Lapszámok

2020. augusztus XXVIII. évfolyam IV. szám

Az 5C fogalma – A cement

Az európai cementipar ebben az összehangolt felhívásban mutatja be az európai szénsemleges építőipari ágazat jövőképét. A CEMBUREAU konstruktív vitát akar indítani, illetve lefolytatni az értékláncunk kulcsfontosságú szereplőivel. Ezt az erőfeszítést nevezzük az 5C fogalmának, az 5C angol rövidítés jelentése pedig: Clinker=klinker, Cement=cement, Concrete=beton, Construction=szerkezet, illetve az épített környezet, valamint Carbonation=karbonátosodás. Előző számunkban a klinkerrel kapcsolatos ismereteket közöltük, amit a mostani Beton újságban a cement követ.

CEMENT

A cementiparban még a kis változások is nagy eredményt hozhatnak. A cement előállítási folyamatában a klinkerégetéskor lejátszódó kémiai folyamatok során CO2 keletkezik, ezért a technológiai folyamat további fejlesztése mellett a cementhez felhasznált kevesebb klinker alkalmazásával tehetjük a legtöbbet a szénsemleges jövő elérése érdekében.

CEMENTEK GYÁRTÁSA

A CO2 -kibocsátás mérséklése érdekében a cementipar folyamatosan csökkenti a cementtermékek klinkertartalmát, amelyet más cementkiegészítő anyagokkal – például pernye, kohósalak, puccolán vagy mészkő – helyettesít. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az európai ipar szénsemlegessé tétele hatással lesz az alternatív anyagellátásra – úgymint a pernyére és a kohósalakra is.

Európában ezen kívül az égetéshez használt agyag korlátozott elérhetősége további akadályokat jelent a cement klinkertartalmára vonatkoztatva, összehasonlítva a világ más részeivel, ahol még nem kötelezték el magukat a szénsemleges út mellett.

INNOVATÍV KÖTŐANYAG FEJLESZTÉSE

A klinkerhelyettesítőkön túl a nyersanyagok terén az egyéb aktív elemek cementhez történő felhasználásával kapcsolatban több alapvető változás is zajlik. A kisebb széntartalmú nyersanyagkeveré kek több változata, valamint más klinkertípusok fejlesztése jelenleg is folyamatban van.

A portlandklinker helyett újszerű alapanyagok, mint például az égetéshez használt agyag, a vas, a bauxit alkalmazása alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást és észszerű megoldást kínál azokban a régiókban, ahol rendelkezésre állnak a különböző nyersanyagok.

Mivel a beton tartósságát, biztonságát és szilárdságát a klinkeralapú cement biztosítja, a cementipar ezért is végez alaposabb nyersanyag-kutatásokat, amelyek során a tartósság és a szilárdság hatását vizsgálja.

Szintén kutatja a cementipar az alacsony CO2-kibocsátású kötőanyagban rejlő fejlődési lehetőségeket. Például a Solidia cement, az Eco-Binder vagy a Celitement projektek a klinkergyártás során kevesebb mészkövet, alacsonyabb klinkerégetési hőmérsékletet alkalmaznak, továbbá az őrlés energiaigénye is kisebb. Mindezek alkalmazásával sikerült körülbelül 30%-kal alacsonyabb CO2 -kibocsátást elérni.

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA

A cementipar a teljesítmény javítása érdekében folyamatosan fejleszti az őrlési és keverési módszereket a különféle típusú cementeknél, valamint új helyettesítő- és adalékanyagok tesztelését végzi. Az őrléstechnika fejlődése magában foglalja az őrlési technikák spektrumának kiszélesítését, a vertikális görgős malmokkal és nagynyomású hengeres malmokkal, a nagy hatékonyságú szeparátorokkal, továbbá a golyós malmok működési paramétereinek optimalizálásával. Szintén lehetőségeket kínál a potenciális jövőbeli technológiák kutatása és fejlesztése, a különböző alapanyagok vizsgálatával a különféle aprítási, szemcseméret-eloszlási, szállítási és osztályozási koncepciók elemzése.

Miként segíthet a szabályozás? Ösztönözze és könnyítse meg a klinkerhatékony felhasználását és tegye lehetővé a klinker/cement arány csökkentését.

  • A potenciális klinkerhelyettesítők feldolgozási eljárásának és teljesítményvizsgálatának támogatása azáltal, hogy hozzáférést biztosít a K+F alapokhoz.
  • A CEN munkájának támogatása a cementre és betonra vonatkozó szabványok kidolgozásában, és az építési szabályok támogatása, amelyek lehetővé teszik az újszerű cementek szélesebb körű használatát, miközben a végső alkalmazásnál biztosítja a termék megbízhatóságát, biztonságát és tartósságát.
  • A nyersanyagokhoz való hozzáférés megkönnyítése, illetve a hulladék és a melléktermékek újrahasznosítására vonatkozó ösztönzők fokozása.
  • Legyen biztosítva az építési anyagok nyomon követhetősége (címkézése), etikai és a felelősségteljes beszerzése.
  • Az alacsony klinkertartalmú cement használatának beszerzési és közbeszerzési szabályozásának elősegítése, feltéve, hogy műszakilag megfelelők.
  • A klinkerhelyettesítő anyagok álljanak fenntarthatóan rendelkezésre.
  • Inkább az életciklus-megközelítést alkalmazzák, ahelyett, hogy a a termék karbonlábnyomára vagy a köztes termékek hatására összpontosítanának.
  • Képzési rendezvények támogatása szakértők, kutatóintézetek és az építőipar bevonásával, annak érdekében, hogy az építőipari termékek klinkerhatékony felhasználással készüljenek, emellett a cement- és betonszabványok, valamint a környezetvédelem és a gazdasági hatások kapcsán a résztvevők tapasztalatokat cseréljenek.

 

A cementgyártáshoz kialakulóban lévő innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztésének és telepítésének támogatása.

  • A tiszta energia beruházásainak jutalmazása, valamint a rugalmasság biztosítása a helyi energiahálózatok számára, például a WHR (Waste Heat Recovery – hulladékhő-visszanyerés) területén pénzügyi ösztönzőkön vagy kezdeti támogatáson keresztül.
  • A meglévő különböző K+F és újonnan alakuló őrlési technológiák, illetve az energiahatékonyság javítását célzó eljárások támogatása.

Az újszerű cementek bemutatásának, tesztelésének és korai szakaszban lévő kutatásának, valamint nagy léptékű bemutatóprojektek és műszaki szabványok kifejlesztésének támogatása.

(fotók: DDC, LAFARGE)