Lapszámok

2020. február XXVIII. évfolyam I. szám

Asztalos István: CeMBeton – Mit tett a szövetség tagjai érdekében 2019-ben?

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) legfontosabb feladata a tagjai érdekkörébe tartozó iparágak – cement-, beton- és mészipar –, valamint a kapcsolódó vállalkozások szakmai és gazdasági érdekvédelme. Ennek a tevékenységnek az egyik legfontosabb része – amelyet a Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel (MABESZ) közösen végzünk – a beton népszerűsítése. Szintén nagyon fontosnak tartjuk az oktatási tevékenységet, amelyet szintén a MABESZ-szal közösen folytatunk. Mindkét tevékenységről – azok fontosságára való tekintettel – külön cikkekben tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.

A CeMBeton egyéb tevékenységeit bizottságokban végzi. Ezek a bizottságok a következők:

  • Gazdasági és Szabályozási Bizottság
  • Környezetvédelmi Bizottság
  • PR és Kommunikációs Bizottság, valamint
  • Oktatási Bizottság.

 

A Gazdasági és Szabályozási Bizottság elsődleges feladata, hogy részt vegyen a cement, a mész és a beton gyártásához kapcsolódó szabványosítási tevékenységben. Ezek a munkák nagyrészt a CEN (ISO) és az MSZT bizottságaiban folynak. Lapunk 2019. áprilisi számában indítottuk el „Szabványfigyelő” rovatunkat. Ebben a lapszámban közöltünk le egy összefoglalót az MSZT/ MB 107 Beton és előregyártott beton termékek műszaki bizottság által 2018-ban bevezetett és visszavont szabványokról, majd rendszeresen hírt adtunk a megjelentetett szabványokról. A cementipar legfontosabb szabványa az EN 197-1 és az EN 197-2 szabványok már bevezetés előtt állnak, azonban egyes tagállamok további cementtípusokat akarnak integrálni, így kérdéses a 2020 őszi bevezetés, amit még a mandátum vizsgálatának kérdése is elodázhat (harmonizáltak vagy nem harmonizáltak legyenek-e ezek a szabványok).

A szövetség tulajdonában lévő NMÉ (22/19/2+/MKEH-PMFH-6/8/2015/K) továbbra is az egyetlen – beton burkolatú körforgalmakra vonatkozó szabályozás. Az országban másodikként megtervezett beton körforgalom építése Tokajban egyelőre tolódik. Jó hír ugyanakkor, hogy további öt betonburkolatú körforgalom előkészítése, illetve építése van folyamatban Békéscsaba és Magyarcsanád térségében.

Tárgyalásokat folytattunk és folytatunk a NIF-fel és a Magyar Közúttal, hogy erősítsük a beton körforgalmak és egyéb beton burkolatú utak építését minden olyan esetben, ahol a nagyobb forgalmi terhelések ezt indokolttá teszik.

A Környezetvédelmi Bizottság elsődleges feladata a jogszabálymódosítás-tervezetekkel, végrehajtási utasítás- és műszaki irányelv-tervezetekkel kapcsolatos szakmai-műszaki állásfoglalások kialakítása, véleményezése, továbbá az iparágra vonatkozó érdekvédelem, a minél szélesebb spektrumot lefedő szakmai kommunikáció elvégzése. Ennek megfelelően 2019-ben is számos jogszabálytervezetet véleményeztünk, illetve különböző intézmények különböző témákban végzett munkáját segítettük a cement- és mészipar álláspontjának megküldésével, egyeztetéseken történő részvétellel, valamint a hazai tagvállalatok felé közvetítettünk. Ezek közül a legfontosabbak az EU ETS rendszer 2020 utáni működtetése, az ún. R15 hulladék hasznosítási kód (anyagában történő hasznosítás) bevezetése, a CLP rendelet módosítása és az ún. RDF kommunális hulladékok hasznosítása, melynek során közvetlen kapcsolatot tartottunk az Innovációs és Technológiai minisztériummal (ITM).

Fontos volt még a MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságával folytatott kapcsolattartásunk is, melynek során elvégeztük az általuk megküldött törvényjavaslatok, szakmai előkészítő anyagok, műszaki tervezetek véleményezését, a cement- és mészipar szempontjából releváns álláspontok érvényesítését. A szövetség júniusban szakmai támogatóként vett részt a FISSAC fórumsorozat második rendezvényén. A találkozó fő célja a körforgásos gazdaság és ipari szimbiózis szerepének megvitatása, létrejöttéhez szükséges eszközök azonosítása, a társadalmi hatás/elfogadottság vizsgálata a szereplők körében, továbbá a társadalmi elfogadással kapcsolatos gátak leküzdése.

Az európai ügyek nyomon követésének és befolyásolásának legfontosabb eszköze a CEMBUREAU munkacsoportjaiban való részvétel és az ottani munka segítése. Ezenkívül – a CEMBUREAU segítő közreműködésével – kommunikálunk a brüsszeli magyar képviselettel és a magyar EP képviselőkkel is, továbbá tájékoztatjuk őket az itthoni – MABESZ-szal közös – „betonnépszerűsítési” tevékenységünkről.

A PR és Kommunikációs Bizottság munkáját 2019. évben a Skivak ügynökség segítette. Az ügynökség a „betonnépszerűsítő” munkacsoport munkájában nem vett részt, csak az egyéb szövetségi ügyeket, elsősorban a hírlevél készítését támogatta. A CeMBeton átdolgozott honlapjának Intranetjét folyamatosan töltöttük fel tartalmakkal. A honlaphoz kapcsolódóan 2019-ben is rendszeresen, havonta megjelentettük a szövetség hírlevelét.

A szövetség kapcsolatfelvételt kezdeményezett az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a találkozóra 2019. március 28-án került sor. A téma a cement- és betonipart érintő aktuális kérdések megvitatása volt. Ezt követően szervezeti és személyi változások történtek az ITM-ben, így 2019. december 3-án ismét felkerestük az ITM-et és folytattuk a tárgyalásokat.

Az Oktatási Bizottság 2019. évi tevékenységéről a bevezetőben már említett külön cikkben olvashatnak kedves olvasóink.