Lapszámok

2019. október XXVII. évfolyam V. szám

Hürkecz Gábor: Raktáróriás az M5-M0 csomópontban - PEPCO Logisztikai Központ, Gyál

Több mint 3 500 előregyártott elemből, vagyis 8 250 m3 betonból készül a majd 100 000 m2-es létesítmény. Ekkora összefüggő, saját részre tervezett raktározási kapacitás nem mindennapi a hazai piacon. A jól optimalizált megoldásoknak köszönhetően a gyártmánytervezés, előregyártás és szerelés átfutási ideje kevesebb mint 9 hónap!

A PEPCO üzletlánc dinamikus fejlődéséből adódóan szükségessé vált egy logisztikai központ építése, amelyet Gyálon valósít meg a PEPCOR Ingatlan Kft. A raktárcsarnokhoz kapcsolódóan irodaépület és egyéb funkciókat ellátó épületek is készülnek. A generálkivitelezési munkákat a Market Építő Zrt. végzi, több alvállalkozó bevonásával. Az ASA Építőipari Kft. az előregyártott vasbeton épületszerkezet tervezője, gyártója, szállítója és szerelője. Az építészeti terveket a Lean Tech építész iroda, a generál statikai terveket az IngenieuRinG-Sterner statikusiroda készítette. Az ASA Építőipari Kft. a vázszerkezet kialakítását Balogh Béla statikus vezető tervező irányításával végezte.

A raktárcsarnok alapterülete 96 268 m2 , szerkezeti rasztere 12x24 m és 12x22 m, ill. befoglaló mérete 504x188 m, három dilatációs egységben. Az épület hosszhomlokzatainál süllyesztett rámpák találhatók, melyek a rakodás megkönnyítésére szolgálnak, illetve ezeken az oldalakon 2 kétszintes irodaépület (Outbound) is csatlakozik. Az irodaépületek szerkezeti rasztere 6x6 m. A párkánymagasságok 13,24 m, ill. 9,63 m, a belmagasságok +10,73 m, ill. 2,90 m.

A raktárcsarnoktól külön, dilatálva épült még egy nagyobb irodaépület is, melynek alapterülete 1 911 m2 (970 m2 földszint, 941 m2 emelet), szerkezeti rasztere 6x12 m, befoglaló mérete 42x24 m, belmagassága 2,90 m, párkánymagassága +9,62 m.

A csarnok felszerkezeti kialakítása az alul kehelybe befogott pillérekből (jellemzően 54x54 cm keresztmetszetű, a homlokzaton 40x54 cm keresztmetszetű) és a pillérvillába ülő főtartókból áll. A főtartókra 6 m-enkénti kiosztással támaszkodnak a szelemenek, bunkós véggel, amelyekre a 15 cm magas teherhordó trapézlemez héjalás, párazáró réteg és a vízszigeteléssel együtt 24 cm vastag hőszigetelés kerül. A feszített főtartók 103 cm magas ITP keresztmetszetű tartók 14 cm vastag gerinccel. A 24 m hosszú feszített szelemenek 3%-os lejtésű felső övvel készülő 129 cm magas T-tartók szintén 14 cm vastag gerinccel. A 22 m hosszú feszített szelemenek 3%-os lejtésű felső övvel készülő 120 cm magas T-tartók 16 cm vastag gerinccel. A közbenső födémgerendák fordított T keresztmetszetű 80 cm széles, 51 cm magas gerendák, amelyek a pillérek rövid konzoljaira támaszkodnak. A gerendák vállára FF320 jelű (12,0 m fesztáv) födémpanelek ülnek fel. A födémpanelekre 8,0 cm vastag vasalt felbeton került, plusz a burkolat, így 73 cm-es szerkezeti magassággal sikerült a födémet megoldani. A lábazat hőszigetelt vasbeton szendvicspanel a +0,00 szint alatt, a felette lévő +0,80 szintig csak a 12 cm vastag belső teherhordó réteg található, melyet a szendvicspanel homlokzati burkolat fed el.

A tervezett épület épületgépészeti kivitelezhetősége miatt a szelemenekben áttöréseket kellett kialakítani, melyeken a gépészeti vezetékek, a sprinkler berendezések és az elektromos vezetékek kerültek átvezetésre. Az irodaépület váza 50x50 cm keresztmetszetű kehelynyakba befogott pillérekből áll. Az épület merevségét ezen a részen a pillérek közé kerülő merevítőfalak segítették. A szilárd közbenső és a tetőfödém a csarnok esetében már ismertetett födémgerendából és a gerenda vállára támaszkodó 1,20 m széles feszített FF320 jelű födémpanelből készül.

Az Outbound irodarészek váza 40x40 cm keresztmetszetű, épületen belül egyszintes, épületen kívül kétszintes, kehelynyakba befogott pillérekből áll. A szerkezeti raszter épületen kívül 6x6 m, épületen belül 6x6 m és 6x12 m. A szilárd közbenső és tetőfödém itt is az előzőleg ismertetett kialakítás szerint készült, a 6,0 m-es fesztáv esetén 1,20 m széles feszített HCS200 födémpanellel, a 12,0 m-es fesztáv esetén FF320 födémpanellel. Az irodaépület és az Outbound épület esetében is 8,0 cm vastag vasalt felbeton került a födémpanelekre. Mindkét épület esetében a tetőszinten a vízelvezetést a panelek lejtésbe való elhelyezésével alakítottuk ki, így a lejtést adó hőszigetelés vastagságát nem kellett megnövelni. Ezeken a tetőszinteken helyezték el az épület üzemeltetéséhez szükséges gépészeti berendezéseket, aminek következtében a közbenső és a tetőszint szerkezeti keresztmetszeti kialakítása megegyezett.

Az épület nagy méretéből adódóan a gyártandó elemekből is sok készült: 613 db kehelynyak, 639 db pillér, 294 db főtartó, 680 db szelemen, 232 db szegélygerenda, 172 db födémgerenda, 514 db födémpanel, 400 db lábazati elem, összesen 3 544 db elem (8 250 m3). A nagy elemszámok ellenére sikerült egyes fajtákból azonos kialakítású elemeket megtervezni, így az üzemi gyártás egyszerűbbé és hatékonyabbá vált.

Az építés során a kivitelezői kéréshez alkalmazkodva, amely megadott alapterületi és időbeli ütemezéshez igazodott, a váz folyamatosan az épület egyik végétől a másikig kompletten készült. Ennek következtében vált lehetővé az, hogy amíg az épület egyik végén még csak az alapozási munkák kezdődtek el, a másik végén már a burkolattal ellátott csarnokban az ipari padlót készítették elő.

A gyártás február végén kezdődött, a szerelés május 2-án, a szerkezetszerelés átadása pedig október elején megtörtént.