Lapszámok

2020. augusztus XXVIII. évfolyam IV. szám

„Az érdeklődésem középpontjában mindig is a műszaki pálya volt”

Tamási Dorottya 2011 óta a LAFARGE Cement Magyarország Kft. munkatársa, 2016 óta pedig a vállalat minőségbiztosítási vezetője. A munkája nagyon sokrétű, ő felel a cement- és mészkőliszttermékek minőségéért, hozzá tartozik a folyamatos minőségbiztosítási monitoring, valamint a korrekciós intézkedések megtétele.

- A mindennapjaim része a szektor szabályozásából adódóan a szigorú minőségügyi előírásoknak való megfelelés és a receptúrák tervezése, kezelése, a minőségirányítási vezetői feladatkör ellátása, valamint a vevői reklamációk kezelése. Aktívan részt veszek az értékesítés, a marketing és a gyártás közötti összekötő, termékfejlesztési folyamatokban is. Hozzám tartozik a labor és valamennyi, a termékek forgalomba hozatalához kapcsolódó folyamat felügyelete. Továbbá a terméktanúsítások, a szerződések műszaki tartalma minden olyan anyag esetében, ami a gyártást érinti. Emellett felelős vagyok a gyártási költségek és a termékek minősége közötti költségek optimalizálásáért is – folytatja munkája bemutatását Tamási Dorottya.

- Miért ezt a pályát választotta és milyen tanulmányokat folytatott hozzá?
- Vegyészmérnökként, anyagtudomány és szilikáttechnológia szakirányon végeztem tanulmányaimat a Veszprémi Egyetemen. Nagyon megtetszett a szakterület, innen ered a szürke por iránti szerelem. Az egyetemi éveim alatt a CEMKUT-nál helyezkedtem el mint gyakornok, ami tovább erősítette az építőipari alapanyagok iránti érdeklődésemet.

2010-ben laboránsként léptem be a Nostra Cementhez (a LAFARGE cementgyár építését levezénylő projektcéghez). A nyelvvizsgám megszerzését követően a laborfolyamatok felépítésén, mérési módszerek kidolgozásán és a labor beüzemelésén dolgoztam. 2011-ben labormérnök lettem, egy évvel később laborvezetőnek neveztek ki.

Mindig is szívügyem volt a magas minőségű termékek előállítása, ezért 2015-ben minőségirányitási szakmérnöki végzettséget szereztem a Dunaújvárosi Egyetemen. A képzések és a pályám iránti elhivatottság meghozta a gyümölcsét: 2016 óta Minőségbiztosítási vezetőként dolgozom a LAFARGE-nál. A folyamatos tanulás elkötelezett híveként tovább fejlesztem a tudásomat és elkezdtem a BME Betontechnológus szakmérnöki képzését is.

- Miként tud érvényesülni nőként ebben a férfias, építőipari, mérnöki közegben? Van egyáltalán jelentősége annak, hogy ön nő?
- A munkám során nem tapasztaltam megkülönböztetést avagy diszkriminációt. Úgy gondolom, hogy nem a nemi identitás határozza meg a szaktudást, ebből következően nem ez determinálja a szakmaiságot és a szereplőknek sem ez számít.

- Milyen kérdések, kihívások foglalkoztatják a munkáját illetően?
- Nap mint nap adódik kihívás a munkám során. Mostanában leginkább a környezetvédelem és az ehhez kapcsolódó megoldások érdekelnek a legjobban. A 21. századi modern építőipar számára elengedhetetlen a hosszú távon fenntartható, tudatos „zöld” gondolkodás. Ez egyfelől a fenntarthatóbb gyártási eljárások folyamatos felkutatását jelenti, másfelől a környezettudatos technológiák, termékek és alapanyagok előállítását, illetve alkalmazását. Fontos, hogy a termékminőség mellett a környezetünk megóvásában is megtaláljuk az optimumot.

Szerencsésnek tartom magam, mivel a LafargeHolcim cégcsoportnál nagy hangsúlyt fektetnek ezekre a kérdésekre és folyamatos szakmai párbeszéd zajlik az egyes tagvállalatoknál dolgozó kutatók és szakemberek között. Emellett a LAFARGE Cement Magyarország Kft.-nél lehetőségem van világés európai szintű műszaki képzéseken részt venni, amelyek előre meghatározott, releváns témakörökben zajlanak. Itt, Királyegyházán a helyi HR is támogatja az olyan (nem csak belső) képzési lehetőségeket, amik az egyéni fejlődést segítik.

- Milyen sikereket értek, érhetnek el a nők ezen a (férfias) pályán?
- A siker nem attól függ, hogy valaki nő vagy férfi. Szerintem ez inkább a személyhez köthető. Mindkét nem tagja egyaránt lehet ambiciózus, motivált és nyitott a fejlődésre. Úgy gondolom, hogy ha hagyományos értelemben vett női szakmában helyezkedtem volna el, ott nem értem volna el ilyen szakmai sikereket. Adódik ez talán abból is, hogy az érdeklődésem középpontjában mindig is a műszaki pálya volt, így nekem a mindennapok színterén ez a természetes. A baráti körömben is a műszaki pályán dolgozók vannak többségben, én ezen a szemüvegen keresztül nézem a világot.

- Mire a legbüszkébb a munkájával kapcsolatban?
- A fejlődésre és az elért eredményeimre. Gondolok itt mind a saját szakmai életutamra, a sok tanulásra és tapasztalásra, mind pedig a LAFARGE Cement Magyarország Kft. fejlődésére. A kettő valahogy egymással egy időben, párhuzamosan haladt. Amikor a LAFARGE-hoz kerültem, akkor történt a gyár üzembehelyezése, a gyártás elindítása. Szemtanúja és résztvevője voltam a folyamatos, organikus fejlődésnek. A nulláról kezdtük. Az elején gumicsizmában jártunk ki az építkezésre, konténerirodákban dolgoztunk, innen költöztünk át az újonnan elkészült épületbe, ahol akkor még csak a fő falak álltak. Innen jutottunk oda, ahol most vagyunk, hogy Európa egyik legmodernebb cementgyárában dolgozhatunk. Büszke vagyok rá, hogy részese lehetek ennek a fejlődésnek és ennek a csapatnak.