Lapszámok

2020. december XXVIII. évfolyam VI. szám

Csókás Elek, Dr. Czoboly Olivér, Eipl András: Környezettudatos cementből épül a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)

A paksi atomerőműben keletkezett kiégett üzemanyagkazetták az erőmű pihentető medencéiben töltött minimum 3 év után kerülhetnek át a közvetlen közelében létesült átmeneti tárolóba, ahol a kazetták további – legalább 50 év – átmeneti tárolása biztosított. A KKÁT első üteme 1997-ben készült el. Azóta több ütemben bővítették az átmeneti tárolót, melyet többek közt annak moduláris kialakítása tesz lehetővé. Jelenleg a III. ütem 3. fázisának építése zajlik.

Sugárvédelmi szempontból a KKÁT-nál vastag falú, ún. tömegbeton-szerkezeteket építenek. A nukleáris biztonság érdekében kiemelten fontos ezeknek a szerkezeteknek a megfelelősége, repedésmentessége. Éppen ezért nagy figyelmet fordítanak a megfelelő alapanyagok kiválasztására és a kivitelezés közbeni minőségellenőrzésre.

A tömegbetonoknál általánosan fennáll a beton károsodásnak veszélye a túlzott hőfejlődés, illetve az egyenlőtlen hőmérsékleteloszlás miatt. Ebből kifolyólag kiemelten fontos, hogy alacsony hőfejlesztésű cementet alkalmazzanak.

A KKÁT vastag falú szerkezeteinek építéséhez a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) Váci Cementgyárában előállított Hazai Termék védjegyes CEM III/B 32,5 N-LH/SR cementet használják. Ennek a cementtípusnak a legkisebb a klinkertartalma a DDC által jelenleg gyártott cementek közül. Ez több szempontból is kedvező. Egyrészről nagy előnye az alacsony hidratációs hőfejlesztése. Másrészről nem hanyagolható el az a tény sem, hogy az alacsony klinkertartalomnak köszönhetően a cement gyártásának CO2-emissziója is lényegesen alacsonyabb a tiszta portlandcementekhez képest. Emiatt a CEM III/B 32,5 N-LH/SR cement környezettudatosság szempontjából is ideális választás a projekthez.

A szerkezet megfelelősége érdekében többszintű minőségellenőrzési folyamat működik a teljes kivitelezés során. A kivitelező részéről a Beton Technológia Centrum Kft. (BTC) kapta a megbízást – akkreditált laboratóriumként – a folyamatos laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére és a betontechnológiai kérdések megoldására. A tömegbeton-szerkezeteknél a károsodások elkerülése végett a BTC munkatársai az általános anyagvizsgálatok mellett a beton hőmérsékletváltozását is folyamatosan monitorozzák, hogy ezzel is ellenőrizzék a kivitelezés folyamatának megfelelőségét.

(A felhasznált képek forrása: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.)