Lapszámok

2020. október XXVIII. évfolyam V. szám

Köszöntő

Minden, amire a legjobb megoldás a beton, az épüljön betonból!

Immáron öt éve, hogy a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) kötelékébe sodort az élet. Kezdetben nem is sejtettem, hogy szövetségi teendőim milyen öszszetettek és változatosak lesznek, és hogy munkám során milyen kihívásokkal, illetve megoldandó feladatokkal találom szembe magam. Nagy-nagy örömmel és lelkesedéssel ugrottam fejest a szövetség szakmai és érdekvédelmi tevékenységének fejlesztésébe, valamint annak minél szélesebb körű kiterjesztésébe. Azonban a szó legszorosabb értelmében vett szakmai munkán kívül egyéb, az iparág jelenét és jövőjét nagy mértékben befolyásoló, sok esetben nem is feltétlen szakmai problémákkal és nehézségekkel is szembe találtam magam.

Még ezelőtt néhány évvel is, az emberekben mélyen berögzült, a BETONnal kapcsolatos negatív sztereotípiák lebontására kellett a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Magyarországon a BETONt a házgyári technológiával épült panelházak szürke, poros és ódivatú építőanyagaként aposztrofálták és illették indokolatlanul negatív bélyeggel. Azonban a betontechnológia rohamos fejlődésével és az iparágban megvalósult számtalan innovációval a BETON színes, sokrétű, modern és legfőképpen újra divatos építőanyaggá avanzsált. A szakma hathatós fellépésének és tenni akarásának is köszönhetően az emberek újra elkezdték felfedezni és közvetlen életterükben is egyre többet alkalmazni ezt a csodálatos anyagot.

Napjainkban a Föld véges erőforrásai és a dekarbonizáció előtérbe kerülésével a BETON előállításának környezetre gyakorolt hatását róják fel legnagyobb hátrányaként, miközben kevesen tudják, hogy a BETON teljes életciklusa alatt (mely több száz év is lehet) jelentős mennyiségű CO2 -t köt meg a levegőből.

A BETONos szakma a legmesszemenőkig elkötelezett a környezettudatos és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos törekvések megvalósításának irányában. Az érintett szakmai szervezetek mind európai, mind pedig hazai szinten aktív szerepet vállalnak a környezettudatos és fenntartható fejlődéssel kompatibilis építőipari szabályozások és normák kidolgozásában. Az építőipari szereplők pedig ezzel összhangban hatalmas erőfeszítések és jelentős anyagi ráfordítások árán folyamatosan fejlesztik gyártástechnológiájukat, termékeiket és építési kivitelezési tevékenységüket.

Véleményem szerint a fenntartható fejlődés, a zöld jövő víziója és a körforgásos gazdasági modell egyike sem valósítható meg BETON nélkül, amely alapja a jelen és a jövő nemzedékei számára épített és építendő, megfizethető, komfortos és biztonságos otthonoknak, közösségi tereknek és létesítményeknek, valamint az infrastruktúrának.

Meg kell találnunk a beton és a megújuló építőanyagok használatának, illetve felhasználásának ideális egyensúlyát. Az anyatermészet és Földünk eltartóképességének egyensúlya nem billenthető helyre ezek nélkül. Ezért is tartom hitvallásomnak a címben aposztrofált gondolatot, miszerint, „Minden, amire a legjobb megoldás a beton, az épüljön betonból!”

Rácz Attila
ügyvezető titkár,
Magyar Betonelemgyártó Szövetség