Lapszámok

2020. február XXVIII. évfolyam I. szám

Szabványfigyelő

2020. január

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN 1992-1-2:2004/A1:2019

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

Új európai szabványkiadványok

EN 1015-11:2019

Methods of test for mortar for masonry. Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar

2019. december

Nemzeti szabványok közzététele

MSZ EN 1993-1-5:2006/A2:2019

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek

MSZ EN 13791:2019

Betonszerkezetek és előregyártott betonelemek építéshelyi nyomószilárdságának értékelése

MSZ 4717:2019

A cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagai

MSZ EN 12350-1:2019

A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel és vizsgálóberendezések

MSZ EN 12350-2:2019

A friss beton vizsgálata. 2. rész: Roskadásvizsgálat

MSZ EN 12350-3:2019

A friss beton vizsgálata. 3. rész: Vebe-vizsgálat

MSZ EN 12350-4:2019

A friss beton vizsgálata. 4. rész: Tömörödési tényező

MSZ EN 12350-5:2019

A friss beton vizsgálata. 5. rész: Terülésmérés

MSZ EN 12350-6:2019

A friss beton vizsgálata. 6. rész: Testsűrűség

MSZ EN 12350-7:2019

A friss beton vizsgálata. 7. rész: Levegőtartalom. Nyomásmódszerek

MSZ EN 12350-8:2019

A friss beton vizsgálata. 8. rész: Öntömörödő beton. A roskadási terülés vizsgálata

MSZ EN 12390-2:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 2. rész: Szilárdságvizsgálati próbatestek készítése és tárolása

MSZ EN 12390-3:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 3. rész: A próbatestek nyomószilárdsága

MSZ EN 12390-5:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 5. rész: A próbatestek hajlító-húzó szilárdsága

MSZ EN 12390-7:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 7. rész: A megszilárdult beton testsűrűsége

MSZ EN 12390-8:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 8. rész: A nyomás alatti vízbehatolás mélysége

MSZ EN 12390-15:2019

A megszilárdult beton vizsgálata. 15. rész: Adiabatikus módszer a beton szilárdulási folyamata közbeni hőfelszabadulásának meghatározására

MSZ EN 12504-1:2019

A beton vizsgálata szerkezetekben. 1. rész: Fúrt próbatestek. Mintavétel, vizsgálat és a nyomószilárdság meghatározása

Szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése

MSZ EN 1991-4:2006

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok

Új európai szabványkiadványok

EN 12390-4:2019

Testing hardened concrete. Part 4: Compressive strength. Specification for testing machines

EN 12390-16:2019

Testing hardened concrete. Part 16: Determination of the shrinkage of concrete

EN 12390-17:2019

Testing hardened concrete. Part 17: Determination of creep of concrete in compression