Lapszámok

2020. április XXVIII. évfolyam II. szám

Szabványfigyelő

2020. március

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 15804:2012+A2:2020
Építmények fenntarthatósága. Környe - zetvédelmi terméknyilatkozat. Építési ter - mékek kategóriáját meghatározó szabályok

MSZ EN 12390-4:2020
A megszilárdult beton vizsgálata. 4. rész: Nyomószilárdság. Előírások a vizsgálóbe - rendezésekre

MSZ EN 12390-16:2020
A megszilárdult beton vizsgálata. 16. rész: A beton zsugorodásának meghatározása

MSZ EN 12390-17:2020
A megszilárdult beton vizsgálata. 17. rész: A beton nyomás hatására keletkező kúszá - sának meghatározása

Új európai szabványkiadványok

EN 12390-12:2020
Testing hardened concrete. Part 12: De - termination of the carbonation resistance of concrete. Accelerated carbonation method

2020. február

A februári Szabványügyi Közlönyben nem volt a Beton újságban megemlítendő szabványhír.