Lapszámok

2020. február XXVIII. évfolyam I. szám

Kis Tünde: XXI. századi megoldások a PTE ÁOK új épületében

Mintegy 25 milliárd Ft jut a Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetem fejlesztésére. Az elmúlt években több beruházás is megvalósult az intézményben, tavaly például átadták a Műszaki és Informatikai Kar két acélszerkezetű csarnokát, de az Orvostudományi Kar új, 11 ezer négyzetméteres új elméleti és oktatási tömbje is már tető alatt van. A modern szemléletű épület majdani működtetéséhez a kor elvárásainak megfelelően a megújuló energiát is felhasználják.

Az orvoskar hallgatói létszáma jelenleg megközelítőleg 3500 fő, kétharmaduk külföldi. A következő években várható létszámnövekedéssel, az oktatás formai és tartalmi fejlesztésével, valamint a nemzetközi kapcsolatok bővítésével párhuzamban szükségszerűvé vált a kampusz korszerűsítése, fejlesztése is.

Első lépésként egy 11 milliárdos MVP-támogatásból, a város és az egyetem közös projektjéből, a kormány finanszírozásából épül egy Design & Build beruházás keretében a 11 ezer négyzetméternyi új elméleti és oktatási tömb, amely a jelenleg használt, az 1960-as években létesült épületkomplexumot egészíti ki. A vasbeton alapokra épülő, íves struktúrájú új létesítményt több szinten összekapcsolják a korábbi épülettel, és a karon működő intézmények, egységek körében végzett előzetes felmérések eredménye alapján alakítják ki a belső struktúrát. Például a hallgatói létszám növekedésével egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a fiatalok az egyetem épületében találják meg az egyéni tanuláshoz szükséges tereket, ezért a korábbi mintegy 5%-hoz képest most már a kampusz teljes területének mintegy 20- 25%-a lesz ilyen felhasználású tér.

Az épület teljeskörűen kiszolgálja a kutatás-fejlesztést, az oktatást, a kisebb kabinetek és termek mellett két 300 fős előadó is lesz benne. A vasbeton szerkezet lehetőséget teremt a belső tér szabad felosztására, a helyiségek méretének tetszés szerinti formálására. A két szárny szimmetrikus, középen a core facility helyezkedik el, ami az oktatási szinteken közösségi térként, galériaként és aulaként is funkcionál, a kutatási szinteken pedig a központi labor infrastruktúráját biztosítja a kutatók számára.

Az épület már emelt szintű szerkezetkész állapotban van, 2019 decemberében bezárták a homlokzatot, jelenleg a belső munkák zajlanak. Az új létesítmény energiafelhasználása a jövőben nulla közeli lesz, a gépészet, a napelemrendszer, az egyéb megújuló energiát felhasználó gépészeti eszközök a tetőn, illetve a parkolórészen kaptak helyet. Három rétegű üvegezéssel, illetve a homlokzaton elhelyezett szálas szigeteléssel tovább csökkentik az épület fenntartási költségeit.

A fejlesztések az új kari objektum megépítésével ezzel nem zárulnak le, 2021 nyarára szintén az egyetem területén felépül a 3500-4000 négyzetméter közé tervezett Fogorvostudományi tömb és a Preklinikai Kutatóközpont, illetve az Állatház.

(fotó: PTE)