI. szám

Tanuljuk a betont!

BETONADALÉKSZEREK II.

A betonadalékszerek használata során, azok fajtáinak meghatározásán kívül még néhány speciális fogalmat tisztázni kell.

Teljesítőképesség
A betonadalékszerek teljesítőképessége azt jelenti, hogy a megjelölt célra káros hatások nélkül megfelelően hatékonyak. Mivel a betonadalékszereket a cement tömegére vonatkoztatva kell adagolni, tisztázni kell az adagolás fogalmait.

Megfelelő adagolás
A betonadalékszerek adagolását a gyártó határozza meg. A megfelelő adagolás azt jelenti, hogy a gyártó által meghatározott megfelelő adagolás kielégíti a szabvány követelményeit. A megfelelő adagolás az ajánlott adagolási tartományon belül van.

Ajánlott adagolás
A gyártó által meghatározott ajánlott adagolás a helyszíni tapasztalatokon alapul. Ennek alkalmazása nem jelenti azt, hogy a szabvány követelményei a teljes tartományban teljesülnek. Az elérni kívánt végeredményt mindig próbakeverésekkel célszerű ellenőrizni.

Legnagyobb ajánlott adagolás
A legnagyobb ajánlott adagolás a gyártó által meghatározott, helyszíni tapasztalatokon alapuló ajánlott adagolási tartomány felső határa.

Referenciabeton és -habarcs
A referenciabeton és -habarcs fogalmát az MSZ EN 480-1 szabvány definiálja. Ezek a keverékek arra valók, hogy megállapítható legyen az egyes adalékszerek szabványnak való megfelelősége.

A betonadalékszerekkel szemben támasztott követelmények
A betonadalékszerekkel szemben általános (közös) követelményeket és azok fajtájától függő követelményeket támasztanak. Az általános követelmények az összes adalékszerfajtára vonatkozó előírásokat tartalmazzák. Ezek az egyenletesség, a szín, a hatékony alkotórészek, a folyékony adalékszerek relatív sűrűsége, a szokásos szárazanyag-tartalom, a pH-érték, az összes klórtartalom, a vízoldható kloridtartalom, az alkálitartalom, a korróziós viselkedés és a szilícium-dioxid (SiO2)-tartalom. E követelmények feltételezik, hogy az adalékszerek eloszlása a betonban egyenletes. Különösen ügyelni kell a kötéskésleltető hatású és a por alakú adalékszerek eloszlatására.

(forrás: CeMBeton útmutató 2017)