Lapszámok

2020. október XXVIII. évfolyam V. szám

Szabó Péter: Sci-fibe illő, futurisztikus lakópark – Cédrus Liget, Szeged

Több mint 7.000 előregyártott elemből, összesen 8.150 m³ betonból készült Magyarország egyik legnagyobb lakóparkegyüttese a szegedi városközpontban, a kertvárosi élet minden előnyével. Ekkora összefüggő, egy ütemben megvalósuló projekt nem mindennapi a hazai piacon, melynek beruházója a Cédrusliget Lakópark Kft., a generál tervező és műszaki ellenőr, valamint a kivitelezés lebonyolítója az Integrated Engineering Solutions Kft. A jól optimalizált megoldásoknak köszönhetően a gyártmánytervezés, az előregyártás és a szerelés átfutási ideje kevesebb, mint két és fél évet vett igénybe, mely nagyban köszönhető a generál statikus tervező Vázterv Kft. és az ASA Építőipari Kft. összehangolt munkájának is.


1. kép: Cédrus Liget Lakópark kivitelezése, Szeged

A 6 hektáros területen fekvő Cédrus Liget nevét az ott található örökzöldről kapta. Korábban kábelgyár volt a helyén, ahol később aztán nagykereskedelmi raktárak működtek. Jelenleg ez Magyarország egyik legnagyobb épülő lakóparkja mintegy 600 lakással és 1.100 férőhelyes teremgarázzsal, valamint különböző szolgáltatóegységekkel. A lakások eltérő méretválasztéka 50–500 m²-ig minden vásárlói igényt kielégít, de akár 600 m²-es, terasszal rendelkező penthouse-t is választhatnak a leendő tulajdonosok. Ez utóbbiak specialitása, hogy általában egy többszintes épület legfelső szintjén helyezkednek el, mintegy hatalmas kertes házként funkcionálva a város közepén, akár saját lifttel is. Érdemes tudni, hogy a beruházó elég rugalmas, ugyanis az elővásárlók kérésére több lakást is összevontak vagy szétszedtek, tehát az eredeti tervekhez képest minimálisan módosult a végleges lakásszám. Az átlagos lakásméret 70–80 m2 . Az építés alatt történt lakásátrendezések és lakáseladások megkövetelték a gördülő tervezést is, ugyanis pl. egy nagyobb jakuzzi súlya már el nem hanyagolható teher. A fűtést teljes mértékben geotermikus energiával oldják meg, így a lakópark széndioxid-kibocsátása gyakorlatilag nulla lesz. A zöldterületi mutató 40%-os.


2. kép: Látványterv: Cédrus Liget Lakópark, Szeged

A komplexum legmagasabb pontja 25 m: földszint plusz 4-6 szint, befelé magasodva, hogy ne zavarják a szomszéd utca lakóit. Az épületek közti legkisebb távolság 25 méteres, de előfordul 70 méter is. Mind a 8 épület eltérő íves geometriával rendelkezik. A födémgerendák laposak és szélesek (160x22 cm), továbbá 30x100 cm-es strang fut át rajtuk. Mivel néhány pillér födémgerenda mezőközépről indul, így nemcsak a födémelemek és az íves teraszelemek között nagy kihívás találni szinte két egyforma elemet, hanem a födémgerendák között is. Ennek ellenére szinte nem is született selejtes elem, mely a tervezés és gyártás együttműködésének kiválóságáról tanúskodik.


3. kép: Az alsóbb szint pilléreiből kiálló betonacél tüskék átmennek a födémen és fogadják a következő szint pilléreit

A lakópark 8 épülete közül 7 vegyes, előregyártott + monolit tartószerkezettel készül. A „D”, az „F” és a „G” épület pince + földszint + 4 szint, az „A”, a „B” és a „C” épület pince + földszint + 5 szint, az „E” épület pince + földszint + 6 szint magas. Az épületek alapozása cölöpalapozás, a cölöpök fejtömbjéről induló monolit falakkal és pillérekkel. Az előregyártott szerkezeteket a pince feletti födémtől kezdődően építik be. Az épületek hosszirányú rasztere 6,50 m és 7,00 m, az építészeti igényeknek megfelelő elrendezésben. Keresztirányban az elliptikus kialakítás és a korlátozott elemsúlyok miatt nincs definiálható raszter az emeleti folyosók raszterén kívül. Az épületekben felhasznált előregyártott elemek a szintmagas pillérek, a széles, lapos előregyártott gerendák, a feszített, felülbordás födémelemek, a teraszok födémeleme, a keskeny kiváltógerendák és a lépcsőkarok. Az előregyártott elemekhez 9 toronydaru telepítése vált szükségessé a tervezett határidő betartása érdekében.

