Lapszámok

2020. február XXVIII. évfolyam I. szám

Rácz Attila, Urbán Ferenc: Szakembereink az egyetemi oktatásban, továbbképzésben

Szövetségeink (CeMBeton, MABESZ) kiemelt célja a felsőfokú szakemberképzés és továbbképzés keretében a naprakész, gyakorlatorientált tudásanyag átadása, ennek érdekében 2019-ben is több műszaki egyetemen és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) továbbképzésein tartottak előadást tagvállalataink szakemberei a leendő és gyakorló mérnököknek egyaránt.

A tagvállalati szakemberek által kidolgozott széles körű szakmai ismeretanyagot aktualizálva, tovább bővítve az alábbi sikeres együttműködéseket valósítottuk meg:

  • A BME-vel való együttműködés keretében a Zielinski Szilárd Szakkollégium szervezésében az előadásokat gyárlátogatásokkal egybekötve tartottuk meg, így akkreditált vizsgálólaboratóriumban, cement- és transzportbetongyártó üzemben jártak a hallgatók.
  • A SzIE Ybl Miklós Építéstudományi Karon átalakul a képzési struktúra, így több tárgy keretében is óraadóként tudták a szakembereink a képzést támogatni.
  • A Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézettel együttműködve BSc és MSc tömbösített képzést tartottak szakembereink „Cement- és betonipari eljárástechnika” választható tárgyként, az MSc hallgatóknak további elméleti anyaggal és laborgyakorlattal kiegészítve.
  • Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Anyagmérnöki Intézet „Betontechnológia” választható tárgy keretében vettek részt kollégáink az egyetemi képzésben.
  • A győri Széchenyi István Egyetemen az Építész-, az Építő- és a Közlekedésmérnöki Karral is együttműködünk, melynek során az Építőanyagok 1., valamint a Fizikai laboratórium építőmérnököknek c. tárgyak keretében tartottunk előadásokat.
  • A Magyar Mérnök Kamara építési szakmai képzésének keretében tartottak előadásokat kollégáink „A korszerű modern beton” címmel két alkalommal Budapesten, Kaposváron és Miskolcon.

 

Kollégáink további tevékenységeket is végeznek, mint pl. TDK, diplomamunkák konzulensi, bírálói tevékenységek. A visszajelzések és az ipari technológiák fejlődését nyomon követve folyamatosan fejlesztjük anyagainkat. Az ismeretanyag átadását online felületeinken, valamint a BETON szakmai lapban is segítjük az oktatók és a hallgatók, valamint a szakemberek, szakmai érdeklődők számára is.