Lapszámok

2020. augusztus XXVIII. évfolyam IV. szám

Szabványfigyelő

2020. július

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ CEN/TR 14245:2020
Cement. Útmutató az EN 197-2 A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése szabvány alkalmazásához

MSZ CEN/TR 17365:2020
A klinker C3A-tartalmának meghatározási módszere a cement elemzéséből

MSZ EN 197-2:2020
Cement. 2. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése

MSZ EN 13230-4:2016+A1:2020
Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Beton sín- és váltóaljzat. 4. rész: Feszített aljzat váltókhoz és kereszteződésekhez

2020. június

Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

MSZ 9373-1:1982
Feszítettbeton födémpallók. A minőség ellenőrzése

MSZ 9373-2:1988
Feszítettbeton födémpallók. PS és PSN jelű födémpallók

MSZ 9373-3:1982
Feszítettbeton födémpallók. PK jelű födémpallók

MSZ 9373-4:1985
Feszítettbeton födémpallók. SD jelű födémpallók

MSZ 9373-5:1986
Feszítettbeton födémpallók. SD jelű konzolos födémpallók

MSZ 9373-6:1986
Feszítettbeton födémpallók. SD jelű szerelőpallók

MSZ 18289-7:1980
Építési kőanyagok időállóság vizsgálata. Ultraibolya és infravörös sugárzási vizsgálat

MSZ 18290-6:1985
Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Építő- és útburkoló kövek csúszási ellenállásának vizsgálata

MSZ-04-561:1985
Betonok, habarcsok és alkotórészeinek vízoldható kloridion-tartalmának meghatározása potenciometrikus módszerrel

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN 16236:2019
Kőanyaghalmazok teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP). Típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés

Új európai szabványkiadványok

EN 1097-2:2020
Tests for mechanical and physical properties of aggregates. Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation

EN 1097-8:2020
Tests for mechanical and physical properties of aggregates. Part 8: Determination of the polished stone value

EN 13230-6:2020
Railway applications. Track. Concrete sleepers and bearers. Part 6: Design