Az épületek függőleges terheit a monolit lépcsőházi és liftmagok, az előregyártott pillérek és helyenként a felsőbb szinteken acélpillérek továbbítják az alapozásra. A monolit magok egyúttal az épületek vízszintes terhekkel szembeni merevítését is biztosítják, az előregyártott pillérek ebben a merevítésben nem kapnak szerepet. A szintmagas előregyártott pillérek 30 cm szélesek, minimális alaprajzi hosszúságuk 50 cm. Az alaprajz külső részén a pillérek alaprajzi hossza aszerint változik, hogy a felfelé csökkenő alaprajzi méret miatt a felső pillér az alatta levő pillérre terheljen, de a szélső pilléren túlnyúló gerenda konzolos hossza se legyen túlzott. Az alaprajzilag legnagyobb keresztmetszeti hossz 2,85 m. Az előregyártott pillérek ingaoszlopos kialakításúak. A pillérek a födémből kiálló két tüskére vannak ráhúzva. A tüskék a pillérekben lévő, a pillérek talpába beépített acéllemezhez rögzített injektáló csőbe futnak bele. A pillérszerelés közben oldalirányban ideiglenesen meg vannak támasztva. A pillérek tetejéből két betonacél tüske áll ki, amelyek átmennek a födémen és fogadják a következő szint pilléreit (3. kép). A pillérek tetejébe acéllemez van bebetonozva, amelyre a födémgerenda a terhelés függvényében vagy habarcs, vagy elastomer alátétlemez közvetítésével fekszik fel.


4-5. kép: 3D-s modellek

A födém elsődleges tartószerkezete a lapos, 22 cm magas, 1,60 m széles födémgerenda. A födémgerenda a 20 cm vastag, vasalt felbeton elkészítése után éri el teherbíró képességét, ezért építés közben alá kell támasztani. A födémgerendára a lakások alatt feszített, felülbordás AFB panelek ülnek fel 0,5 cm vastag neoprén csík közvetítésével. A teraszok alatt a gerenda széle vállat képez, amelybe a lágyvasalású, 22 cm vastag teraszelemek kiharapott véggel ülnek be 1 cm vastag neoprén csík közvetítésével. A teraszelemeken felbeton nem készül. A gerendák kéttámaszú, konzolos, Gerber csuklós kialakítású tartók sorozataként vannak kialakítva. A födémpanelekkel párhuzamos lakáselválasztó falak alatt előregyártott vasbeton gerendák vannak. Ezek szerelési állapotban acélkonzol segítségével ülnek fel a lapos gerendákra. Ezeknek az alátámasztása szerelési állapotban csak az elfordulás megakadályozására szükséges, amennyiben excentrikus terhelést kapnak. Az épületek végein monolitmezők vannak. Helyenként a teraszok merevítési okokból monolit kialakításúak az előregyártott elemek helyett. Itt a monolit rész a lapos gerenda oldalához kapcsolódik az előregyártott elembe beépített, kihajtható csatlakozó vasalás segítségével. A födémszerkezet a megfelelő teherbírását a vasalt felbeton elkészítése után kapja meg. A födém tárcsaként is működve továbbítja a vízszintes erőket a merevítő magokba. A lépcsőkarok az építési ütemezés függvényében vagy monolit, vagy előregyártott kialakításúak.

(Fotó és grafika: ASA Építőipari Kft.)

A Cédrus Liget kolosszális méretét igazolják az alábbi számok:

  • 2.477 db pillér;
  • 1.501 db födémgerenda;
  • 8.352 m2 teraszelem;
  • 27.234 m2 felülbordás födémelem